دانلود استاندارد ASTM A194 کتاب Standard Specification for Carbon Steel, Alloy Steel

دانلود استاندارد ASTM A194

برای دانلود کتاب Standard Specification for Carbon Steel, Alloy Steel بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب Standard Specification for Carbon Steel, Alloy Steel ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت پی دی اف اورجینال ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از astm.org دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Standard Specification for Carbon Steel, Alloy Steel خرید استاندارد مشخصات استاندارد برای فولاد کربن ، فولاد آلیاژی
دانلود کتاب Standard Specification for Carbon Steel, Alloy Steel خرید استاندارد مشخصات استاندارد برای فولاد کربن ، فولاد آلیاژی
ASTM A194/A194M-20A
Standard Specification for Carbon Steel, Alloy Steel, and Stainless Steel Nuts for Bolts for High Pressure or High Temperature Service, or Both
STANDARD by ASTM International, 05/15/2020
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

https://www.techstreet.com/standards/astm-a194-a194m-20a?product_id=2121552

لینک استاندارد ASTM A194

دانلود رایگان کتاب Standard Specification for Carbon Steel, Alloy Steel

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.


 

دانلود کتاب Standard Specification for Carbon Steel, Alloy Steel

1.1 This specification2 covers a variety of carbon, alloy, and martensitic stainless steel nuts in the size range 1/4 through 4 in. and metric M12 through M100 nominal. It also covers austenitic stainless steel nuts in the size range 1/4 in. and M12 nominal and above. These nuts are intended for high-pressure or high-temperature service, or both. Grade substitutions without the purchaser’s permission are not allowed.
1.2 Bars from which the nuts are made shall be hot-wrought. The material may be further processed by centerless grinding or by cold drawing. Austenitic stainless steel may be solution annealed or annealed and strain-hardened. When annealed and strain hardened austenitic stainless steel is ordered in accordance with Supplementary Requirement S1, the purchaser should take special care to ensure that 8.2.2, Supplementary Requirement S1, and Appendix X1 are thoroughly understood.
1.3 Supplementary requirements of an optional nature are provided. These shall apply only when specified in the inquiry, contract, and order.
1.4 This specification is expressed in both inch-pound units and in SI units. However, unless the order specifies the applicable “M” specification designation (SI units), the material shall be furnished to inch-pound units.
1.5 The values stated in either inch-pound units or SI units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard. Within the text, the SI units are shown in brackets.
1.6 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

دانلود استاندارد مشخصات استاندارد برای فولاد کربن ، فولاد آلیاژی

1.1 این مشخصات 2 انواع آجیل از جنس استنلس استیل ، کربن ، آلیاژ و مارتنزیتی را در اندازه 1/4 تا 4 اینچ و متریک M12 از اسمی M100 را در بر می گیرد. همچنین آجیل های استیل ضد زنگ آستنیتی را در محدوده اندازه 1/4 اینچ و M12 اسمی و بالاتر را در بر می گیرد. این آجیل ها برای خدمات پر فشار یا دمای بالا یا هر دو در نظر گرفته شده اند. تعویض درجه بدون اجازه خرید مجاز نیست.

1.2 میله هایی که آجیل ها از آنها ساخته شده باید گرم باشد. مواد ممکن است بیشتر توسط سنگ زنی بدون مرکز یا با طراحی سرد پردازش شوند. فولاد ضد زنگ آستنیتی ممکن است محلول آنیل شده یا آنیل شده و سخت شده باشد. هنگامی که فولاد ضد زنگ آستنیتی آنیل شده و سفت شده مطابق با الزامات تکمیلی S1 سفارش داده می شود ، خریدار باید از مراقبت ویژه ای برخوردار باشد تا اطمینان حاصل کند که 8.2.2 ، مکمل مورد نیاز S1 ، و پیوست X1 کاملاً درک شده است.

1.3 الزامات تکمیلی از نوع اختیاری ارائه شده است. این موارد فقط در مواردی كه در استعلام ، قرارداد و ترتیب مشخص شده باشد اعمال می شود.

1.4 این مشخصات در هر دو واحد پوند اینچ و در واحد SI بیان شده است. اما ، مگر اینکه سفارش مشخص شده مشخصات “M” (واحدهای SI) قابل استفاده را داشته باشد ، مواد باید به واحدهای اینچ پوندی مجهز شوند.

1.5 مقادیر بیان شده در واحدهای پوند اینچ یا واحدهای SI به طور جداگانه به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شوند. مقادیر بیان شده در هر سیستم ممکن است معادل های دقیقی نباشند. بنابراین ، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب مقادیر دو سیستم ممکن است منجر به عدم مطابقت با استاندارد شود. در متن متن ، واحدهای SI در براکت ها نشان داده شده است.

1.6 این استاندارد بین المللی مطابق با اصول شناخته شده بین المللی در مورد استاندارد سازی ایجاد شده در تصمیم گیری در مورد اصول توسعه استانداردهای بین المللی ، راهنماها و توصیه های صادر شده توسط کمیته موانع فنی تجارت جهانی (TBT) ساخته شده است.

دکمه بازگشت به بالا