دانلود استاندارد CLSI I/LA28-A2 خرید Quality Assurance for Design Control and Implementation of Immunohistochemistry Assays

خرید استاندارد CLSI I/LA28-A2

برای دانلود استاندارد CLSI I/LA28-A2 و دریافت پی دی اف تعریف ، ایجاد و تأیید فاصله های مرجع در کلینیک بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه اصلی استاندارد 2011 می باشد که Reaffirmed: September 2016 می باشد.

کلیه استانداردهای CLSI موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد CLSI I/LA28-A2 دانلود استانداردQuality Assurance for Design Control and Implementation of Immunohistochemistry Assays
خرید استاندارد CLSI I/LA28-A2 دانلود استانداردQuality Assurance for Design Control and Implementation of Immunohistochemistry Assays
CLSI I/LA28-A2 (R2018)
Quality Assurance for Design Control and Implementation of Immunohistochemistry Assays; Approved Guideline-Second Edition, ILA28A2E
standard by Clinical and Laboratory Standards Institute, 01/01/2011
Stephen M. Hewitt, MD, PhD, et al.

لینک استاندارد: https://www.techstreet.com/standards/clsi-i-la28-a2-r2018?product_id=1767346

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد CLSI I/LA28-A2

برای اطمینان از کیفیت استاندارد CLSI EP28-A3cS ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد CLSI I/LA28-A2

Immunohistochemistry is an analytical technique that applies an antibody reagent to detect and visualize an antigen in cytological and surgical pathology microscopy specimens in the context of histomorphology and cytomorphology. The clinical-pathological interpretation of the presence and patterns of the antibody-antigen reactions is performed in a manner similar to other molecular pathology assays. Immunohistochemistry is used in diagnostic pathology for diagnosis, determination of prognosis, and predictive assays for response to therapy. Accurate and reproducible results require quality assurance of the total test system including the design control of the reagents and the preexamination (preanalytical), examination (analytical), and postexamination (postanalytical) interpretation steps (processes) of the assay to ensure its clinical applicability. This guideline focuses on validation of immunohistochemistry assays on formalin-fixed, paraffin-embedded pathology material. The audience for this guideline includes the assay developer, the reagent supplier, laboratory histotechnologist who performs the assay, and the laboratory director/pathologist who implements and interprets the assay.

خرید استاندارد Quality Assurance for Design Control and Implementation of Immunohistochemistry Assays

Published:
01/01/2011
ISBN(s):
1562387456
Number of Pages:
156
File Size:
1 file , 2.4 MB

 

دانلود استاندارد تضمین کیفیت برای کنترل طراحی و اجرای سنجش ایمونوهیستوشیمی

ایمونوهیستوشیمی یک روش تحلیلی است که از یک معرف آنتی بادی برای شناسایی و تجسم یک آنتی ژن در نمونه های میکروسکوپ پاتولوژی سیتولوژیک و جراحی در زمینه بافت شناسی و سیتومورفولوژی استفاده می کند. تفسیر بالینی- آسیب شناختی از حضور و الگوهای واکنشهای آنتی بادی-آنتی ژن به روشی مشابه سایر سنجشهای آسیب شناسی مولکولی انجام می شود. ایمونوهیستوشیمی در آسیب شناسی تشخیصی برای تشخیص ، تعیین پیش آگهی و سنجش های پیش بینی شده برای پاسخ به درمان استفاده می شود. نتایج دقیق و تکرارپذیر برای اطمینان از کاربرد بالینی آن ، نیاز به تضمین کیفیت سیستم تست کل از جمله کنترل طراحی معرفها و پیشکسازی (پیش از تحلیلی) ، معاینه (تحلیلی) و مراحل تفسیر پس از تحلیل (پس از آنالیز) دارد. این راهنما بر اعتبار سنجی ایمونوهیستوشیمی در مواد پاتولوژی ثابت شده با فرمالین ، ثابت شده است. مخاطبان این راهنما شامل توسعه دهنده سنجش ، تأمین کننده معرف ، آزمایشگاه آزمایشگاه آزمایشگاهی هستند که آزمایش را انجام می دهند و مدیر / پاتولوژیست آزمایشگاه که این روش را پیاده سازی و تفسیر می کند.

دکمه بازگشت به بالا