دانلود استاندارد ASME B31.5 2019 خرید Refrigeration Piping and Heat Transfer Components

خرید استاندارد Refrigeration Piping and Heat Transfer Components

برای دانلود استاندارد Refrigeration Piping and Heat Transfer Components خرید ASME B31.5 2019 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای ASME استانداردهاي لوله کشی و لوله های هیدروژن موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Society of Mechanical Engineers مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

استاندارد ASME استاندارد ASME خرید استاندارد ASME خرید استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME American Society of Mechanical Engineers American Society of Mechanical Engineers استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا
استاندارد ASME استاندارد ASME خرید استاندارد ASME خرید استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME American Society of Mechanical Engineers American Society of Mechanical Engineers استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا

لینک استاندارد ASME B31.5 2019 :

https://www.techstreet.com/standards/asme-b31-5-2019?product_id=2106403

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد Refrigeration Piping and Heat Transfer Components

برای اطمینان از کیفیت استاندارد Refrigeration Piping and Heat Transfer Components، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ASME B31.5-2019
Refrigeration Piping and Heat Transfer Components
STANDARD by ASME International, 03/06/2020

درباره استاندارد Refrigeration Piping and Heat Transfer Components

ASME has been defining piping safety since 1922.

ASME B31.12 Standard on Hydrogen Piping and Pipelines contains requirements for piping in gaseous and liquid hydrogen service and pipelines in gaseous hydrogen service. The general requirements section covers materials, brazing, welding, heat treating, forming, testing, inspection, examination, operating, and maintenance. The industrial piping section covers requirements for components, design, fabrication, assembly, erection, inspection, examination, and testing of piping.

This Code is applicable to piping in gaseous and liquid hydrogen service and to pipelines in gaseous hydrogen service. B31.12 is applicable up to and including the joint connecting the piping to associated pressure vessels and equipment but not to the vessels and equipment themselves. It is also applicable to the location and type of support elements, but not to the structure to which the support elements are attached.

B31.12 is presented in the following parts:

(a) Part GR — General Requirements. This part contains definitions and requirements for materials, welding, brazing, heat treating, forming, testing, inspection, examination, operation, and maintenance.

(b) Part IP — Industrial Piping. This part includes requirements for components, design, fabrication, assembly, erection, inspection, examination, and testing of piping.

(c) Part PL — Pipelines. This part sets forth requirements for components, design, installation, and testing of hydrogen pipelines.

It is required that each part be used in conjunction with the General Requirements section but independent of the other parts. It is not intended that this edition of this Code be applied retroactively to existing hydrogen systems.

Key changes to this revision include:New Section GR-6.3 for Quality System Functions;
New table for Required Nondestructive Examinations added to Chapter IP-10;
New paragraphs for Quality Control Examinations, Extent of Required NDE Examainations, Acceptance Criteria, Procedures, and Types of Examination added to Chapter IP-10;
Updated references throughout;
Equations for thickness of permanent blanks and of straight pipe have been updated.
B31.12 serves as a companion to the other codes in ASME’s B31 series on Pressure Piping. Together, they remain essential references for anyone engaged with piping.

Careful application of these ASME B31 Codes will help users to comply with applicable regulations within their jurisdictions, while achieving the operational, cost and safety benefits to be gained from the many industry best-practices detailed within these volumes.

Intended for manufacturers, designers, operators, owners and inspectors of hydrogen piping and pipelines, plus all potential governing entities.

 

دانلود استاندارد لوله های برودتی و اجزای انتقال حرارت

استاندارد ASME B31.12 در لوله کشی هیدروژن و خط لوله شامل الزامات لوله کشی در خدمات هیدروژن گازی و مایع و خطوط لوله در خدمات هیدروژن گازی است. بخش الزامات عمومی شامل مواد ، برزدن ، جوشکاری ، عملیات حرارتی ، تشکیل ، آزمایش ، بازرسی ، معاینه ، بهره برداری و نگهداری می باشد. بخش لوله کشی صنعتی الزامات مربوط به قطعات ، طراحی ، ساخت ، مونتاژ ، نصب ، بازرسی ، معاینه و آزمایش لوله کشی را پوشش می دهد.

این کد برای لوله کشی در خدمات هیدروژن گازی و مایع و خطوط لوله در خدمات هیدروژن گازی قابل استفاده است. B31.12 تا اتصالی که لوله کشی را به مخازن تحت فشار و تجهیزات مرتبط با آن اعمال می کند اما از نظر رگ ها و تجهیزات به کار نمی رود ، قابل استفاده است. همچنین در مورد مکان و نوع عناصر پشتیبانی نیز کاربرد دارد اما نه برای ساختاری که عناصر پشتیبان به آن وصل شده اند.

B31.12 در قسمت های زیر ارائه شده است:

(الف) قسمت GR – الزامات عمومی. این بخش شامل تعاریف و الزامات مربوط به مواد ، جوشکاری ، سنگ تراشی ، عملیات حرارتی ، تشکیل ، آزمایش ، بازرسی ، معاینه ، بهره برداری و نگهداری می باشد.

(ب) قسمت IP – لوله کشی صنعتی. این قسمت شامل الزامات مربوط به قطعات ، طراحی ، ساخت ، مونتاژ ، نصب ، بازرسی ، معاینه و آزمایش لوله کشی است.

(ج) قسمت PL – خطوط لوله. این بخش الزامات لازم برای قطعات ، طراحی ، نصب و آزمایش خطوط لوله هیدروژن را تعیین می کند.

لازم است که هر قسمت در رابطه با بخش مورد نیاز عمومی اما مستقل از سایر قسمت ها استفاده شود. در نظر گرفته نشده است كه این نسخه از این كد بطور معكوس بر روی سیستمهای هیدروژن موجود اعمال شود.

تغییرات اصلی این نسخه شامل:
بخش جدید GR-6.3 برای توابع سیستم کیفیت؛
جدول جدید برای امتحانات غیرضروری غیرمجاز اضافه شده به فصل IP-10؛
پاراگرافهای جدید مربوط به آزمون های کنترل کیفیت ، میزان امتحانات لازم NDE ، معیارهای پذیرش ، رویه ها و انواع امتحانات اضافه شده به فصل IP-10.
منابع به روز شده در سراسر؛
معادلات ضخامت خالی دائمی و لوله مستقیم به روز شده است.
B31.12 به عنوان همراه با سایر کدهای سری B31 در ASME در فشار لوله کشی خدمت می کند. آنها در کنار هم ، برای هر کسی که در زمینه لوله کشی فعالیت می کند ، منابع اصلی هستند.

استفاده دقیق از این کدهای ASME B31 به کاربران کمک خواهد کرد که ضمن رعایت مقررات مربوطه در حوزه های قضایی خود ، ضمن دستیابی به مزایای عملیاتی ، هزینه ای و ایمنی از بسیاری از بهترین روش های صنعت که به تفصیل در این حجم ها حاصل می شود ، به دست آورند.

در نظر گرفته شده برای تولید کنندگان ، طراحان ، اپراتورها ، صاحبان و بازرسان لوله کشی هیدروژن و خطوط لوله ، به علاوه تمام نهادهای بالقوه حاکم.

دکمه بازگشت به بالا