دانلود استاندارد ASA S2.2 خرید American National Standard Methods for the Calibration of Shock and Vibration Pickups

خرید استاندارد ASA S2.2

برای دانلود استاندارد ASA S2.2 و خرید استاندارد American National Standard Methods for the Calibration of Shock and Vibration Pickups بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود استاندارد ایمیل می شود.استاندارد در فرمت PDF و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی استاندارد مربوط به سال 2016 است و قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به پی دی اف هر استانداردی از ASA دارید، کافیست مشخصات استاندارد Acoustical society of America درخواستی را برای گیگاپیپر ارسال کنید. کلیه شماره استانداردهاي انجمن اکوستيک صوت آمريکا موجود است.

خرید استاندارد ASA S2.2

استانداردهای آمريكايي اكوستيك ||| ASA - Acoustical Society of America

ASA S2.2-1959 (R2020)

American National Standard Methods for the Calibration of Shock and Vibration Pickups

standard by American National Standards of the Acoustical Society of America, 01/01/1959

https://www.techstreet.com/standards/asa-s2-2-1959-r2020?product_id=9205

دانلود استاندارد ASA S2.2

Scope. Five methods have been selected as standard methods for the calibration of acceleration, velocity, and displacement pickups. They are described in Section 4 of this standard. It is impracticable to calibrate all pickups by one standard method over the entire frequency and amplitude range of vibrations and shocks to be measured by the pickups. Several methods are accordingly described. Each method is limited to a range of frequency and amplitude, and to the weight of pickup that can be calibrated. The limitations may include, in addition, other variables such as volume of the pickup and temperature of operation.

دانلود استاندارد روش‌های استاندارد ملی آمریکا برای کالیبراسیون پیکاپ‌های شوک و لرزش

محدوده. پنج روش به عنوان روش های استاندارد برای کالیبراسیون پیکاپ های شتاب، سرعت و جابجایی انتخاب شده اند. آنها در بخش 4 این استاندارد توضیح داده شده اند. کالیبره کردن همه پیکاپ ها با یک روش استاندارد در کل محدوده فرکانس و دامنه ارتعاشات و شوک های اندازه گیری شده توسط پیکاپ ها غیرممکن است. بر این اساس چندین روش شرح داده شده است. هر روش محدود به محدوده فرکانس و دامنه و وزن پیکاپ قابل کالیبره است. محدودیت ها ممکن است علاوه بر این، متغیرهای دیگری مانند حجم پیکاپ و دمای کارکرد را شامل شود.

دکمه بازگشت به بالا