دانلود استاندارد API RP 661 خرید Measurement of Multiphase Flow

خرید استاندارد API RP 661

برای دانلود استاندارد API RP 661 و خرید استاندارد Measurement of Multiphase Flow بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2018 می باشد.کد chr

کلیه استانداردهای API استانداردهاي انجمن نفت و پتروشيمي آمريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Petroleum Institute مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

API MPMS CHAPTER 20.3 (R2018)
Measurement of Multiphase Flow
HANDBOOK / MANUAL / GUIDE by American Petroleum Institute, 01/01/2013
خرید استاندارد API RP 661 دانلود استاندارد API RP 661 دانلود استاندارد Measurement of Multiphase Flow دانلود استاندارد مبدل‌های حرارتی
خرید استاندارد API RP 661 دانلود استاندارد API RP 661 دانلود استاندارد Measurement of Multiphase Flow دانلود استاندارد مبدل‌های حرارتی

لینک استاندارد API RP 661:

https://www.techstreet.com/hei/standards/api-mpms-chapter-20-3-r2018?product_id=1848296

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد API RP 661

برای اطمینان از کیفیت استاندارد API RP 1102، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد API RP 661 خرید API RP 661

This standard addresses multiphase flow measurement in the production environment, upstream of the custody transfer (single-phase) measurement point, where allocation measurement for onshore, offshore, or subsea is applied. For other multiphase flow measurement applications such as reservoir management, well tests, and flow assurance, the standard can be used as a reference or guide. However, the focus of this standard is on those applications where the accuracy of multiphase flow measurement for allocation systems is required.

This document refers to existing standards and recommended practices to supplement the guidance it provides in this subject area. The document addresses principles used in multiphase flow measurement, multiphase metering types and classifications, assessment of expected performance, and selecting and operating multiphase measurement systems. Operational requirements or constraints are addressed, including expectations for flow meter acceptance, calibration criteria, flow loop and in situ verifications, and other guidance specific to different multiphase flow metering applications. The document does not address specific meter configurations.

This edition of API Manual of Petroleum Measurement Standards (MPMS) Chapter 20.3 supersedes API Recommended Practice 86-2005, which is withdrawn.

This edition of API MPMS Chapter 20.3 also supersedes the below listed sections of API MPMS Chapter 20.1, Allocation Measurement, First Edition, 1993:Section 1.16.1 – Flow Measurement Systems,
Section 1.16.3 – Proving and Calibration Techniques and Equipment,
Section 1.16.3.1 – Equipment Considerations,
Section 1.16.3.2 – Field Test Separators, and
Section 1.16.3.3 – Portable Test Separators.
This edition of API MPMS Chapter 20.3 also supersedes the below listed sections of API Recommended Practice 85, Use of Subsea Wet-gas Flowmeters in Allocation Measurement Systems, First Edition, 2003:Section 4 – Subsea Meter Calibration and Testing,
Section 6.1 – Overview,
Section 6.2 – Normal Operating Conditions Over Field Life,
Section 6.2.1 – Pressure,
Section 6.2.2 – Temperature,
Section 6.2.3 – Flow Rates,
Section 6.2.4 – Gas and Liquid Volume Fractions (GVF/LVF),
Section 6.2.5 – Water Volume Fraction, Watercut,
Section 6.2.6 – Fluid Properties,
Section 6.3 – Measurement Uncertainty Expected for Normal Operating Conditions,
Section 6.4 – Design Considerations,
Section 6.4.1 – External Design Pressure,
Section 6.4.2 – Internal Design Pressure,
Section 6.4.3 – Material Selection and Manufacture,
Section 6.4.4 – Erosion and Corrosion,
Section 6.4.5 – Hydrate Susceptibly Analysis,
Section 6.4.6 – In-situ Re-Calibration,
Section 6.4.7 – Sensor Redundancy,
Section 6.4.8 – Leak Path Minimization,
Section 6.4.9 – Installability/Removability from Service,
Section 6.4.10 – Stresses Due to Environmental Conditions,
Section 6.4.10.1 – Handling, Lifting and Installation,
Section 6.4.10.2 – Thermal Effects,
Section 6.4.10.3 – Pressure,
Section 6.4.10.4 – Hydrodynamic Loading,
Section 6.4.10.5 – Impact Loading,
Section 6.4.11 – Collapse,
Section 6.4.12 – Other Factors,
Section 6.4.12.1 – Sensor Accuracy,
Section 6.4.12.2 – Power Requirements,
Section 6.4.12.3 – Mechanical Protection,
Section 6.4.12.4 – Software Development,
Section 6.5 – Installation Effects on Measurement,
Section 6.6 – Additional Testing on Measurement Systems
Section 6.6.1 – Systems Integration Test (SIT),
Section 6.6.2 – Installation Demonstration,
Section 6.6.3 – Software Testing,
Section 6.7 – Routine Verification,
Section 6.7.1 – Comparison of Redundant Sensors,
Section 6.7.2 – Monthly System Balance Check,
Section 6.7.3 – Sensor Zero and Offset check at Shut-in,
Section 6.7.4 – Other Recommended Diagnostics.

دانلود استاندارد مبدل‌های حرارتی ایر کولر

این استاندارد به اندازه گیری جریان چند فاز در محیط تولید ، بالادست نقطه اندازه گیری انتقال بازداشت (یک فاز) ، جایی که اندازه گیری تخصیص برای خشکی ، فراساحل یا زیر دریا اعمال می شود ، می پردازد. برای سایر کاربردهای اندازه گیری جریان چند فاز مانند مدیریت مخزن ، آزمایش چاه و اطمینان جریان ، از استاندارد می توان به عنوان مرجع یا راهنما استفاده کرد. با این حال ، تمرکز این استاندارد بر روی کاربردهایی است که به دقت اندازه گیری جریان چند فاز برای سیستم های تخصیص نیاز است.

این سند به استانداردهای موجود و روشهای توصیه شده برای تکمیل راهنماییهای ارائه شده در این زمینه اشاره دارد. این سند اصول مورد استفاده در اندازه گیری جریان چند فاز ، انواع و طبقه بندی های اندازه گیری چند فاز ، ارزیابی عملکرد مورد انتظار و انتخاب و بهره برداری از سیستم های اندازه گیری چند فاز را بیان می کند. نیازها یا محدودیت های عملیاتی ، شامل انتظارات برای پذیرش جریان سنج ، معیارهای کالیبراسیون ، حلقه جریان و تأیید درجا ، و سایر راهنمایی های خاص برای کاربردهای مختلف اندازه گیری جریان چند فاز ، مورد توجه قرار می گیرند. این سند به پیکربندی های خاص متر نمی پردازد.

این نسخه از کتابچه راهنمای API استانداردهای اندازه گیری نفت (MPMS) فصل 20.3 جایگزین API تمرین پیشنهادی 86-2005 می شود که پس گرفته می شود.

این نسخه از API MPMS Chapter 20.3 همچنین جایگزین بخشهای زیر فهرست شده در API MPMS Chapter 20.1، Allocation Measurement، چاپ اول، 1993 می باشد:
بخش 1.16.1 – سیستم های اندازه گیری جریان ،
بخش 1.16.3 – تکنیک ها و تجهیزات اثبات و کالیبراسیون ،
بخش 1.16.3.1 – ملاحظات تجهیزات ،
بخش 1.16.3.2 – جدا کننده های آزمایش میدانی ، و
بخش 1.16.3.3 – جداكننده آزمون قابل حمل.
این نسخه از API MPMS فصل 20.3 همچنین جایگزین بخشهای ذکر شده در زیر از API توصیه شده تمرین 85 ، استفاده از فلومترهای زیر آب مرطوب در سیستم های اندازه گیری تخصیص ، چاپ اول ، 2003 است:
بخش 4 – کالیبراسیون و آزمایش متر زیر دریا ،
بخش 6.1 – بررسی اجمالی ،
بخش 6.2 – شرایط عملیاتی عادی در طول عمر میدان ،
بخش 6.2.1 – فشار ،
بخش 6.2.2 – دما ،
بخش 6.2.3 – نرخ جریان ،
بخش 6.2.4 – کسرهای گاز و حجم مایع (GVF / LVF) ،
بخش 6.2.5 – کسر حجم آب ، برش ،
بخش 6.2.6 – خصوصیات سیالات ،
بخش 6.3 – عدم قطعیت اندازه گیری مورد انتظار برای شرایط عادی ،
بخش 6.4 – ملاحظات طراحی ،
بخش 6.4.1 – فشار طراحی خارجی ،
بخش 6.4.2 – فشار طراحی داخلی ،
بخش 6.4.3 – انتخاب و ساخت مواد ،
بخش 6.4.4 – فرسایش و خوردگی ،
بخش 6.4.5 – تجزیه و تحلیل حساسیت هیدراته ،
بخش 6.4.6 – کالیبراسیون مجدد درجا ،
بخش 6.4.7 – افزونگی سنسور ،
بخش 6.4.8 – به حداقل رساندن مسیر نشت ،
بخش 6.4.9 – قابلیت نصب / جابجایی از سرویس ،
بخش 6.4.10 – استرس ناشی از شرایط محیطی ،
بخش 6.4.10.1 – جابجایی ، بلند کردن و نصب ،
بخش 6.4.10.2 – اثرات گرمایی ،
بخش 6.4.10.3 – فشار ،
بخش 6.4.10.4 – بارگذاری هیدرودینامیکی ،
بخش 6.4.10.5 – بارگذاری ضربه ،
بخش 6.4.11 – سقوط ،
بخش 6.4.12 – سایر عوامل ،
بخش 6.4.12.1 – دقت سنسور ،
بخش 6.4.12.2 – الزامات برق ،
بخش 6.4.12.3 – حفاظت مکانیکی ،
بخش 6.4.12.4 – توسعه نرم افزار ،
بخش 6.5 – اثرات نصب بر روی اندازه گیری ،
بخش 6.6 – آزمایش اضافی در سیستم های اندازه گیری
بخش 6.6.1 – آزمون ادغام سیستم ها (SIT) ،
بخش 6.6.2 – نمایش نصب ،
بخش 6.6.3 – تست نرم افزار ،
بخش 6.7 – تأیید روال ،
بخش 6.7.1 – مقایسه سنسورهای زائد ،
بخش 6.7.2 – بررسی ماهانه تعادل سیستم ،
بخش 6.7.3 – حسگر صفر و بررسی افست در Shut-in ،
بخش 6.7.4 – سایر موارد تشخیصی توصیه شده.

دکمه بازگشت به بالا