دانلود استاندارد ASAE/ASABE S648-2 خرید Agricultural Field Equipment Braking – Part 2

خرید استاندارد ASAE/ASABE S648-2

برای دانلود استاندارد ASAE/ASABE S648-2 و خرید آیین نامه Agricultural Field Equipment Braking – Part 2 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود.

کلیه استانداردهای ASABE از استاندارد های انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers، شماره استاندارد IESNA مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا دانلود استاندارد ASABE خرید استاندارد ASABE
استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا دانلود استاندارد ASABE خرید استاندارد ASABE

ASAE/ASABE S648-2
Agricultural Field Equipment Braking – Part 2: Requirements for Agricultural Tractors
STANDARD by The American Society of Agricultural and Biological Engineers, 03/01/2020

لینک استاندارد ASAE/ASABE S648-2 :

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

https://www.techstreet.com/hei/standards/asae-asabe-s648-2?product_id=2108369

دانلود رایگان استاندارد ASAE/ASABE S648-2

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد ASAE/ASABE S648-2، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد ASAE/ASABE S648-2

This part of ANSI/ASABE S648 establishes test procedures and performance requirements for braking of agricultural tractors.

The requirements and minimum performance criteria are directed to operation and parking of agricultural equipment having a maximum design ground speed greater than 6 km/h (3.7 mile/h) and not exceeding 50 km/h (31 mile/h).

دانلود آیین نامه ASAE/ASABE S648-2 دانلود Agricultural Field Equipment Braking – Part 2

Published:03/01/2020
ANSI Approved
Number of Pages:9
File Size:1 file , 360 KB

 

دانلود استاندارد ترمز تجهیزات مزرعه کشاورزی – قسمت 2

این قسمت از ANSI / ASABE S648 مراحل آزمایش و شرایط لازم برای ترمز تراکتورهای کشاورزی را تعیین می کند.

الزامات و حداقل معیارهای عملکردی جهت بهره برداری و پارکینگ تجهیزات کشاورزی با حداکثر سرعت طراحی زمین بیشتر از 6 کیلومتر در ساعت (3.7 مایل در ساعت) و بیش از 50 کیلومتر در ساعت (31 مایل در ساعت) هدایت نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا