دانلود استاندارد API RP 2218 خرید Fireproofing Practices in Petroleum & Petrochemical Processing Plants

خرید استاندارد API RP 2218

برای دانلود استاندارد API RP 2218 و خرید استاندارد Fireproofing Practices in Petroleum & Petrochemical Processing Plants بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 می باشد.کد chr

کلیه استانداردهای API استانداردهاي انجمن نفت و پتروشيمي آمريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Petroleum Institute مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

API RP 2218 (R2020)
Fireproofing Practices in Petroleum & Petrochemical Processing Plants, Third Edition
STANDARD by American Petroleum Institute

خرید استاندارد API RP 2218 دانلود استاندارد API RP 2218 دانلود استاندارد Fireproofing Practices in Petroleum & Petrochemical Processing Plants
خرید استاندارد API RP 2218 دانلود استاندارد API RP 2218 دانلود استاندارد Fireproofing Practices in Petroleum & Petrochemical Processing Plants

لینک استاندارد API RP 2218:

https://www.techstreet.com/standards/api-rp-2218-r2020?product_id=1860759

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد API RP 2218

برای اطمینان از کیفیت استاندارد API RP 2218، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

API RP 2218 (R2020)
Fireproofing Practices in Petroleum & Petrochemical Processing Plants, Third Edition
STANDARD by American Petroleum Institute

درباره استاندارد API RP 2218 خرید API RP 2218

This recommended practice (RP) is intended to provide guidance for selecting, applying, and maintaining fireproofing systems designed to limit the extent of fire-related property loss from pool fires in the petroleum and petrochemical industries. Where comparable hazards exist, and to the extent appropriate, it may be applied to other facilities that could experience similar severe fire exposure and potential losses.

This RP identifies fireproofing needs for petroleum and petrochemical plants specifically focusing on property loss protection for pool fires scenarios in on-shore processing plants. Only passive fireproofing systems are within the scope of this recommended practice. The following are outside the scope of this RP; however this RP contains information which may be useful in these applications:fireproofing for LPG storage vessels (see API 2510 and API 2510A);
fireproofing for personnel protection;
fireproofing for buildings.
Properly implemented fireproofing (passive fire protection) can protect against intense and prolonged heat exposure which otherwise could cause collapse of unprotected equipment, leading to the spread of burning liquids and substantial loss of property. Fireproofing may also mitigate concerns for life safety and environmental impact by reducing escalation. Fireproofing and other fire protection measures may be appropriate for fire protection where hazardous chemicals could be released with the potential for exposure of employees or persons outside the facility.

The term ?fireproofing? is widely used, although strictly speaking the term is misleading since almost nothing can be made totally safe from the effects of fire exposure for an unlimited time. In effect, fireproofing ?buys time? for implementation of other protective systems or response plans such as isolation and use of emergency isolation valve/remotely-operated shutoff valve (EIV/ROSOV), unit shutdown, deployment of fire brigades or evacuation.

This RP addresses fireproofing of structural supports in process units and supports for related equipment (such as tanks, utilities and relevant off-site facilities). Fireproofing can also be used to protect instruments, emergency shutoff valves and electrical equipment that may be used to mitigate fire. The recent revision includes the addition of a new Informative Annex C on Jet Fire Considerations. This new annex covers the science of Jet Fires and current knowledge of fighting Jet fires gained from studies conducted since the Piper Alpha incident which occurred in 1988.

دانلود استاندارد شیوه های ضد حریق در نیروگاه های فرآوری نفت و پتروشیمی

این روش پیشنهادی (RP) برای ارائه ، استفاده و حفظ سیستم های عایق بندی طراحی شده برای محدود کردن میزان خسارت ناشی از آتش سوزی ناشی از آتش سوزی استخر در صنایع نفت و پتروشیمی در نظر گرفته شده است. در صورت وجود خطرات قابل مقایسه ، و در حد مناسب ، ممکن است در مورد سایر تجهیزات که می توانند در معرض آتش سوزی شدید و خسارات احتمالی مشابه قرار بگیرند ، اعمال شود.

این RP نیازهای عایق کاری برای نیروگاه های نفتی و پتروشیمی را که به طور خاص روی حفاظت از ضرر و زیان برای سناریوهای آتش سوزی استخر در کارخانه های پردازش در ساحل متمرکز شده اند ، شناسایی می کند. فقط سیستم های ضد حریق غیرفعال در محدوده این روش توصیه شده قرار دارند. موارد زیر خارج از محدوده این RP است. با این حال این RP حاوی اطلاعاتی است که می تواند در این برنامه ها مفید باشد:
ضد حریق برای کشتی های ذخیره سازی LPG (به API 2510 و API 2510A مراجعه کنید).
ضد حریق برای حفاظت از پرسنل؛
ضد آب برای ساختمانها.
عایق بندی صحیح اجرا شده (محافظت در برابر آتش غیرفعال) می تواند در برابر قرار گرفتن در معرض گرمای شدید و طولانی مدت محافظت کند ، در غیر این صورت می تواند باعث از بین رفتن تجهیزات محافظت نشده و منجر به گسترش مایعات در حال سوختن و از بین رفتن قابل توجهی از خاصیت شود. عایق بندی آتش ممکن است با کاهش تشدید نگرانی ، نگرانی های مربوط به ایمنی زندگی و اثرات محیطی را نیز کاهش دهد. ضد حریق و سایر اقدامات ضد حریق ممکن است برای محافظت در برابر آتش در جایی که مواد شیمیایی خطرناک با امکان قرار گرفتن در معرض کارمندان یا افراد خارج از مرکز آزاد می شوند ، مناسب باشد.

اصطلاح به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد ، اگرچه کاملاً صحبت کردن این اصطلاح گمراه کننده است ، زیرا تقریباً هیچ چیز را نمی توان از تأثیرات آتش سوزی برای مدت نامحدودی ایمن ساخت. در واقع ، عایق کاری؟ زمان خریداری می کند؟ برای اجرای سایر سیستمهای محافظتی یا برنامه های پاسخگویی مانند انزوا و استفاده از شیر عایق اضطراری / شیر خاموش از راه دور (EIV / ROSOV) ، خاموش کردن واحد ، استقرار آتش نشانی یا تخلیه.

این RP به عایق بندی پشتی های ساختاری در واحدهای فرآیندی و پشتیبانی از تجهیزات مربوطه (مانند مخازن ، برنامه های کاربردی و امکانات خارج از سایت مربوط) می پردازد. از عایق کاری نیز می توان برای محافظت از ابزارها ، شیرهای خاموش اضطراری و تجهیزات الکتریکی که ممکن است برای کاهش آتش استفاده شود استفاده کرد. نسخه اخیر شامل اضافه کردن یک ضمیمه آموزنده جدید C در ملاحظات Jet Fire است. این پیوست جدید شامل علوم جت آتش سوزی و دانش کنونی در مورد آتش سوزی جت های بدست آمده از مطالعات انجام شده از زمان حادثه پیپر آلفا که در سال 1988 رخ داده است می باشد.

دکمه بازگشت به بالا