دانلود استاندارد API 941 خرید Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures in Petroleum Refineries and Petrochemical Plants

خرید استاندارد API 941

برای دانلود استاندارد API 941 و خرید استاندارد Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures in Petroleum Refineries and Petrochemical Plants بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 می باشد.کد chr

کلیه استانداردهای API استانداردهاي انجمن نفت و پتروشيمي آمريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Petroleum Institute مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

API RP 941
Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures in Petroleum Refineries and Petrochemical Plants, Eighth Edition, Includes Errata 1 (2016), Errata 2 (2018), and Addendum 1 (2020)
STANDARD by American Petroleum Institute, 02/01/2016
خرید استاندارد API 941 دانلود استاندارد API 941 دانلود استاندارد Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures
خرید استاندارد API 941 دانلود استاندارد API 941 دانلود استاندارد Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures

لینک استاندارد API 941:

https://www.techstreet.com/hei/standards/api-rp-941?product_id=1910823

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد API 941

برای اطمینان از کیفیت استاندارد API 941، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد API 941 خرید API 941

This recommended practice (RP) summarizes the results of experimental tests and actual data acquired from operating plants to establish practical operating limits for carbon and low alloy steels in hydrogen service at elevated temperatures and pressures. The effects on the resistance of steels to hydrogen at elevated temperature and pressure that result from high stress, heat treatment, chemical composition, and cladding are discussed. This RP does not address the resistance of steels to hydrogen at lower temperatures [below about 400 °F (204 °C)], where atomic hydrogen enters the steel as a result of an electrochemical mechanism.

This RP applies to equipment in refineries, petrochemical facilities, and chemical facilities in which hydrogen or hydrogen-containing fluids are processed at elevated temperature and pressure. The guidelines in this RP can also be applied to hydrogenation plants such as those that manufacture ammonia, methanol, edible oils, and higher alcohols.

The steels discussed in this RP resist high temperature hydrogen attack (HTHA) when operated within the guidelines given. However, they may not be resistant to other corrosives present in a process stream or to other metallurgical damage mechanisms that can occur in the operating HTHA range. This RP also does not address the issues surrounding possible damage from rapid cooling of the metal after it has been in high temperature, high pressure hydrogen service (e.g. possible need for outgassing hydroprocessing reactors). This RP discusses in detail only the resistance of steels to HTHA.

Presented in this document are curves that indicate the operating limits of temperature and hydrogen partial pressure for satisfactory resistance of carbon steel and Cr-Mo steels to HTHA in elevated temperature hydrogen service. In addition, it includes a summary of inspection methods to evaluate equipment for the existence of HTHA.

دانلود استاندارد فولادهای سرویس هیدروژن در دما و فشار بالا در پالایشگاه های نفت و کارخانه های پتروشیمی

این روش پیشنهادی (RP) خلاصه نتایج آزمایشات تجربی و داده های واقعی به دست آمده از گیاهان عامل برای ایجاد محدودیت عملیاتی برای فولادها با کربن و آلیاژ کم در سرویس هیدروژن در دما و فشارهای بالا است. اثرات مقاومت فولادها در برابر هیدروژن در دما و فشار بالا که ناشی از تنش زیاد ، عملیات حرارتی ، ترکیب شیمیایی و روکش است بحث می شود. این RP به مقاومت فولادها در برابر هیدروژن در دمای پایین [زیر 400 درجه فارنهایت (204 درجه سانتیگراد)] ، جایی که هیدروژن اتمی در نتیجه مکانیسم الکتروشیمیایی وارد فولاد می شود ، نمی پردازد.

این RP برای تجهیزات پالایشگاه ها ، تاسیسات پتروشیمی و تاسیسات شیمیایی اعمال می شود که در آنها مایعات حاوی هیدروژن یا هیدروژن در دما و فشار بالا پردازش می شوند. این رهنمودها همچنین می توانند در گیاهان هیدروژناسیون مانند گیاهانی که آمونیاک ، متانول ، روغن های خوراکی و الکل های بالاتر تولید می کنند ، اعمال شوند.

فولادهایی که در این RP مورد بحث قرار می گیرند ، در هنگام کار در دستورالعمل های ارائه شده ، در برابر حمله هیدروژن با درجه حرارت بالا (HTHA) مقاومت می کنند. با این حال ، ممکن است در برابر سایر خورنده های موجود در جریان فرآیند یا سایر مکانیسم های آسیب متالورژیکی که می توانند در محدوده عملیاتی HTHA رخ دهند ، مقاوم نباشند. این RP همچنین به موضوعات پیرامون خسارت احتمالی ناشی از خنک سازی سریع فلز پس از اینکه در هیدروژن با فشار بالا و سرویس هیدروژن فشار بالا باشد (به عنوان مثال نیاز احتمالی به خارج از رآکتورهای ریزپردازشی) رسیدگی نمی کند. این RP به طور جزئی فقط در مورد مقاومت فولادها در برابر HTHA بحث می کند.

در این سند منحنی هایی ارائه شده است که محدودیت های عملکرد دما و فشار جزئی هیدروژن را برای مقاومت رضایت بخش فولاد کربن و فولادهای Cr-Mo به HTHA در سرویس هیدروژن با دمای بالا نشان می دهد. علاوه بر این ، این شامل خلاصه ای از روش های بازرسی برای ارزیابی تجهیزات برای وجود HTHA است.

دکمه بازگشت به بالا