دانلود استاندارد ASTM A961

خرید استاندارد Standard Specification for Common Requirements

برای دانلود استاندارد Standard Specification for Common Requirements خرید ASTM A961 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 می باشد.

کلیه استانداردهای ASTM استانداردهاي انجمن تست مواد آمريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد  American Society for Testing Materials مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد Standard Test Methods for Rockwell Hardness دانلود استاندارد ASTM E18 خرید روشهای استاندارد آزمایش برای سختی راکول مواد فلزی
خرید استاندارد Standard Test Methods for Rockwell Hardness دانلود استاندارد ASTM E18 خرید روشهای استاندارد آزمایش برای سختی راکول مواد فلزی

لینک ASTM A961:

https://www.techstreet.com/standards/astm-a961-a961m-19a?product_id=2091878

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد Standard Specification for Common Requirements

برای اطمینان از کیفیت استاندارد Standard Specification for Common Requirements، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ASTM A961/A961M-19A
Standard Specification for Common Requirements for Steel Flanges, Forged Fittings, Valves, and Parts for Piping Applications<?Pub _bookmark Command=”[Quick Mark]”?>
STANDARD by ASTM International, 11/01/2019

درباره استاندارد Standard Specification for Common Requirements

1.1 This specification covers a group of common requirements that shall apply to steel flanges, forged fittings, valves, and parts for piping applications under any of the following individual product specifications:

Title of Specification
ASTM Designation

Forgings, Carbon Steel, for Piping Components
A105/A105M
Forgings, Carbon Steel, for General-Purpose Piping
A181/A181M
Forged or Rolled Alloy-Steel Pipe Flanges, Forged
A182/A182M
Fittings, and Valves and Parts for High Temperature
Service

Forgings, Carbon and Low Alloy Steel, Requiring Notch
A350/A350M
Toughness Testing for Piping Components

Forged or Rolled 8 and 9 % Nickel Alloy
A522/A522M
Steel Flanges, Fittings, Valves, and Parts

for Low-Temperature Service

Forgings, Carbon and Alloy Steel, for Pipe Flanges,
A694/A694M
Fittings, Valves, and Parts for High-Pressure
Transmission Service

Flanges, Forged, Carbon and Alloy Steel for Low
A707/A707M
Temperature Service

Forgings, Carbon Steel, for Piping Components with
A727/A727M
Inherent Notch Toughness

Forgings, Titanium-Stabilized Carbon Steel, for
A836/A836M
Glass-Lined Piping and Pressure Vessel Service

1.2 In case of conflict between a requirement of the individual product specification and a requirement of this general requirement specification, the requirements of the individual product specification shall prevail over those of this specification.
1.3 By mutual agreement between the purchaser and the supplier, additional requirements may be specified (see Section 4.1.2). The acceptance of any such additional requirements shall be dependent on negotiations with the supplier and must be included in the order as agreed upon between the purchaser and supplier.
1.4 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. Within the text and the tables, the SI units are shown in brackets. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard. The inch-pound units shall apply, unless the “M” designation (SI) of the product specification is specified in the order.
1.5 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

 

دانلود استاندارد فنی و مهندسی

1.1 این مشخصات گروهی از الزامات معمول را شامل می شود که باید در مورد فلنج های فلزی ، اتصالات جعلی ، دریچه ها و قطعات مورد نیاز برای لوله کشی تحت هر یک از مشخصات فردی محصول زیر اعمال شود:

عنوان مشخصات

تعیین ASTM

فرجنجس ، فولاد کربن ، برای قطعات لوله کشی

A105 / A105M

فرجنجس ، فولاد کربن ، برای لوله کشی عمومی

A181 / A181M

فلنج لوله فلزی یا آلیاژ فولادی ، جعلی

A182 / A182M

اتصالات و شیرها و قطعات برای دمای بالا
سرویس

فرجنجس ، کربن و آلیاژ کم فولاد ، نیاز به شکاف دارد

A350 / A350M

تست چقرمگی برای لوله کشی قطعات

جعلی یا نورد 8 و 9٪ آلیاژ نیکل

A522 / A522M

فلنج ، میلگرد ، شیرآلات و قطعات

برای خدمات درجه حرارت پایین

فرجنجس ، كربن و فولاد آلیاژی ، برای لوله های فلنج ،

A694 / A694M

اتصالات ، شیرها و قطعات برای فشار قوی
خدمات انتقال

فلنج ، فورج ، کربن و آلیاژ فولاد برای کم

A707 / A707M

خدمات دما

فرجنجس ، فولاد کربن ، برای لوله کشی قطعات با

A727 / A727M

چقرمگی ذاتی

فرجنجس ، فولاد کربن با تثبیت تیتانیوم ، برای

A836 / A836M

خدمات لوله کشی و فشار لوله شیشه ای

1.2 در صورت تعارض بین نیاز به مشخصات محصول فردی و الزامات این مشخصات عمومی ، الزامات مشخصات محصول فردی بر مواردی از این مشخصات غالب است.

1.3 با توافق متقابل بین خریدار و تأمین کننده ، ممکن است الزامات اضافی مشخص شود (به بخش 4.1.2 مراجعه کنید). پذیرش هر گونه این الزامات اضافی بستگی به مذاکرات با تهیه کننده دارد و باید در نظمی که بین خریدار و تهیه کننده توافق شده است ، درج شود.

1.4 مقادیر بیان شده در واحد SI یا واحدهای پوند اینچ به طور جداگانه به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شوند. در متن و جداول ، واحدهای SI در براکت ها نشان داده شده اند. مقادیر بیان شده در هر سیستم ممکن است معادل های دقیقی نباشند. بنابراین ، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب مقادیر دو سیستم ممکن است منجر به عدم مطابقت با استاندارد شود. واحدهای پوند اینچ اعمال می شوند ، مگر اینکه تعیین “M” مشخصات محصول در دستورالعمل مشخص شده باشد.

1.5 این استاندارد بین المللی مطابق با اصول شناخته شده بین المللی در مورد استاندارد سازی که در تصمیم گیری در مورد اصول توسعه استانداردهای بین المللی ، راهنماها و توصیه های صادر شده توسط کمیته موانع فنی تجارت جهانی (TBT) ایجاد شده ، ساخته شده است.

دکمه بازگشت به بالا