دانلود استاندارد ANSI TIA-1152-A خرید Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced Twisted Pair Cabling

خرید استاندارد ANSI TIA-1152-A

برای دانلود استاندارد ANSI TIA-1152-A و خرید استاندارد Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced Twisted Pair Cabling بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2016 می باشد.

کلیه استانداردهای TIA استانداردهاي انجمن صنايع ارتباطي موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Telecommunications Industry Association مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد TIA خرید استانداردهاي انجمن صنايع ارتباطي دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Telecommunications Industry Association
دانلود استاندارد TIA خرید استاندارد هاي انجمن صنايع ارتباطي دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Telecommunications Industry Association
TIA-1152-A
Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced Twisted‐ Pair Cabling

لینک استاندارد ANSI TIA-1152-A :

https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?document_name=TIA%2D1152&item_s_key=00530663

https://standards.globalspec.com/std/14396657/tia-1152-a

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

Price : 25$

دانلود رایگان استاندارد ANSI TIA-1152-A

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ANSI TIA-1152-A چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد ANSI TIA-1152-A خرید ANSI TIA-1152-A

This Standard includes requirements for field test instruments that are used to test balanced twisted-pair cabling as specified in the ANSI/TIA-568-C.0, ANSI/TIA-568-C.2 and ANSI/TIA-568-C.2-1 structured cabling standards. This Standard specifies the reporting and accuracy performance requirements of field testers for balanced twisted-pair cabling measurements. Level IIe, III, IIIe and 2G field tester requirements are specified in this Standard. This Standard contains methods to compare the field instrument measurements against laboratory equipment measurement specified in ANSI/TIA-568-C.2 for category 6A and below, and ANSI/TIA-568-C.2-1 for category 8. Measurement accuracy based upon the specifications or assumptions for key performance parameters is addressed.

دانلود استاندارد الزامات ابزارهای آزمایش میدانی و اندازه‌گیری‌ها برای کابل‌کشی جفت تابیده متوازن

این استاندارد شامل الزامات ابزارهای آزمایش میدانی است که برای آزمایش کابل‌کشی جفت تابیده متعادل استفاده می‌شود، همانطور که در ANSI/TIA-568-C.0، ANSI/TIA-568-C.2 و ANSI/TIA-568-C مشخص شده است. 2-1 استانداردهای کابل کشی ساخت یافته. این استاندارد الزامات عملکردی گزارش دهی و دقت آزمایش کننده های میدانی را برای اندازه گیری های کابل کشی جفت تابیده متعادل مشخص می کند. الزامات تستر میدان سطح IIe، III، IIIe و 2G در این استاندارد مشخص شده است. این استاندارد شامل روش‌هایی برای مقایسه اندازه‌گیری‌های ابزار صحرایی با اندازه‌گیری تجهیزات آزمایشگاهی است که در ANSI/TIA-568-C.2 برای دسته 6A و پایین‌تر، و ANSI/TIA-568-C.2-1 برای دسته 8 مشخص شده است. بر اساس دقت اندازه‌گیری بر اساس مشخصات یا مفروضات برای پارامترهای عملکرد کلیدی پرداخته شده است.

دکمه بازگشت به بالا