دانلود استاندارد CLSI MM05 Nucleic Acid Amplification Assays for Molecular Hematopathology, 2nd Edition

خرید استاندارد CLSI MM05

برای دانلود استاندارد CLSI MM05 خرید Nucleic Acid Amplification Assays for Molecular Hematopathology, 2nd Edition بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2018 می باشد.

کلیه استانداردهای CLSI موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد CLSI MM05 دانلود استاندارد Nucleic Acid Amplification Assays for Molecular Hematopathology, 2nd Edition
خرید استاندارد CLSI MM05 دانلود استاندارد Nucleic Acid Amplification Assays for Molecular Hematopathology, 2nd Edition

MM05
Nucleic Acid Amplification Assays for Molecular Hematopathology, 2nd Edition

MM05
Nucleic Acid Amplification Assays for Molecular Hematopathology, 2nd Edition

This guideline addresses the performance and application of assays for gene rearrangement and translocations by both polymerase chain reaction (PCR) and reverse-transcriptase PCR techniques, and includes information on specimen collection, sample preparation, test reporting, test validation, and quality assurance.

This reaffirmed document has been reviewed and confirmed as suitable to remain published without revision to content, as of April 2016. The document’s next scheduled review is generally five years after the reaffirmation date.

This document is available in electronic format only.

لینک: https://clsi.org/standards/products/molecular-methods/documents/mm05/

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد CLSI MM05

برای اطمینان از کیفیت استاندارد CLSI MM23، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

MM05
Nucleic Acid Amplification Assays for Molecular Hematopathology, 2nd Edition

درباره استاندارد CLSI MM05

This guideline addresses the performance and application of assays for gene rearrangement and translocations by both polymerase chain reaction (PCR) and reverse-transcriptase PCR techniques, and includes information on specimen collection, sample preparation, test reporting, test validation, and quality assurance.

This reaffirmed document has been reviewed and confirmed as suitable to remain published without revision to content, as of April 2016. The document’s next scheduled review is generally five years after the reaffirmation date.

This document is available in electronic format only.

خرید استاندارد CLSI MM05 خرید Nucleic Acid Amplification Assays for Molecular Hematopathology, 2nd Edition

Publication Details
Chairholder: Daniel E. Sabath, MD, PhD

Date of Publication: March 30, 2012

ISBN Number: 1-56238-791-X

Order Code PDF: MM05A2E

Order Code Print: print not available

Edition: Second

Pages: 108

دانلود استاندارد CLSI MM05 خرید سنجش های تقویت اسید نوکلئیک برای خون سازی مولکولی ، ویرایش 2

Publication Details
Chairholder: Daniel E. Sabath, MD, PhD

Date of Publication: March 30, 2012

ISBN Number: 1-56238-791-X

Order Code PDF: MM05A2E

Order Code Print: print not available

Edition: Second

Pages: 108

 

این سند اطلاعات پس زمینه، راهنمایی و روش های آزمایشی را برای بررسی، شناسایی و مشخص کردن اثرات مواد دخالت در نتایج آزمون شیمی درمانی ارائه می دهد.

دکمه بازگشت به بالا