دانلود استاندارد ASAE/ASABE S648-1 خرید Agricultural Field Equipment Braking – Part 1: General Requirements

خرید استاندارد ASAE/ASABE S648-1

برای دانلود استاندارد ASAE/ASABE S648-1 و خرید آیین نامه Agricultural Field Equipment Braking – Part 1: General Requirements بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود.

کلیه استانداردهای ASABE از استاندارد های انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers، شماره استاندارد IESNA مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا دانلود استاندارد ASABE خرید استاندارد ASABE
استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا دانلود استاندارد ASABE خرید استاندارد ASABE

ASAE/ASABE S648-1
Agricultural Field Equipment Braking – Part 1: General Requirements
STANDARD by The American Society of Agricultural and Biological Engineers, 03/01/2020

لینک استاندارد ASAE/ASABE S648-1 :

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

https://www.techstreet.com/hei/standards/asae-asabe-s648-1?product_id=2108368

دانلود رایگان استاندارد ASAE/ASABE S648-1

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد ASAE/ASABE S648-1، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد ASAE/ASABE S648-1

This part of ANSI/ASABE S648 provides normative references, defines terms and definitions and establishes general test procedures for the performance of braking systems used on agricultural field equipment (as defined in ANSI/ASAE S390).

دانلود آیین نامه ASAE/ASABE S648-1 دانلود Agricultural Field Equipment Braking – Part 1: General Requirements

Published:03/01/2020
ANSI Approved
Number of Pages:12
File Size:1 file , 330 KB

 

دانلود استاندارد ترمز تجهیزات مزرعه کشاورزی – قسمت 1: الزامات عمومی

این بخش از ANSI / ASABE S648 منابع هنجاری را ارائه می دهد ، اصطلاحات و تعاریف را تعریف می کند و روش های تست عمومی را برای عملکرد سیستم های ترمز مورد استفاده در تجهیزات میدان کشاورزی (همانطور که در ANSI / ASAE S390 تعریف شده است) تعیین می کند.

دکمه بازگشت به بالا