دانلود استاندارد CLSI MM17 خرید Validation Verification Multiplex Nucleic Acid Assays 2nd

خرید استاندارد CLSI MM17

برای دانلود استاندارد CLSI MM17 و دریافت پی دی اف تعریف ، ایجاد و تأیید فاصله های مرجع در کلینیک بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد سال 2018 و در فرمت PDF ارسال می شود.

کلیه استانداردهای CLSI موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد CLSI MM17 دانلود استاندارد سنجش تأیید اعتبار سنجی اسید نوکلئیک چند هسته ای خرید استاندارد Validation Verification Multiplex Nucleic
خرید استاندارد CLSI MM17 دانلود استاندارد سنجش تأیید اعتبار سنجی اسید نوکلئیک چند هسته ای خرید استاندارد Validation Verification Multiplex Nucleic

MM17
Validation and Verification of Multiplex Nucleic Acid Assays, 2nd Edition

لینک استاندارد CLSI :

https://clsi.org/standards/products/molecular-diagnostics/documents/mm17/

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد CLSI MM17

برای اطمینان از کیفیت استاندارد CLSI MM17 ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد CLSI MM17

Nucleic acid testing is one of the fastest growing fields in laboratory medicine. This guideline includes recommendations for analytical validation and verification of multiplex assays, with a review of biological and synthetic reference materials.

خرید استاندارد سنجش تأیید اعتبار سنجی اسید نوکلئیک چند هسته ای 2

Chairholder: Steven A. Miller, MD, PhD

Date of Publication: May 31, 2018

Order Code PDF: MM17Ed2E
ISBN Number: 978-1-68440-005-8

Order Code Print: MM17Ed2
ISBN Number: 978-1-68440-004-1

Edition: Second

Pages: 118

دانلود استاندارد سنجش تأیید اعتبار سنجی اسید نوکلئیک چند هسته ای 2

آزمایش اسید نوکلئیک یکی از سریعترین مزارع در پزشکی آزمایشگاهی است. این دستورالعمل شامل توصیه هایی برای اعتبار سنجی تحلیلی و تأیید سنجش های چند برابر با بررسی مواد مرجع بیولوژیکی و مصنوعی است.

دکمه بازگشت به بالا