دانلود استاندارد ASTM A182

خرید استاندارد Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless

برای دانلود استاندارد Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless خرید ASTM A182 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 می باشد.

کلیه استانداردهای ASTM استانداردهاي انجمن تست مواد آمريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد  American Society for Testing Materials مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد Standard Test Methods for Rockwell Hardness دانلود استاندارد ASTM E18 خرید روشهای استاندارد آزمایش برای سختی راکول مواد فلزی
خرید استاندارد Standard Test Methods for Rockwell Hardness دانلود استاندارد ASTM E18 خرید روشهای استاندارد آزمایش برای سختی راکول مواد فلزی

لینک ASTM A182:

https://www.techstreet.com/standards/astm-a182-a182m-20?product_id=2107031

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless

برای اطمینان از کیفیت استاندارد Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ASTM A182/A182M-20
Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service
STANDARD by ASTM International, 03/01/2020

درباره استاندارد Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless

1.1 This specification2 covers forged low alloy and stainless steel piping components for use in pressure systems. Included are flanges, fittings, valves, and similar parts to specified dimensions or to dimensional standards, such as the ASME specifications that are referenced in Section 2.
1.2 For bars and products machined directly from bar or hollow bar (other than those directly addressed by this specification; see 6.4), refer to Specifications A479/A479M, A739, or A511/A511M for the similar grades available in those specifications.
1.3 Products made to this specification are limited to a maximum weight of 10 000 lb [4540 kg]. For larger products and products for other applications, refer to Specifications A336/A336M and A965/A965M for the similar ferritic and austenitic grades, respectively, available in those specifications.
1.4 Several grades of low alloy steels and ferritic, martensitic, austenitic, and ferritic-austenitic stainless steels are included in this specification. Selection will depend upon design and service requirements. Several of the ferritic/austenitic (duplex) grades are also found in Specification A1049/A1049M.
1.5 Supplementary requirements are provided for use when additional testing or inspection is desired. These shall apply only when specified individually by the purchaser in the order.
1.6 This specification is expressed in both inch-pound units and in SI units. However, unless the order specifies the applicable “M” specification designation (SI units), the material shall be furnished to inch-pound units.
1.7 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as the standard. Within the text, the SI units are shown in brackets. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.
1.8 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

 

دانلود استاندارد فنی و مهندسی

1.1 این مشخصات 2 اجزای لوله کشی آلیاژی کم و فولاد ضد زنگ را برای استفاده در سیستم های فشار پوشش می دهد. فلنج ها ، اتصالات ، دریچه ها و قطعات مشابه با ابعاد مشخص یا استانداردهای ابعادی مانند مشخصات ASME که در بخش 2 به آنها مراجعه می شود شامل می شوند.

1.2 برای میله ها و محصولاتی که مستقیماً از نوار یا نوار توخالی ماشینکاری شده اند (به غیر از مواردی که مستقیماً توسط این مشخصات به آن پرداخته شده است ؛ 6.4 مراجعه کنید) به مشخصات A479 / A479M ، A739 یا A511 / A511M برای نمرات مشابه موجود در آن مشخصات مراجعه کنید.

1.3 محصولات ساخته شده به این مشخصات محدود به حداکثر وزن 10000 پوند [4540 کیلوگرم] می باشد. برای محصولات و محصولات بزرگتر برای سایر برنامه ها ، به ترتیب در کلاس های آئورتنیکی و آستنیتی مشابه ، به مشخصات A336 / A336M و A965 / A965M مراجعه کنید.

1.4 درجه های مختلفی از فولادهای آلیاژی کم و فولادهای زنگ نزن آهنی ، مارتنزیتی ، آستنیتی و آستنیتی فریتیک در این مشخصات گنجانده شده است. انتخاب به الزامات طراحی و خدمات بستگی دارد. تعداد زیادی از نمرات فریتی / آستنیتی (دوبلکس) نیز در مشخصات A1049 / A1049M یافت می شود.

در صورت دلخواه بودن آزمایش یا بازرسی اضافی ، نیازهای تکمیلی برای استفاده فراهم می شود. این موارد فقط درصورتی که توسط خریدار در سفارش مشخص شده باشد اعمال می شود.

1.6 این مشخصات در هر دو واحد پوند اینچ و در واحد SI بیان شده است. اما ، مگر اینکه سفارش مشخص شده مشخصات “M” (واحدهای SI) قابل استفاده را داشته باشد ، مواد باید به واحدهای اینچ پوندی مجهز شوند.

1.7 مقادیر بیان شده در واحد SI یا واحدهای پوند اینچ به طور جداگانه استاندارد در نظر گرفته می شوند. در متن متن ، واحدهای SI در براکت ها نشان داده شده است. مقادیر بیان شده در هر سیستم ممکن است معادل های دقیقی نباشند. بنابراین ، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب مقادیر دو سیستم ممکن است منجر به عدم مطابقت با استاندارد شود.

1.8 این استاندارد بین المللی مطابق با اصول بین المللی در مورد استاندارد سازی که در تصمیم گیری در مورد اصول توسعه استانداردهای بین المللی ، راهنماها و توصیه های صادر شده توسط کمیته موانع فنی تجارت جهانی (TBT) ایجاد شده ، ساخته شده است.

دکمه بازگشت به بالا