دانلود استاندارد CSA C22.1HB هندبوک Canadian Electrical Code

خرید استاندارد CSA C22.1HB

برای دانلود استاندارد CSA C22.1HB و خرید استاندارد CSA C22.1 HANDBOOK بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. استاندارد کد های برق کانادا قسمت اول: استاندارد ایمنی برای تاسیسات الکتریکی در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2021 و به زبان انگلیسی می باشد.

کلیه استانداردهای CSA استانداردهاي ملي کانادا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Canadian standard association مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد CSA C22.1HB دانلود استاندارد CSA C22.1HB خرید استاندارد Canadian Electrical Code هندبوک کد برق کانادا
خرید استاندارد CSA C22.1HB دانلود استاندارد CSA C22.1HB خرید استاندارد Canadian Electrical Code هندبوک کد برق کانادا
لینک استاندارد Canadian Electrical Code :

CSA C22.1 HB :21
Canadian Electrical Code Handbook – An Explanation of the Rules of the Canadian Electrical Code, Part I
HANDBOOK / MANUAL / GUIDE by CSA Group, 01/01/2021

https://www.techstreet.com/standards/csa-c22-1hb-21?product_id=2205043

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان استاندارد CSA C22.1HB

برای اطمینان از کیفیت استاندارد CSA C22.1HB، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد CSA C22.1 HANDBOOK

This Handbook provides background information on the reasons behind the requirements in the Canadian Electrical Code, Part I, and gives an explanation of the Rules in plain, easy-to-understand language. The Handbook is intended to provide a clearer understanding of the safety requirements of the Code.

The content of this Handbook is not meant to form a code of mandatory requirements. The mandatory language (“shall”) that is used in the CE Code, Part I, has not been used here. Care has been taken to ensure that the intent of the Code Rules is clear to the users of the Handbook. However, users of the Handbook must not under any circumstances rely on it to determine the current requirements of the Code. As always, reference must be made to the Code itself and any local amendments. Consult with the authority having jurisdiction (AHJ) for specific Code interpretations. CSA Group does not assume responsibility for any errors or omissions resulting from the information contained in this Handbook.

The Rules in the CE Code, Part I, are divided into two groups. Sections 0 to 16 and 26 are considered general Sections, and the other Sections supplement or amend those general Sections. Therefore, a requirement in the supplementary Sections takes precedence over a general requirement. For example:Rule 12-1008 requires 3 threads to be engaged when making a threaded connection, whereas Rule 18-102 requires 5 threads to be engaged when making a threaded connection in a Zone 1 area.
Section 4 permits the use of aluminum conductors, but Rule 32-100 does not allow aluminum conductors to be used in fire alarm systems.

دانلود استاندارد CSA C22.1HB

این کتابچه راهنمای اطلاعات مربوط به دلایل الزامات مندرج در قانون برق کانادا ، قسمت اول ، و توضیحی از قوانین به زبان ساده و قابل فهم است. این کتابچه راهنما به منظور درک بهتر الزامات ایمنی کد ارائه شده است.

منظور محتوای این کتابچه راهنمای تشکیل الزامات اجباری نیست. زبان اجباری (“باید”) که در کد CE ، قسمت اول استفاده می شود ، در اینجا استفاده نشده است. مراقبت شده است تا اطمینان حاصل شود که منظور قوانین قوانین برای کاربران کتابچه راهنما روشن است. با این حال ، کاربران کتابچه راهنما نباید تحت هیچ شرایطی برای تعیین الزامات فعلی کد به آن تکیه کنند. مانند همیشه ، باید به خود کد و هرگونه اصلاحات محلی اشاره شود. برای تفسیر کد خاص با مرجع صلاحیت دار (AHJ) مشورت کنید. CSA Group هیچ گونه خطا یا کوتاهی ناشی از اطلاعات موجود در این راهنما را بر عهده نمی گیرد.

قوانین مندرج در کد CE ، قسمت اول ، به دو گروه تقسیم می شوند. بخشهای 0 تا 16 و 26 بخشهای عمومی محسوب می شوند و سایر بخشها آن بخشهای کلی را تکمیل یا اصلاح می کنند. بنابراین ، یک الزام در بخش های تکمیلی بر یک الزام کلی ارجحیت دارد. مثلا:
قانون 12-1008 مستلزم 3 نخ است که هنگام ایجاد یک اتصال رشته ای درگیر شوند ، در حالی که قانون 18-102 مستلزم آن است که 5 نخ در هنگام ایجاد یک اتصال رشته ای در یک منطقه 1 درگیر شوند.
بخش 4 استفاده از رسانای آلومینیومی را مجاز می داند ، اما قانون 32-100 اجازه نمی دهد که از هادی های آلومینیومی در سیستم های اعلام حریق استفاده شود.

دکمه بازگشت به بالا