دانلود استاندارد ASTM A53 کتاب Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot

دانلود استاندارد ASTM A53

برای دانلود کتاب Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت پی دی اف اورجینال ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از astm.org دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot خرید استاندارد مشخصات استاندارد مشخصات استاندارد لوله ، فولاد ، سیاه و گرم
دانلود کتاب Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot خرید استاندارد مشخصات استاندارد مشخصات استاندارد لوله ، فولاد ، سیاه و گرم
ASTM A53/A53M-20
Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless
STANDARD by ASTM International, 07/01/2020
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

https://www.techstreet.com/standards/astm-a53-a53m-20?product_id=2179633

لینک استاندارد ASTM A53

دانلود رایگان کتاب Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot

1.1 This specification2 covers seamless and welded black and hot-dipped galvanized steel pipe in NPS 1/8 to NPS 26 [DN 6 to DN 650] (Note 1), inclusive, with nominal wall thickness (Note 2) as given in Table X2.2 and Table X2.3. It shall be permissible to furnish pipe having other dimensions provided that such pipe complies with all other requirements of this specification. Supplementary requirements of an optional nature are provided and shall apply only when specified by the purchaser.

NOTE 1: The dimensionless designators NPS (nominal pipe size) [DN (diameter nominal)] have been substituted in this specification for such traditional terms as “nominal diameter,” “size,” and “nominal size.”
NOTE 2: The term nominal wall thickness has been assigned for the purpose of convenient designation, existing in name only, and is used to distinguish it from the actual wall thickness, which may vary over or under the nominal wall thickness.
1.2 This specification covers the following types and grades:

1.2.1 Type F-Furnace-butt-welded, continuous welded Grade A,
1.2.2 Type E-Electric-resistance-welded, Grades A and B, and
1.2.3 Type S-Seamless, Grades A and B.

NOTE 3: See Appendix X1 for definitions of types of pipe.
1.3 Pipe ordered under this specification is intended for mechanical and pressure applications and is also acceptable for ordinary uses in steam, water, gas, and air lines. It is suitable for welding, and suitable for forming operations involving coiling, bending, and flanging, subject to the following qualifications:

1.3.1 Type F is not intended for flanging.
1.3.2 If Type S or Type E is required for close coiling or cold bending, Grade A is the preferred grade; however, this is not intended to prohibit the cold bending of Grade B pipe.
1.3.3 Type E is furnished either nonexpanded or cold expanded at the option of the manufacturer.
1.4 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.
1.5 The following precautionary caveat pertains only to the test method portion, Sections 7, 8, 9, 13, 14, and 15 of this specification: This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory requirements prior to use.
1.6 The text of this specification contains notes or footnotes, or both, that provide explanatory material. Such notes and footnotes, excluding those in tables and figures, do not contain any mandatory requirements.
1.7 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

دانلود استاندارد مشخصات استاندارد لوله ، فولاد ، سیاه و گرم

1.1 این مشخصات 2 لوله های فولادی گالوانیزه سیاه و گرم بدون درز و جوش داده شده را در NPS 1/8 تا NPS 26 [DN 6 تا DN 650] (توجه 1) شامل ، با ضخامت دیواره اسمی (نکته 2) مطابق جدول X2 نشان می دهد. .2 و جدول X2.3. تهیه لوله با ابعاد دیگر مجاز است مشروط بر اینکه چنین لوله ای با سایر الزامات این مشخصات مطابقت داشته باشد. الزامات تکمیلی از نوع اختیاری ارائه می شود و فقط درصورتی که توسط خریدار مشخص شود اعمال می شود.

یادداشت 1:

طراحان بی بعد NPS (اندازه نامی لوله) [DN (قطر اسمی)] در اصطلاح های سنتی مانند “قطر اسمی” ، “اندازه” و “اندازه اسمی” در این مشخصات جایگزین شده اند.

توجه 2:

اصطلاح ضخامت دیواره اسمی به منظور تعیین مناسب ، فقط به اسم موجود است ، و برای تمایز آن از ضخامت دیواره واقعی استفاده می شود ، که ممکن است بیش از یا زیر ضخامت دیواره اسمی متفاوت باشد.

1.2 این مشخصات انواع و نمرات زیر را در بر می گیرد:

1.2.1 نوع F- کوره ، جوش خورده ، لبخند ، جوش داده شده مداوم ، درجه A ،

1.2.2 نوع E-Electric- جوش داده شده با مقاومت ، درجه A و B ، و

1.2.3 نوع S- بدون درز ، نمرات A و B

نکته 3:

برای تعریف انواع لوله به پیوست X1 مراجعه کنید.

1.3 لوله سفارش داده شده تحت این مشخصات برای کاربردهای مکانیکی و فشار در نظر گرفته شده است و همچنین برای مصارف معمولی در خطوط بخار ، آب ، گاز و هوا قابل قبول است. برای جوشکاری مناسب است و برای تشکیل کارهایی از جمله سیم کشی ، خم شدن و جوشکاری نیز با توجه به شرایط زیر مناسب است:

1.3.1 نوع F برای شلیک در نظر گرفته نشده است.

1.3.2 اگر نوع سیم یا تیپ E برای سیم پیچ نزدیک یا خم شدن سرد لازم باشد ، درجه A درجه ترجیحی است. با این حال ، این به معنای ممنوعیت خم شدن سرد لوله درجه B نیست.

1.3.3 نوع E به صورت سازنده بدون چاپ یا سرد ساخته شده است.

1.4 مقادیر بیان شده در واحد SI یا واحدهای پوند اینچ به طور جداگانه به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شوند. مقادیر بیان شده در هر سیستم ممکن است معادل های دقیقی نباشند. بنابراین ، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب مقادیر دو سیستم ممکن است منجر به عدم مطابقت با استاندارد شود.

1.5- احتیاط های احتیاطی زیر فقط مربوط به بخش روش آزمون ، بخش های 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 و 15 از این مشخصات است: این استاندارد برای رفع تمام نگرانی های ایمنی ، در صورت وجود ، مربوط به استفاده از آن نیست. . وظیفه این استاندارد بر عهده استفاده کننده از این استاندارد است که ایمنی ، بهداشت و روشهای زیست محیطی مناسب را تعیین کرده و قابلیت استفاده از الزامات نظارتی را قبل از استفاده تعیین کند.

1.6 متن این مشخصات حاوی یادداشت یا پاورقی یا هر دو ماده توضیحی است. چنین یادداشت ها و پاورقی ها ، به استثنای موارد موجود در جداول و ارقام ، حاوی الزامات اجباری نیست.

1.7 این استاندارد بین المللی مطابق با اصول بین المللی در مورد استاندارد سازی که در تصمیم گیری در مورد اصول توسعه استانداردهای بین المللی ، راهنماها و توصیه های صادر شده توسط کمیته موانع فنی تجارت جهانی (TBT) ایجاد شده ، ساخته شده است.

دکمه بازگشت به بالا