دانلود استاندارد AWWA B116-19 خرید Electrodialysis and Ion-Exchange Membrane Systems

خرید استاندارد AWWA B116-19

برای دانلود استاندارد AWWA B116-19 و خرید استاندارد Electrodialysis and Ion-Exchange Membrane Systems بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود استاندارد ایمیل می شود.استاندارد در فرمت PDF اورجینال و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی استاندارد قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به پی دی اف هر استانداردی از AWWA داشتید، کافیست مشخصات استاندارد American water works association درخواستی را برای گیگاپیپر ارسال کنید. کلیه شماره استانداردهاي انجمن دستگاههاي آبرسان آمريکا موجود است.

خرید استاندارد AWWA B116

دانلود استاندارد AWWA خرید استاندارد American water works association درخواست پی دی اف استانداردهاي انجمن دستگاههاي آبرسان آمريکا

AWWA B116-19

Electrodialysis and Ion-Exchange Membrane Systems

Published:08/01/2019
ISBN(s):9781625763495, 9781613005194
Number of Pages:40

https://www.techstreet.com/standards/awwa-b116-19?product_id=2210872

دانلود استاندارد AWWA B116

This standard sets minimum requirements for ion-exchange membrane (IEM) systems such as electrodialysis (ED), electrodialysis reversal (EDR), electrodialysis metathesis (EDM), and electrodeionization (EDI) used for water and reclaimed water treatment systems.

This standard can be referenced for design, procurement, installation, and commissioning of IEM systems used for water and reclaimed water treatment systems.

دانلود استاندارد سیستم های غشایی الکترودیالیز و تبادل یونی

این استاندارد حداقل الزامات را برای سیستم‌های غشای تبادل یونی (IEM) مانند الکترودیالیز (ED)، معکوس الکترودیالیز (EDR)، متاتز الکترودیالیز (EDM) و الکترودیونیزاسیون (EDI) مورد استفاده برای سیستم‌های تصفیه آب و آب احیا شده تعیین می‌کند.

این استاندارد را می توان برای طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم های IEM مورد استفاده برای سیستم های تصفیه آب و آب بازیافتی ارجاع داد.

دکمه بازگشت به بالا