دانلود استاندارد CSA A23.1 خرید Concrete materials and methods of concrete construction

خرید استاندارد CSA A23.1

برای دانلود استاندارد CSA A23.1 و خرید استاندارد Concrete materials and methods of concrete construction بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. استاندارد صدور گواهینامه شرکتها برای جوشکاری فیوژن از فولاد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد سال 2019 و به زبان انگلیسی می باشد.

کلیه استانداردهای CSA استانداردهاي ملي کانادا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Canadian standard association مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود رایگان استاندارد CSA A23.1

برای اطمینان از کیفیت استاندارد CSA A23.1، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود استاندارد CSA خرید استاندارد CSA متن کامل استاندارد Canadian standard association دانلود پی دی اف استانداردهاي ملي کانادا Download pdf
دانلود استاندارد CSA خرید استاندارد CSA متن کامل استاندارد Canadian standard association دانلود پی دی اف استانداردهاي ملي کانادا Download pdf

CSA A23.1:19/A23.2:19
Concrete materials and methods of concrete construction Test methods and standard practices for concrete
STANDARD by CSA Group, 06/01/2019

لینک استاندارد CSA A23.1 :

https://www.techstreet.com/hei/standards/csa-a23-1-19-a23-2-19?product_id=2076753

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

درباره استاندارد CSA A23.1

Scope

1.1 General
This Standard provides the requirements for materials and methods of construction for
a) cast-in-place concrete and concrete precast in the field; and
b) residential concrete used in the construction of buildings conforming to Part 9 of the National Building Code of Canada (NBCC).

1.2 Exclusions
This Standard does not specify the following:
a) requirements for the design of concrete structures, which are provided in CSA A23.3 and CSA S6;
b) designs of specialty concrete products, which are described in separate CSA Group Standards;
c) test methods for concrete, which are provided in CSA A23.2;
d) design provisions governing the fire resistance of reinforced concrete structures, which are set out in the NBCC;
e) requirements for the plant production of precast concrete, which are provided in CSA A23.4; and
f) use of proprietary materials or methods of construction.

Note: Proprietary materials or methods of construction may be permitted by the owner under a separate specification, provided that the quality of the resulting construction meets the minimum requirements of this Standard.

1.3 Precasting of concrete in the field

1.3.1 At the option of the owner, precasting of concrete in the field or in a plant (temporary or permanent) is governed by this Standard or by CSA A23.4, except as limited by Clauses 1.3.2, 1.3.3, and 1.3.4 of this Standard.

Note: Guidelines for such a choice are provided in CSA A23.4.

1.3.2 Precast products that may be produced in accordance with this Standard include conventionally reinforced elements of structures, such as tilt-up walls, stair flights, landings, balcony slabs, lintels, and sills. Products requiring prestressing or post-tensioning are produced in accordance with CSA A23.4.

Note: For references to tilt-up construction, see PCA PA163 and ACI 551R.

1.3.3 If tolerances equivalent to the requirements of CSA A23.4 are desired, then CSA A23.4 is specified for all precasting operations.

1.3.4 The requirements of CSA A23.4 are applicable to pretensioned concrete and precast concrete used in segmental construction.

1.4 Parking garages
For parking garages, the additional requirements of CSA S413 are applicable.

1.5 Supplementary specifications
In addition to the requirements of this Standard, the owner may elect to include supplementary specifications to address proprietary materials and methods of construction, or any other elements not dealt with in this Standard, in order to ensure that the desired quality level is maintained.

1.6 Terminology
In this Standard, “shall” is used to express a requirement, i.e., a provision that the user is obliged to satisfy in order to comply with the Standard; “should” is used to express a recommendation or that which is advised but not required; and “may” is used to express an option or that which is permissible within the limits of the Standard. Notes accompanying clauses do not include requirements or alternative requirements; the purpose of a note accompanying a clause is to separate from the text explanatory or informative material. Notes to tables and figures are considered part of the table or figure and may be written as requirements. Annexes are designated normative (mandatory) or informative (non-mandatory) to define their application.

خرید استاندارد Concrete materials and methods of concrete construction

Edition : 13th
Published:06/01/2019
ISBN(s):9781488307447
Number of Pages:882
File Size:1 file , 19 MB
Product Code(s):2425145, 2426585, 2425145, 2425145

دانلود استاندارد مواد و روش های ساخت بتن

1.1 عمومی
این استاندارد الزامات مورد نیاز برای مصالح و روش های ساخت را فراهم می کند
الف) بتن ریخته گری شده و پیش ساخته بتونی در مزرعه ؛ و
ب) بتن مسکونی مورد استفاده در ساخت و ساز ساختمان مطابق با قسمت 9 قانون ملی ساختمان کانادا (NBCC).

1.2 استثنا
این استاندارد موارد زیر را مشخص نمی کند:
الف) الزامات طراحی سازه های بتنی ، که در CSA A23.3 و CSA S6 ارائه شده است.
ب) طراحی محصولات بتنی ویژه ، که در استانداردهای جداگانه CSA Group شرح داده شده است.
ج) روشهای آزمایش بتن که در CSA A23.2 ارائه شده است.
د) مقررات طراحی حاکم بر مقاومت در برابر آتش سازه های بتن آرمه ، که در NBCC آمده است.
ه) الزامات تولید بتن پیش ساخته که در CSA A23.4 ارائه شده است. و
و) استفاده از مواد اختصاصی یا روشهای ساخت.

توجه: مواد یا روشهای ساخت اختصاصی ممکن است توسط مالک تحت مشخصات جداگانه ای مجاز باشد ، مشروط بر اینکه کیفیت ساخت و ساز حاصل حداقل الزامات این استاندارد را داشته باشد.

1.3 پیش ساخت بتن در مزرعه

1.3.1 به انتخاب مالک ، پیش ساخت بتن در مزرعه یا گیاه (موقتی یا دائمی) توسط این استاندارد یا CSA A23.4 اداره می شود ، مگر اینکه در بندهای 1.3.2 ، 1.3.3 محدود شده باشد ، و 1.3.4 این استاندارد.

توجه: رهنمودهای چنین انتخابی در CSA A23.4 ارائه شده است.

1.3.2 محصولات پیش ساخته که ممکن است مطابق با این استاندارد تولید شوند ، شامل عناصر تقویت شده معمولی از سازه ها مانند دیوارهای شیب دار ، پروازهای پله ، فرود ، صفحات بالکن ، لنگه ها و آستانه ها هستند. محصولات نیاز به پیش تنیدگی یا پس از تنش مطابق با CSA A23.4 تولید می شوند.

توجه: برای مراجعه به ساخت و ساز شیب ، به PCA PA163 و ACI 551R مراجعه کنید.

1.3.3 اگر تحمل هایی معادل نیازهای CSA A23.4 مورد نظر باشد ، CSA A23.4 برای همه عملیات پیش از پیش تعیین شده است.

1.3.4 الزامات CSA A23.4 در مورد بتن پیش ساخته و بتن پیش ساخته که در ساخت و ساز قطعه ای استفاده می شود قابل اجرا است.

1.4 گاراژ پارکینگ
برای پارکینگ ها ، نیازهای اضافی CSA S413 قابل اجرا است.

1.5 مشخصات تکمیلی
علاوه بر الزامات این استاندارد ، مالک می تواند برای اطمینان از حفظ سطح کیفی مطلوب ، مشخصات تکمیلی را برای پرداختن به مواد اختصاصی و روشهای ساخت و ساز و یا سایر عناصری که در این استاندارد به آنها اشاره نشده است ، اضافه کند.

1.6 اصطلاحات
در این استاندارد ، “باید” برای بیان یک الزام ، به عنوان مثال ، شرطی که کاربر موظف است آن را رعایت کند تا مطابق با استاندارد باشد ، استفاده شده است. “باید” برای بیان یک توصیه یا توصیه ای که لازم نیست استفاده می شود. و “ممکن” برای بیان یک گزینه یا آنچه مجاز است در محدوده استاندارد استفاده می شود. یادداشت های بندهای همراه شامل الزامات یا الزامات جایگزین نیستند. هدف از یادداشت همراه بند جدا کردن از متن توضیحی یا مطالب آموزنده است. یادداشت های مربوط به جدول ها و شکل ها بخشی از جدول یا شکل ها در نظر گرفته می شوند و ممکن است در صورت لزوم نوشته شوند. ضمائم برای تعریف کاربرد آنها هنجاری (اجباری) یا آموزنده (غیر اجباری) تعیین شده اند.

دکمه بازگشت به بالا