دانلود استاندارد ASTM A27 کتاب Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for General Application

دانلود استاندارد ASTM A27

برای دانلود کتاب Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for General Application بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for General Application ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت پی دی اف اورجینال ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از astm.org دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for General Application خرید استاندارد برای ریخته گری فولادی ، کربن ، برای کاربردهای عمومی
دانلود کتاب Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for General Application خرید استاندارد برای ریخته گری فولادی ، کربن ، برای کاربردهای عمومی
ASTM A27/A27M-20
Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for General Application
STANDARD by ASTM International, 05/01/2020
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

https://www.techstreet.com/standards/astm-a27-a27m-20?product_id=2113379

لینک استاندارد ASTM A27

دانلود رایگان کتاب Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for General Application

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.


 

دانلود کتاب Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for General Application

1.1 This specification covers carbon steel castings for general applications that require up to 70 ksi (485 MPa) minimum tensile strength.

NOTE 1: The grades covered by this specification represent materials that are suitable for assembly with other steel castings or wrought steel parts by fusion welding. It is not intended to imply that all these grades possess the same degree of weldability or that the same welding techniques can be used on all castings. It is the responsibility of the purchaser to establish for himself a suitable welding technique.
1.2 Several grades and two classes of steel castings are covered, as indicated below. The grade and class desired shall be specified by the purchaser.

1.2.1 Grade N-1-Chemical analysis only.
1.2.2 Grade N-2-Heat treated but not mechanically tested.
1.2.3 Grade U-60-30 [415-205]-Mechanically tested but not heat treated.
1.2.4 Grades 60-30  [415-205], 65-35 [450-240], 70-36 [485-250], and 70-40 [485-275]-Heat treated and mechanically tested.
1.2.5 Class 1 and Class 2 steel castings shall be specified in accordance with 9.2.
1.3 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in nonconformance with the standard.
1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.
1.5 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

دانلود استاندارد برای ریخته گری فولادی ، کربن ، برای کاربردهای عمومی

1.1 این مشخصات ریخته گری از فولاد کربن را برای کاربردهای عمومی که حداکثر 70 ksi (485 مگاپاسکال) به حداقل مقاومت کششی نیاز دارند را پوشش می دهد.

یادداشت 1:

نمرات تحت پوشش این مشخصات حاوی موادی است که با جوشکاری فیوژن مناسب برای مونتاژ با سایر چدن های فلزی یا قطعات فولادی فرفورژه مناسب است. درنظرگرفته نمی شود که همه این درجه ها از درجه جوشکاری یکسانی برخوردار باشند یا اینکه از تمام تکنیک های جوشکاری یکسان استفاده می شود. این وظیفه خریدار است که تکنیک جوشکاری مناسب را برای خودش ایجاد کند.

1.2 مطابق شکل زیر چندین کلاس و دو کلاس از ریخته گری فولاد پوشیده شده است. درجه و کلاس مورد نظر توسط خریدار مشخص می شود.

1.2.1 درجه N-1 فقط تجزیه و تحلیل شیمیایی.

1.2.2 درجه N-2-گرمای تصفیه شده اما آزمایش مکانیکی نشده است.

1.2.3 درجه U-60-30 [415-205] -مکانیکی تست شده اما گرمایشی ندارد.

1.2.4 نمرات 60-30 [415-205] ، 65-35 [450-240] ، 70-36 [485-250] و 70-40 [485-275] -Heat تحت درمان و آزمایش مکانیکی.

1.2.5 ریخته گری های فلزی کلاس 1 و کلاس 2 مطابق با 9.2 مشخص می شود.

1.3 مقادیر بیان شده در واحد SI یا واحدهای پوند اینچ به طور جداگانه به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شوند. مقادیر بیان شده در هر سیستم ممکن است معادل های دقیقی نباشند. بنابراین ، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب مقادیر دو سیستم ممکن است منجر به عدم مطابقت با استاندارد شود.

1.4 این استاندارد برای رسیدگی به کلیه نگرانی های ایمنی ، در صورت وجود ، مربوط به استفاده از آن نیست. وظیفه این استاندارد بر عهده استفاده کننده از این استاندارد است که ایمنی ، بهداشت و عملکردهای محیطی مناسب را تعیین کرده و کاربرد محدودیت های نظارتی را قبل از استفاده تعیین می کند.

1.5 این استاندارد بین المللی مطابق با اصول شناخته شده بین المللی در مورد استاندارد سازی ایجاد شده در تصمیم گیری در مورد اصول توسعه استانداردهای بین المللی ، راهنماها و توصیه های صادر شده توسط کمیته موانع فنی تجارت جهانی (TBT) ساخته شده است.

دکمه بازگشت به بالا