دانلود استاندارد ASME HST-5 خرید Performance Standard for Air Chain Hoists

خرید استاندارد ASME HST-5

برای دانلود استاندارد ASME HST-5 خرید ASME HST-5 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 می باشد.کد chr

کلیه استانداردهای ASME استانداردهاي لوله کشی و لوله های هیدروژن موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Society of Mechanical Engineers مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

استاندارد ASME استاندارد ASME خرید استاندارد ASME خرید استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME American Society of Mechanical Engineers American Society of Mechanical Engineers استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا
استاندارد ASME استاندارد ASME خرید استاندارد ASME خرید استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME American Society of Mechanical Engineers American Society of Mechanical Engineers استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا

لینک استاندارد ASME HST-5 :

https://www.techstreet.com/standards/asme-hst-5-2020?product_id=2123968

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد Performance Standard for Air Chain Hoists

برای اطمینان از کیفیت استاندارد Performance Standard for Air Chain Hoists، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ASME HST-5-2020
Performance Standard for Air Chain Hoists
STANDARD by ASME International, 06/26/2020

درباره استاندارد ASME HST-5

ASME has been defining hoist performance since 1983.

ASME HST-5-2014 is a newly-revised Standard which establishes performance requirements for air powered chain hoists for vertical lifting service involving material handling of freely suspended (unguided) loads. These hoists use load chain of the roller or welded link types with one of the following types of suspension:

(1) lug;
(2) hook or clevis;
(3) trolley.

HST-5 contains an appendix which replaces the requirements of MIL-H-24591, Hoists, Chain, Pneumatic, Low Headroom, Trolley Type and, in conjunction with ASME HST-6-1999, Performance Standard For Air Wire Rope Hoists, replaces the requirements of MIL-H-28538B for Hoists, WireRope or Chain, Air Motor Powered With Trolley and MIL-H-2813 for Hoists, Chain and Wire Rope, Pneumatic.

This Standard is not applicable to: (1) damaged of malfunctioning hoists; (2) hoists that have been misused and abused; (3) hoists that have been altered without authorization of the manufacturer or a qualified person; (4) hoists used for lifting of supporting people; (5) hoists used for the purpose of drawing both the load and hoist up or down the hoist’s own load chain(s); or (6) hoists used for marine and other applications as required by the Department of Defense (DOD).
HST-2 includes an appendix on Hand Chain Manually Operated Chain Hoists used in marine and other applications as required by the Department of Defense (DOD).

Both HST-5 and ASME HST-2-2014, Performance Standard for Hand Chain Manually Operated Chain Hoists serve as companion standards to ASME B30.16-2012, Overhead Hoists (Underhung).

Intended for manufacturers, owners, inspectors, chief and principal engineers, users and others concerned with performance requirements for hand chain manually operated chain hoists plus all potential governing entities.

دانلود استاندارد عملکرد برای بالابرهای زنجیره ای هوا

ASME از سال 1983 عملکرد بالابر را تعریف می کند.

ASME HST-5-2014 یک استاندارد تازه اصلاح شده است که الزامات عملکرد برای بالابرهای زنجیره ای هوا را برای سرویس بالابر عمودی که شامل کار با مواد از بارهای به حالت تعلیق (بدون کنترل) می باشد ، تعیین می کند. این بالابرها از زنجیره بار غلتک یا انواع پیوند جوش داده شده با یکی از انواع تعلیق زیر استفاده می کنند:

(1) چمدان؛
(2) قلاب یا شکاف.
(3) چرخ دستی.

HST-5 حاوی ضمائمی است که جایگزین الزامات MIL-H-24591 ، بالابر ، زنجیره ای ، پنوماتیک ، کمترین سر ، صندلی چرخ دستی و در رابطه با ASME HST-6-1999 ، استاندارد عملکرد برای بالابرهای سیم سیم هوایی ، جایگزین الزامات MIL-H-28538B برای بالابرها ، WireRope یا زنجیره ای ، موتور هوایی مجهز به واگن برقی و MIL-H-2813 برای بالابر ، زنجیره ای و سیم طناب ، پنوماتیک.

این استاندارد برای موارد زیر قابل استفاده نیست: (2) بالابرهای سوء استفاده و سوء استفاده؛ (3) بالابرهایی که بدون اجازه سازنده یا شخص واجد شرایط تغییر یافته اند. (4) بالابرهایی که برای بالا بردن حمایت از افراد استفاده می شوند. (5) بالابرهایی که به منظور ترسیم بار و بالابر استفاده می شوند ، زنجیره (های) بار خود را در مورد بالابر استفاده می کنند. یا (6) دستگاه آسانسور مورد استفاده وزارت دفاع (DOD) برای كاربردهای دریایی و سایر كاربردها.
HST-2 شامل یک ضمیمه در دستی های زنجیره ای دستی دستی است که در کاربری های دریایی و سایر برنامه های مورد نیاز وزارت دفاع (DOD) مورد استفاده قرار می گیرد.

هر دو HST-5 و ASME HST-2-2014 ، استاندارد عملکرد برای دستی های زنجیره ای دستی که به صورت دستی کار می کنند به عنوان استانداردهای همراه با ASME B30.16-2012 ، بالابر بالابر (زیرگذر) هستند.

در نظر گرفته شده برای تولید کنندگان ، صاحبان ، بازرسان ، مهندسین اصلی و اصلی ، کاربران و سایر افراد در رابطه با الزامات عملکرد برای بالابرهای زنجیره دستی دستی به علاوه کلیه نهادهای بالقوه حاکم در نظر گرفته شده است.

دکمه بازگشت به بالا