دانلود استاندارد ASME B31G خرید Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines

خرید استاندارد ASME B31G

برای دانلود استاندارد ASME B31G خرید ASME B31G بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2012 می باشد.کد chr

کلیه استانداردهای ASME استانداردهاي لوله کشی و لوله های هیدروژن موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Society of Mechanical Engineers مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

استاندارد ASME استاندارد ASME خرید استاندارد ASME خرید استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME American Society of Mechanical Engineers American Society of Mechanical Engineers استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا
استاندارد ASME استاندارد ASME خرید استاندارد ASME خرید استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME American Society of Mechanical Engineers American Society of Mechanical Engineers استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا

لینک استاندارد ASME B31G :

https://www.techstreet.com/hei/standards/asme-b31g-2012-r2017?product_id=1842873

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines

برای اطمینان از کیفیت استاندارد Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ASME B31G-2012 (R2017)
Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines: Supplement to B31 Code for Pressure Piping
STANDARD by ASME International, 10/24/2012

درباره استاندارد ASME B31G

ASME B31G-2012 is intended solely for the purpose of providing guidance in the evaluation of metal loss in pressurized pipelines and piping systems. It is applicable to all pipelines and piping systems within the scope of the transportation pipeline codes that are part of ASME B31 Code for Pressure Piping, namely: ASME B31.4, Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids; ASME B31.8, Gas Transmission and Distribution Piping Systems; ASME B31.11, Slurry Transportation Piping Systems; and ASME B31.12, Hydrogen Piping and Pipelines, Part PL.

Where the term pipeline is used, it may also be read to apply to piping or pipe conforming to the acceptable applications and within the technical limitations discussed below.

دانلود استاندارد راهنمای تعیین قدرت باقیمانده خطوط لوله خورده

ASME B31G-2012 صرفاً به منظور ارائه راهنمایی در ارزیابی تلفات فلز در خطوط لوله تحت فشار و سیستم های لوله کشی طراحی شده است. این برای کلیه خطوط لوله و سیستم های لوله کشی در محدوده کد خطوط لوله حمل و نقل قابل استفاده است که بخشی از کد ASME B31 برای لوله های تحت فشار است ، یعنی: ASME B31.4 ، سیستم های انتقال خط لوله برای هیدروکربن های مایع و سایر مایعات ؛ ASME B31.8 ، سیستم های انتقال و توزیع گاز ASME B31.11 ، سیستم های لوله کشی حمل و نقل دوغاب ؛ و ASME B31.12 ، لوله های هیدروژنی و خطوط لوله ، قسمت PL.

در جاهایی که از واژه خط لوله استفاده می شود ، ممکن است خوانده شود تا در مورد لوله گذاری یا لوله مطابق با برنامه های قابل قبول و در محدودیت های فنی مورد بحث در زیر استفاده شود.

دکمه بازگشت به بالا