دانلود استاندارد ASHRAE 55 خرید Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy

خرید استاندارد ASHRAE 55

برای دانلود استاندارد ASHRAE 55 و خرید استاندارد Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد به زبان انگلیسی و در فرمت PDF ارسال می شود. نسخه استاندارد 2020 است.

کلیه استانداردهای ASHRAE استانداردهاي سرمايش و گرمايش دما در ساختمان موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Thermal Guidelines for Data Processing Environments Fourth Edition مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد ASHRAE 55 دانلود استاندارد ASHRAE 55 خرید ASHRAE 55 خرید استاندارد Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy
خرید استاندارد ASHRAE 55 دانلود استاندارد ASHRAE 55 خرید ASHRAE 55 خرید استاندارد Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy

لینک استاندارد ASHRAE 55:

https://www.techstreet.com/standards/ashrae-55-2020?product_id=2207271

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ASHRAE 55

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ASHRAE 55، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

Standard 55-2020 — Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy (ANSI Approved)
STANDARD by ASHRAE, 2021

درباره استاندارد ASHRAE 55

ASHRAE Standard 55 specifies conditions for acceptable thermalenvironments and is intended for use in design, operation, and commissioning ofbuildings and other occupied spaces.

The 2020 edition of ANSI/ASHRAE Standard 55 incorporates eight publishedaddenda to the 2017 edition. This version steers users toward the analyticalmethod (and companion elevated airspeed method) and replaces the graphicalmethod with a series of examples that use the analytical method. With multiple freelyavailable third-party implementations of the analytical method, barriers to itsuse have been greatly reduced, allowing for greater flexibility and accuracythan with the graphical method.

The standard includes a separate adaptive model for determiningacceptable thermal conditions in occupant-controlled naturally conditioned spaces,with newly expanded applicability in this version. Users are now allowed to usethe adaptive model when an air-conditioning unit is installed but notoperating.

Other noteworthy additions to the standard include the additionof a new method for the avoidance of draft risk at the ankle region, as well asnew Thermal Environmental Control Classification Levels that document how muchcontrol an occupant has over their thermal environment. These levels were addedto Section 6 of the standard and are required elements of documentingcompliance with Standard 55.

 

دانلود استاندارد ASHRAE 55

استاندارد ASHRAE 55 شرایط را برای محیط های حرارتی قابل قبول مشخص می کند و برای استفاده در طراحی ، بهره برداری و راه اندازی ساختمان ها و دیگر فضاهای اشغالی در نظر گرفته شده است.

نسخه 2020 ANSI/ASHRAE Standard 55 شامل هشت برنامه افزوده شده به نسخه 2017 است. این نسخه کاربران را به سمت روش تحلیلی (و روش افزایش سرعت هوای همراه) سوق می دهد و روش گرافیکی را با مجموعه ای از مثالهایی که از روش تحلیلی استفاده می کنند جایگزین می کند. با استفاده از چندین روش شخص تحلیلی شخص ثالث که بصورت رایگان در دسترس است ، موانع استفاده از آن بسیار کاهش یافته است ، و انعطاف پذیری و دقت بیشتری را نسبت به روش گرافیکی امکان پذیر می کند.

این استاندارد شامل یک مدل تطبیقی ​​جداگانه برای تعیین شرایط حرارتی قابل قبول در فضاهای طبیعی تحت کنترل سرنشینان است ، با کاربرد جدید در این نسخه. کاربران در حال حاضر مجاز به استفاده از مدل تطبیقی ​​زمانی هستند که یک واحد تهویه مطبوع نصب شده اما کار نمی کند.

سایر موارد قابل توجه در استاندارد شامل افزودن یک روش جدید برای جلوگیری از خطر ابتلا به ناحیه مچ پا ، و همچنین سطوح طبقه بندی جدید کنترل محیطی حرارتی است که میزان کنترل یک سرنشین را بر محیط گرمایی خود نشان می دهد. این سطوح به بخش 6 استاندارد اضافه شده اند و عناصر مورد نیاز برای انطباق با استاندارد 55 هستند.

 

دکمه بازگشت به بالا