دانلود استاندارد ASTM E18

خرید استاندارد Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Material

برای دانلود استاندارد Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Material خرید ASTM E18 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2016 می باشد.

کلیه استانداردهای ASTM استانداردهاي انجمن تست مواد آمريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد  American Society for Testing Materials مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد Standard Test Methods for Rockwell Hardness دانلود استاندارد ASTM E18 خرید روشهای استاندارد آزمایش برای سختی راکول مواد فلزی
خرید استاندارد Standard Test Methods for Rockwell Hardness دانلود استاندارد ASTM E18 خرید روشهای استاندارد آزمایش برای سختی راکول مواد فلزی

لینک ASTM E18:

https://www.techstreet.com/standards/astm-e18-20?product_id=2107323

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Material

برای اطمینان از کیفیت استاندارد Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Material، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ASTM E18-20

Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials

STANDARD by ASTM International, 02/01/2020

درباره استاندارد Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Material

1.1 These test methods cover the determination of the Rockwell hardness and the Rockwell superficial hardness of metallic materials by the Rockwell indentation hardness principle. This standard provides the requirements for Rockwell hardness machines and the procedures for performing Rockwell hardness tests.

1.2 This test method includes requirements for the use of portable Rockwell hardness testing machines that measure Rockwell hardness by the Rockwell hardness test principle and can meet all the requirements of this test method, including the direct and indirect verifications of the testing machine. Portable Rockwell hardness testing machines that cannot meet the direct verification requirements and can only be verified by indirect verification requirements are covered in Test Method E110

 

دانلود استاندارد روشهای استاندارد آزمایش برای سختی راکول مواد فلزی

1.1 این روش های تست تعیین سختی راکول و سختی سطحی راکول مواد فلزی توسط اصل سختی تورفتگی راکول را پوشش می دهد. این استاندارد شرایط لازم برای ماشینهای سختی راکول و مراحل انجام آزمایشات سختی راکول را فراهم می کند.

1.2 این روش آزمایش شامل الزامات استفاده از ماشینهای قابل حمل سختی Rockwell است که سختی راکول را توسط اصل تست سختی راکول اندازه گیری می کنند و می توانند تمامی شرایط این روش تست از جمله تأیید مستقیم و غیرمستقیم دستگاه تست را برآورده کنند. دستگاههای تست سختی قابل حمل Rockwell که قادر به تأیید صحت مستقیم نیستند و فقط با الزامات تأیید صحت غیرمستقیم قابل تأیید هستند ، در روش تست E110 پوشانده شده اند.

دکمه بازگشت به بالا