دانلود استاندارد Counterfeit Electrical Electronic Electromechanical (EEE) Parts خرید SAE AS5553D

خرید استاندارد Counterfeit Electrical Electronic Electromechanical (EEE) Parts

برای دانلود استاندارد Counterfeit Electrical Electronic Electromechanical (EEE) Parts و خرید استاندارد قطعات تقلبی الکترونیکی الکترونیکی الکترومکانیکی (EEE). بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2022 می باشد.

کلیه استانداردهای SAE استانداردهاي انجمن مهندسين خودروسازي و هوا و فضا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Society of Automotive Engineers مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا Techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد SAE - SAE International -خرید استاندارهای SAE - دریافت متن کامل ایین نامه استانداردهاي انجمن مهندسين خودروسازي و هوا و فضا
دانلود استاندارد SAE – SAE International -خرید استاندارهای SAE – دریافت متن کامل ایین نامه استانداردهاي انجمن مهندسين خودروسازي و هوا و فضا
Counterfeit Electrical, Electronic, and Electromechanical (EEE) Parts; Avoidance, Detection, Mitigation, and Disposition
لینک استاندارد SAE AS5553D :

https://saemobilus.sae.org/content/AS5553D/

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

Price : 10$

دانلود رایگان استاندارد Counterfeit Electrical Electronic Electromechanical (EEE) Parts

برای اطمینان از کیفیت استاندارد Counterfeit Electrical Electronic Electromechanical (EEE) Parts، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد Counterfeit Electrical Electronic Electromechanical (EEE) Parts خرید SAE R-455

This standard is for use by organizations that procure and integrate EEE parts. These organizations may provide EEE parts that are not integrated into assemblies (e.g., spares and/or repair EEE parts). Examples of such organizations include, but are not limited to: original equipment manufacturers; contract assembly manufacturers; maintenance, repair, and overhaul organizations; value-added resellers; and suppliers that provide EEE parts or assemblies as part of a service. The requirements of this standard are generic. These requirements are intended to be applied (or flowed down as applicable) through the supply chain to all organizations that procure EEE parts and/or systems, subsystems, or assemblies, regardless of type, size, and product provided. The mitigation of counterfeit EEE parts in this standard is risk-based and these mitigation steps will vary depending on the criticality of the application, desired performance and reliability of the equipment/hardware.

دانلود استاندارد قطعات تقلبی الکترونیکی الکترونیکی الکترومکانیکی (EEE).

این استاندارد برای سازمان هایی است که قطعات EEE را تهیه و ادغام می کنند. این سازمان‌ها ممکن است قطعات EEE را ارائه دهند که در مجموعه‌ها ادغام نشده‌اند (مانند قطعات یدکی و/یا تعمیر قطعات EEE). نمونه‌هایی از این سازمان‌ها عبارتند از، اما محدود به این موارد نیست: تولیدکنندگان تجهیزات اصلی. قرارداد سازندگان مونتاژ؛ سازمان های نگهداری، تعمیر و تعمیرات اساسی؛ فروشندگان ارزش افزوده؛ و تامین کنندگانی که قطعات یا مجموعه های EEE را به عنوان بخشی از یک سرویس ارائه می کنند. الزامات این استاندارد عمومی است. این الزامات در نظر گرفته شده است که از طریق زنجیره تامین برای همه سازمان‌هایی که قطعات و/یا سیستم‌ها، زیرسیستم‌ها یا مجموعه‌های EEE را خریداری می‌کنند، صرف نظر از نوع، اندازه و محصول ارائه‌شده، اعمال شوند (یا پایین بیایند). کاهش قطعات تقلبی EEE در این استاندارد مبتنی بر ریسک است و این مراحل کاهش بسته به بحرانی بودن کاربرد، عملکرد مطلوب و قابلیت اطمینان تجهیزات/سخت‌افزار متفاوت خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا