دانلود استاندارد ASTM A555 کتاب Standard Specification for General Requirements for Stainless Steel Wire and Wire Rods

دانلود استاندارد ASTM A555

برای دانلود کتاب Standard Specification for General Requirements for Stainless Steel Wire and Wire Rods بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب Standard Specification for General Requirements for Stainless Steel Wire and Wire Rods ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت پی دی اف اورجینال ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از astm.org دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Standard Specification for General Requirements for Stainless Steel Bars خرید استاندارد نیازهای عمومی برای میله های فولادی ضد زنگ
دانلود کتاب Standard Specification for General Requirements for Stainless Steel Bars خرید استاندارد نیازهای عمومی برای میله های فولادی ضد زنگ
ASTM A555/A555M-20
Standard Specification for General Requirements for Stainless Steel Wire and Wire Rods
STANDARD by ASTM International, 03/01/2020
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

https://www.techstreet.com/standards/astm-a555-a555m-20?product_id=2110583

لینک استاندارد ASTM A555

دانلود رایگان کتاب Standard Specification for General Requirements for Stainless Steel Wire and Wire Rods

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.


 

دانلود کتاب Standard Specification for General Requirements for Stainless Steel Bars

1.1 This specification2 covers general requirements that shall apply to wrought stainless steel bars, shapes, forgings, and billets or other semi-finished material (except wire) for forging, under the latest revision of each of the following ASTM specifications: A276/A276M, A314, A458, A477, A479/A479M, A564/A564M, A565/A565M, A582/A582M, A638/A638M, A705/A705M, and A831/A831M.
1.2 In the case of conflict between a requirement of a product specification and a requirement of this specification, the product specification shall prevail. In the case of conflict between a requirement of the product specification or a requirement of this specification and a more stringent requirement of the purchase order, the purchase order shall prevail. The purchase order requirements shall not take precedence if they, in any way, violate the requirements of the product specification or this specification; for example, by waiving a test requirement or by making a test requirement less stringent.
1.3 The requirements for introduction of new materials in specifications referencing this specification are given in Annex A1.
1.4 General requirements for flat-rolled stainless steel products other than bar are covered in Specification A480/A480M.
1.5 General requirements for wire products in coils are covered in Specification A555/A555M.
1.6 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system are not necessarily exact equivalents; therefore, to ensure conformance with the standard, each system shall be used independently of the other, and values from the two systems shall not be combined
1.7 Unless the order specifies an “M” designation, the material shall be furnished to inch-pound units.
1.8 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

دانلود استاندارد نیازهای عمومی برای میله های فولادی ضد زنگ

1.1 این مشخصات 2 نیازهای عمومی را شامل می شود که باید در مورد میله های فولادی ضد زنگ ساخته شده ، اشکال ، فرجنجس ، و بیل یا سایر مواد نیمه تمام (به جز سیم) برای جعل ، تحت جدیدترین نسخه از هر یک از مشخصات ASTM زیر اعمال شود: A276 / A276M ، A314، A458، A477، A479 / A479M، A564 / A564M، A565 / A565M، A582 / A582M، A638 / A638M، A705 / A705M و A831 / A831M.

1.2 در صورت تعارض بین نیاز به مشخصات محصول و الزامات این مشخصات ، مشخصات محصول غالب است. در صورت تعارض بین نیاز به مشخصات محصول یا الزام این مشخصات و نیاز شدیدتر به سفارش خرید ، سفارش خرید غالب است. الزامات سفارش خرید در صورتی که از هر لحاظ ، الزامات مشخصات محصول یا این مشخصات را نقض کنند ، اولویت ندارند. به عنوان مثال ، با چشم پوشی از نیاز به آزمون یا با استفاده از یک آزمون لازم ، دقیق تر عمل کنید.

1.3 الزامات برای معرفی مواد جدید در مشخصات مربوط به این مشخصات در ضمیمه A1 آورده شده است.

1.4 الزامات عمومی برای محصولات فولادی ضد زنگ نورد مسطح به غیر از نوار ، در مشخصات A480 / A480M پوشانده شده است.

1.5 الزامات عمومی برای محصولات سیم در کویلها در مشخصات A555 / A555M پوشانده شده است.

1.6 مقادیر بیان شده در واحد SI یا واحدهای پوند اینچ به طور جداگانه به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شوند. مقادیر بیان شده در هر سیستم لزوماً معادلهای دقیقی ندارند. بنابراین ، برای اطمینان از مطابقت با استاندارد ، هر سیستم باید بطور مستقل از سیستم دیگر مورد استفاده قرار گیرد و مقادیر حاصل از این دو سیستم نباید با هم ترکیب شوند

1.7 مگر اینکه سفارش مشخص شده “M” باشد ، مواد باید به واحدهای اینچ پوندی مبله شود.

1.8 این استاندارد بین المللی مطابق با اصول بین المللی شناخته شده در مورد استاندارد سازی که در تصمیم گیری در مورد اصول توسعه استانداردهای بین المللی ، راهنماها و توصیه های صادر شده توسط کمیته موانع فنی تجارت جهانی (TBT) ایجاد شده ، ساخته شده است.

دکمه بازگشت به بالا