دانلود استاندارد ASTM A480 کتاب Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip

دانلود استاندارد ASTM A480

برای دانلود کتاب Standard Specification for General Requirements بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب Standard Specification for General Requirements ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت پی دی اف اورجینال ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از astm.org دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Standard Specification for General Requirements خرید استاندارد برای ورق های فولادی ضد زنگ نورد تخت و مقاوم در برابر حرارت ، ورق و نوار
دانلود کتاب Standard Specification for General Requirements خرید استاندارد برای ورق های فولادی ضد زنگ نورد تخت و مقاوم در برابر حرارت ، ورق و نوار
ASTM A480/A480M-20
Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip
STANDARD by ASTM International, 03/01/2020
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

https://www.techstreet.com/standards/astm-a480-a480m-20?product_id=2110581

لینک استاندارد ASTM A480

دانلود رایگان کتاب Standard Specification for General Requirements

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.


 

دانلود کتاب Standard Specification for General Requirements

1.1 This specification2 covers a group of general requirements that, unless otherwise specified in the purchase order or in an individual specification, shall apply to rolled steel plate, sheet, and strip, under each of the following specifications issued by ASTM: Specifications A240/A240M, A263, A264, A265, A666, A693, A793, and A895.
1.2 In the case of conflict between a requirement of a product specification and a requirement of this specification, the product specification shall prevail. In the case of conflict between a requirement of the product specification or a requirement of this specification and a more stringent requirement of the purchase order, the purchase order shall prevail. The purchase order requirements shall not take precedence if they, in any way, violate the requirements of the product specification or this specification; for example, by waiving a test requirement or by making a test requirement less stringent.
1.3 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The SI units are shown in brackets, except that when A480M is specified, Annex A3 shall apply for the dimensional tolerances and not the bracketed SI values in Annex A2. The values stated in each system are not necessarily exact equivalents; therefore, to ensure conformance with the standard, each system shall be used independently of the other, and values from the two systems shall not be combined.
1.4 This specification and the applicable material specifications are expressed in both inch-pound and SI units. However, unless the order specifies the applicable “M” specification designation [SI units], the material shall be furnished in inch-pound units.
1.5 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

دانلود استاندارد برای ورق های فولادی ضد زنگ نورد تخت و مقاوم در برابر حرارت ، ورق و نوار

1.1 این مشخصات 2 گروهی از الزامات عمومی را در بر می گیرد که ، مگر اینکه در سفارش خرید یا در مشخصات شخصی دیگر تعریف شده باشد ، در مورد ورق فولادی ، ورق و نوار ، تحت هر یک از مشخصات زیر صادر شده توسط ASTM اعمال می شود: مشخصات A240 / A240M ، A263 ، A264 ، A265 ، A666 ، A693 ، A793 و A895.

1.2 در صورت تعارض بین نیاز به مشخصات محصول و الزام این مشخصات ، مشخصات محصول غالب است. در صورت تعارض بین نیاز به مشخصات محصول یا الزام این مشخصات و نیاز شدیدتر به سفارش خرید ، سفارش خرید غالب است. الزامات سفارش خرید در صورتی که از هر لحاظ ، الزامات مشخصات محصول یا این مشخصات را نقض کنند ، اولویت ندارند. به عنوان مثال ، با چشم پوشی از نیاز به آزمون یا با استفاده از یک آزمون لازم ، دقیق تر عمل کنید

1.3 مقادیر بیان شده در واحد SI یا واحدهای پوند اینچ به طور جداگانه به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شوند. واحدهای SI در براکت ها نشان داده شده اند ، به استثنای زمانی که A480M مشخص شده است ، ضمیمه A3 باید برای تحمل های بعدی و نه مقادیر SI براکت در ضمیمه A2 اعمال شود. مقادیر بیان شده در هر سیستم لزوماً معادل های دقیقی نیستند. بنابراین ، برای اطمینان از مطابقت با استاندارد ، از هر سیستم مستقل از سیستم دیگر استفاده می شود و مقادیر حاصل از این دو سیستم با یکدیگر ترکیب نمی شوند.

1.4 این مشخصات و مشخصات مواد قابل استفاده در هر دو واحد اینچ-پوند و SI بیان شده است. اما ، مگر اینکه دستورالعمل تعیین مشخصات “M” (واحدهای SI) قابل استفاده باشد ، مواد باید در واحدهای پوندی اینچ تهیه شود.

1.5 این استاندارد بین المللی مطابق با اصول شناخته شده بین المللی در مورد استاندارد سازی ایجاد شده در تصمیم گیری در مورد اصول توسعه استانداردهای بین المللی ، راهنماها و توصیه های صادر شده توسط کمیته موانع فنی تجارت جهانی (TBT) ساخته شده است.

دکمه بازگشت به بالا