دانلود استاندارد BICSI 001-2017 خرید Information and Communication Technology Systems Design and Implementation Best Practices for Educational Institutions and Facilities

خرید استاندارد BICSI 001-2017
Information Communication Technology Design and Implementation Practices for Intelligent Buildings and Premises

برای دانلود استاندارد Information and Communication Technology Systems Design and Implementation Best Practices for Educational Institutions and Facilities و خرید استاندارد BICSI 001-2017 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF تا پس از واریز ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2017 می باشد.

کلیه استانداردهای BICSI خدمات مشاوره اي صنعت ساختمان بين الملل موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Building Industry Consulting Service International مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد BICSI 007-2017Information Communication Technology Design and Implementation Practices for Intelligent Buildings and Premises
خرید استاندارد BICSI 007-2017Information Communication Technology Design and Implementation Practices for Intelligent Buildings and Premises

BICSI 0012017

Information and Communication Technology Systems Design and Implementation Best Practices for Educational Institutions and Facilities

STANDARD by BICSI, A Telecommunications Association, 01/01/2017

Published:01/01/2017

ANSI Approved

Number of Pages:95

File Size:1 file , 2.4 MB

Redline File Size:2 files , 9.4 MB

Product Code(s):BICSI-001-DL-17, BICSI-001-PR-17

لینک استاندارد BICSI 001 :

https://www.techstreet.com/standards/bicsi-001-2017?product_id=2004846

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان استاندارد BICSI 001-2017
Information and Communication Technology Systems Design and Implementation Best Practices for Educational Institutions and Facilities

برای اطمینان از کیفیت استاندارد BICSI 001، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد BICSI 001-2017
Information and Communication Technology Systems Design and Implementation Best Practices for Educational Institutions and Facilities

 

Education facilities often require a more diverse approach to designing and implementing ICT systems than that of a typical commercial building. Today’s educational facilities are rarely one building. That means not only does the ICT infrastructure need to meet the varying demands of a specific building, but multiple buildings must all be integrated into one cohesive design. And in today’s environment of providing multifunctional spaces within one building, it is not uncommon to find a combination of commercial, industrial, data center, health care and entertainment environments within just a few buildings. ANSI/BICSI 0012017 is written for today’s educational spaces, where network connectivity is no longer considered “nice to have,” but is now a “must have”, like electricity and water. In addition to providing guidance in the selection and implementation the ICT infrastructure, more information has been added to address commonly encountered technologies and applications found within the classroom, the building and the campus on which it resides.

دانلود استاندارد طراحی و اجرای سیستمهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بهترین روشها برای مؤسسات آموزشی و امکانات

 

امکانات آموزش و پرورش اغلب به طراحی و اجرای سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به یک ساختمان تجاری معمولی نیاز به رویکرد متنوع تری دارند. امکانات آموزشی امروز به ندرت یک ساختمان است. این بدان معناست که نه تنها زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به پاسخگویی به خواسته های مختلف یک ساختمان خاص را دارند ، بلکه چندین ساختمان همگی باید در یک طرح منسجم ادغام شوند. و در شرایط امروز تأمین فضاهای چند منظوره در یک ساختمان ، یافتن ترکیبی از محیطهای تجاری ، صنعتی ، مرکز داده ، مراقبت های بهداشتی و سرگرمی در فقط چند ساختمان غیر معمول نیست. ANSI / BICSI 001-2017 برای فضاهای آموزشی امروزی نوشته شده است ، جایی که اتصال شبکه دیگر به عنوان “خوب” در نظر گرفته نمی شود ، اما اکنون مانند برق و آب “ضروری” است. علاوه بر ارائه راهنمایی در انتخاب و اجرای زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اطلاعات بیشتری برای پرداختن به فن آوری ها و برنامه های متداول موجود در کلاس ، ساختمان و دانشگاهی که در آن ساکن است ، اضافه شده است.

فهرست مطالب BICSI 001-2017

Table of Contents

 • 1.Introduction

 • 2.Scope

 • 3.Required Standards and Documents

 • 4.Definitions, Acronyms, Abbreviations, and Units of Measurement

 • 5.Telecommunications Infrastructure

 • 6.Special Systems

 • 7.Classrooms

 • 8.Administration Spaces

 • 9.Special Function Areas

 • 10.Residence Halls

 • 11.Athletics and Physical Education 63

 • 12.Campus and Building Services

 • 13.Special Considerations

 • 14.Appendix A Classroom Examples (Informative)

 • 15.Appendix B Hazardous Environments and Locations (Informative)

 • 16.Appendix C Related Documents (Informative)

 

دکمه بازگشت به بالا