دانلود استاندارد ASAE/ASABE S292.6 خرید Uniform Terminology for Agricultural Waste and By-Product Management

خرید استاندارد ASAE/ASABE S292.6

برای دانلود استاندارد ASAE/ASABE S292.6 و خرید آیین نامه Uniform Terminology for Agricultural Waste and By-Product Management بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود.

کلیه استانداردهای ASABE از استاندارد های انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers، شماره استاندارد IESNA مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا دانلود استاندارد ASABE خرید استاندارد ASABE
استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا دانلود استاندارد ASABE خرید استاندارد ASABE

ASAE/ASABE S292.6
Uniform Terminology for Agricultural Waste and By-Product Management
STANDARD by The American Society of Agricultural and Biological Engineers, 09/01/2019

لینک استاندارد ASAE/ASABE S292.6 :

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

https://www.techstreet.com/hei/standards/asae-asabe-s292-6?product_id=2087552

دانلود رایگان استاندارد ASAE/ASABE S292.6

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد ASAE/ASABE S292.6، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد ASAE/ASABE S292.6

The terminology reported herein is intended to establish uniformity in terms used in the field of organic waste and by-product management and to serve as a guideline for developing current, new terminology and definitions. Terms and definitions were adopted from related fields where applicable.

دانلود آیین نامه ASAE/ASABE S292.6  دانلود Uniform Terminology for Agricultural Waste and By-Product Management

Published:09/01/2019
Number of Pages:12
File Size:1 file , 240 KB
Redline File Size:2 files , 3.8 MB

 

دانلود استاندارد ASAE/ASABE S292.6 اصطلاحات یکسان برای زباله های کشاورزی و مدیریت فرآورده ها

اصطلاحات گزارش شده در اینجا برای ایجاد یکنواختی در اصطلاحات مورد استفاده در زمینه زباله های آلی و مدیریت فرآورده ها و به عنوان راهنمایی برای توسعه اصطلاحات فعلی ، جدید و جدید تعریف شده است. اصطلاحات و تعاریف از زمینه های مرتبط در صورت لزوم پذیرفته شد.

دکمه بازگشت به بالا