دانلود استاندارد AOAC 2016 خرید Official Methods of Analysis of AOAC International 20th Edition

خرید استاندارد AOAC 2016

برای دانلود استاندارد AOAC 2016 و خرید استاندارد Official Methods of Analysis of AOAC International 20th Edition  بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود.

کلیه استانداردهای AOAC استانداردهاي انجمن اداره شيميدانهاي تحليلي موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد The Association of Official Analytical Chemists مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا Techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد AOAC ، خرید استانداردهاي انجمن اداره شيميدانهاي تحليلي -دریافت PDF استاندارد، دانلود The Association of Official Analytical Chemists
دانلود استاندارد AOAC ، خرید استانداردهاي انجمن اداره شيميدانهاي تحليلي -دریافت PDF استاندارد، دانلود The Association of Official Analytical Chemists

OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS OF AOAC INTERNATIONAL – 20TH EDITION, 2016
BOOK by AOAC International, 2016

Editor: Dr. George W. Latimer, Jr.

لینک استاندارد AOAC :

https://www.techstreet.com/standards/official-methods-of-analysis-of-aoac-international-20th-edition-2016?product_id=1937367

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

Price : 35$

دانلود رایگان استاندارد AOAC 2016

برای اطمینان از کیفیت استاندارد AOAC 2016، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

https://www.GigaPaper.ir/wp-content/uploads/edd/2021/05/Free-Download-pdf-Official-Methods-of-Analysis-of-AOAC-INTERNATIONAL-20th-AOAC_2016-GigaPaper.pdf

درباره استاندارد AOAC 2016 خرید AOAC 2016

Since 1884, AOAC INTERNATIONAL has ensured the ability of analytical scientists to have confidence in their results through the adoption of methods as AOAC® Official MethodsSM. The Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL is an international source of methods, in which scientists worldwide contribute their expertise to standards development, method development, and the systematic evaluation and review of methods. It is the most comprehensive collection of chemical and microbiological methods available in the world, and many methods within the compendium have notation indicating their adoption as harmonized international reference methods by the International Organization for Standardization (ISO), the International Dairy Federation (IDF), the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), and the Codex Alimentarius Commission.

New Material in 20th Edition (2016)59 Methods adopted as First Action
22 Methods adopted as Final Action
47 Standard Method Performance Requirements (SMPRs®) developed and approved by AOAC stakeholder panels
12 Methods with major modification
6 Methods repealed
1 Appendix (International Stakeholder Panel on Alternative Methods (ISPAM) Guidelines for Validation of Qualitative Binary Chemistry Methods)
OMA print (20th Edition, 2016) is a two-volume set, hardcover book.

دانلود استاندارد روشهای رسمی تحلیل نسخه 20 بین المللی AOAC

از سال 1884 ، AOAC INTERNATIONAL توانایی دانشمندان تحلیلی برای اطمینان از نتایج خود را از طریق اتخاذ روشهایی به عنوان AOAC® Official MethodsSM تضمین کرده است. روشهای رسمی تجزیه و تحلیل AOAC INTERNATIONAL یک منبع بین المللی از روش ها است ، که دانشمندان در سراسر جهان تخصص خود را در توسعه استانداردها ، تدوین روشها و ارزیابی منظم و بررسی روشها ارائه می دهند. این جامع ترین مجموعه از روشهای شیمیایی و میکروبیولوژیکی موجود در جهان است و بسیاری از روشهای موجود در این مجموعه حاوی نشانگر پذیرش آنها به عنوان روشهای مرجع بین المللی هماهنگ شده توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) ، فدراسیون بین المللی لبنیات (IDF) ، اتحادیه بین المللی شیمی خالص و کاربردی (IUPAC) و کمیسیون Codex Alimentarius.

مطالب جدید در نسخه 20 (2016)
59 روش اتخاذ شده به عنوان اولین اقدام
22 روش اتخاذ شده به عنوان اقدام نهایی
47 مورد نیاز عملکرد روش استاندارد (SMPRs®) که توسط پانل های ذینفع AOAC تهیه و تأیید شده است
12 روش با اصلاح عمده
6 روش لغو شد
1 پیوست (پانل بین المللی ذینفعان در مورد روش های جایگزین (ISPAM) دستورالعمل های مربوط به اعتبار سنجی روش های شیمیایی دودویی کیفی)
چاپ OMA (نسخه 20 ، 2016) یک کتاب دو جلدی ، کتاب گالینگور است.

دکمه بازگشت به بالا