دانلود استاندارد AS 4629

خرید استاندارد AS 4629

برای خرید استاندارد AS 4629 بر روی کلید خرید در پایان صفحه کلیک کنید. این استاندارد با عنوان Mechanical equipment – Steelwork و در ارشیو گیگاپیپر موجود است.

Download Standard AS 3990-1993 AS 4629 استانداردهای تجهیزات مکانیکی - کارخانه فولاد Publisher:  Standards Australia
Download Standard AS 3990-1993 AS 4629 استانداردهای تجهیزات مکانیکی – کارخانه فولاد Publisher:  Standards Australia

AS 4629-2005 (R2018)
Automatic shut off valves and vent valves

Publisher:  Standards Australia

Published:  06-01-2005

Available Formats:  PDF 9 Users – English, PDF 5 Users – English, PDF 3 Users – English, PDF 1 User – English, Hardcopy – English
More Info on product formats

https://infostore.saiglobal.com/en-us/standards/as-4629-2005-r2018–121618_saig_as_as_255227/

دانلود استاندارد AS 4629

AS 4629-2005 (R2018)
Automatic shut off valves and vent valves
Publisher:  Standards Australia
Published:  06-01-2005
Available Formats:  PDF 9 Users – English, PDF 5 Users – English, PDF 3 Users – English, PDF 1 User – English, Hardcopy – English
More Info on product formats

دانلود تجهیزات مکانیکی – کارخانه فولاد

AS 4629-2005 (R2018)
Automatic shut off valves and vent valves
Publisher:  Standards Australia
Published:  06-01-2005
Available Formats:  PDF 9 Users – English, PDF 5 Users – English, PDF 3 Users – English, PDF 1 User – English, Hardcopy – English
More Info on product formats

 

دانلود رایگان استاندارد AS 4629

برای اطمینان از کیفیت و کامل بودن صفحات استاندارد ، چند صفحه از استاندارد AS 4629 بصورت رایگان اورده شده است.

 

AS 4629-2005 (R2018)
Automatic shut off valves and vent valves
Publisher:  Standards Australia
Published:  06-01-2005
Available Formats:  PDF 9 Users – English, PDF 5 Users – English, PDF 3 Users – English, PDF 1 User – English, Hardcopy – English
More Info on product formats

دکمه بازگشت به بالا