دانلود استاندارد ASME PTC 25 خرید Pressure Relief Devices

خرید استاندارد Pressure Relief Devices

برای دانلود استاندارد ASME PTC 25 خرید ASME PTC 25 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2018 می باشد.

کلیه استانداردهای ASME استانداردهاي لوله کشی و لوله های هیدروژن موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Society of Mechanical Engineers مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

استاندارد ASME استاندارد ASME خرید استاندارد ASME خرید استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME American Society of Mechanical Engineers American Society of Mechanical Engineers استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا
استاندارد ASME استاندارد ASME خرید استاندارد ASME خرید استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME دانلود استاندارد ASME American Society of Mechanical Engineers American Society of Mechanical Engineers استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا استاندارد انجمن مهندسين مکانيک آمريکا

لینک استاندارد ASME PTC 25 :

ASME PTC 25-2018
Pressure Relief Devices
STANDARD by ASME International, 06/28/2019

https://www.techstreet.com/standards/asme-ptc-25-2018?product_id=2080528

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد Pressure Relief Devices

برای اطمینان از کیفیت استاندارد Pressure Relief Devices، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد Pressure Relief Devices

Scope:
(a) This Code provides instructions in Part II for flow capacity testing and in Part III for in-service and bench testing. Testing of reclosing and nonreclosing pressure relief devices is conducted under various inlet and outlet conditions using steam, gases, and liquids for which valid physical properties are known.
(b) The validity of tests shall be determined in accordance to the requirements of subsection 1-3.

دانلود استاندارد دستگاه های تسکین فشار

محدوده:
(الف) این کد دستورالعمل های قسمت دوم را برای تست ظرفیت جریان و در قسمت سوم برای تست های ضمن خدمت و نیمکت ارائه می دهد. آزمایش دستگاه های کاهش فشار و بدون فشار در شرایط ورودی و خروجی مختلف با استفاده از بخار ، گازها و مایعات انجام می شود که خصوصیات بدنی معتبر برای آنها شناخته شده است.
(ب) اعتبار آزمونها مطابق الزامات زیربخش 1-3 تعیین می شود.

دکمه بازگشت به بالا