دانلود استاندارد ASAE/ASABE S639.2 خرید Safety Standard for Large Row-Crop Flail Mowers

خرید استاندارد ASAE/ASABE S639.2

برای دانلود استاندارد ASAE/ASABE S639.2 و خرید آیین نامه Safety Standard for Large Row-Crop Flail Mowers بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود.

کلیه استانداردهای ASABE از استاندارد های انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers، شماره استاندارد IESNA مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا دانلود استاندارد ASABE خرید استاندارد ASABE
استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا دانلود استاندارد ASABE خرید استاندارد ASABE

ASAE/ASABE S639.2
Safety Standard for Large Row-Crop Flail Mowers
STANDARD by The American Society of Agricultural and Biological Engineers, 02/01/2019

لینک استاندارد ASAE/ASABE S639.2 :

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

https://www.techstreet.com/hei/standards/asae-asabe-s639-2?product_id=2033894

دانلود رایگان استاندارد ASAE/ASABE S639.2

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد ASAE/ASABE S639.2، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد ASAE/ASABE S639.2

This standard specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of large rowcrop flail mowers with a cutting width larger than 3 m and used exclusively in agricultural field applications and which have the rear part that can be opened for these particular field use operations. These machines may be equipped with adjustable material discharge gates or deflectors located on the rear of the mower. It describes methods for the elimination or reduction of hazards arising from the intended use and reasonably foreseeable misuse of these machines by one person (the operator) in the course of normal operation and service. In addition, it specifies the type of information on safe working practices to be provided by the manufacturer.

دانلود آیین نامه ASAE/ASABE S639.2  دانلود Safety Standard for Large Row-Crop Flail Mowers

Published:02/01/2019
ANSI Approved
Number of Pages:24
File Size:1 file , 860 KB

 

دانلود استاندارد ایمنی در مورد ماسوره های بزرگ Row-Crop

این استاندارد الزامات ایمنی و تأیید آنها را برای طراحی و ساخت مریسهای بزرگ گلدان های ردیف با عرض برش بزرگتر از 3 متر مشخص می کند و منحصراً در کاربردهای مزرعه کشاورزی استفاده می شود و قسمت پشتی آن وجود دارد که می تواند برای این عملیات خاص از میدان باز شود. . این ماشین ها ممکن است مجهز به دروازه های تخلیه قابل تنظیم و یا انحراف دهنده های واقع در قسمت پشتی ماشین چمن زنی باشند. این روشها برای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از استفاده در نظر گرفته شده و سوء استفاده قابل پیش بینی از این دستگاهها توسط یک نفر (اپراتور) در جریان کار و خدمات عادی توضیح می دهد. علاوه بر این ، نوع اطلاعات مربوط به شیوه های کار ایمن را که توسط سازنده ارائه می شود ، مشخص می کند.

دکمه بازگشت به بالا