دانلود استاندارد CSA O86 خرید Engineering design in wood

خرید استاندارد CSA O86 سال 2019

برای دانلود استاندارد CSA O86 و خرید استاندارد Engineering design in wood بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. استاندارد صدور گواهینامه شرکتها برای جوشکاری فیوژن از فولاد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای CSA استانداردهاي ملي کانادا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Canadian standard association مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود رایگان استاندارد CSA O86-2019

برای اطمینان از کیفیت استاندارد CSA O86، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود استاندارد CSA خرید استاندارد CSA متن کامل استاندارد Canadian standard association دانلود پی دی اف استانداردهاي ملي کانادا Download pdf
دانلود استاندارد CSA خرید استاندارد CSA متن کامل استاندارد Canadian standard association دانلود پی دی اف استانداردهاي ملي کانادا Download pdf

CSA O86:19
Engineering design in wood, Includes
STANDARD by CSA Group, 10/01/2019

لینک استاندارد CSA O86 :

https://www.techstreet.com/hei/standards/csa-o86-19?product_id=2088511

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

درباره استاندارد CSA O86 نسخه 2019

Preface:

This is the eleventh edition of CSA O86, Engineering design in wood. It is presented in limit states design (LSD) format and supersedes the previous editions published in 2014, 2009, 2001, 1994, 1989, 1984, 1980, 1976, 1970, and 1959, including their Supplements.

Editions of CSA O86 published in 1959, 1970, 1976, 1980, and 1984 were all developed using working stress design (WSD) theory. The last WSD version, CSA CAN3-O86-M84, Engineering design in wood (working stress design) , existed concurrently with the first (1984) and second (1989) LSD versions, Engineering design in wood (limit states design) . The WSD version was withdrawn on publication of the 1994 LSD edition.

Three LSD editions were published in 1984, 1989, and 1994 with the CSA designation O86.1. Supplements to each of these editions were published in 1987, 1993, and 1998, respectively. Although the 2001 edition was also based on the LSD method, the O86 designation was reinstated.

Significant changes in this edition include the following:editorial changes and some reformatting and restructuring of all clauses for clarity of layout, especially Clauses 11 and 12;
revisions to design provisions for vibration serviceability of joisted floor systems;
revisions to add Structural Face-Glued Lumber grade-stamped NLGA SPS 5 and SPS 6 wood products, and Face-Glued/Finger-Joined Lumber “Vertical Stud Use Only” grade-stamped NLGA SPS 5 and SPS 6 wood products;
modification of Table 6.6 to revise specified strengths for Hem-Fir beams and stringers;
modification of Table 6.8 to include 38 mm ? 64 mm (2 in ? 3 in) dimension under the Tension Specified Strengths;
modification of Table 9.3 to add W24 rated oriented strand board (OSB);
revisions to clarify shear resistance of members with notches;
revisions to the KZc factor for sawn lumber;
revisions to the application of system factor, KH;
corrections to the limit of the length of the notch on the compression side;
updates to cross-laminated timber (CLT) terminology and symbols;
deletion of shear form factor for CLT;
revisions to maximum nail diameter for shearwalls, and new references for nails;
revisions to diaphragm configuration diagrams;
revisions to Nu for shearwall and diaphragm;
revisions to wood member thickness for nail and wood screw joints;
revisions to Clause 11.9 for the design of CLT shearwalls and diaphragms for platform-type construction;
revisions to requirements and added references to dowels in various clauses;
addition of Table A.22 for ASTM nails; and
editorial revisions to Annex B, on fire resistance of large cross-section wood elements for clarity.
This Standard has been developed in compliance with Standards Council of Canada requirements for National Standards of Canada. It has been published as a National Standard of Canada by CSA Group.

Scope CSA O86-2019:

1.1 General
This Standard provides criteria in accordance with the National Building Code of Canada, for the structural design and evaluation of structures or structural elements made from wood or wood products, including:
a) graded lumber;
b) glued-laminated timber;
c) cross-laminated timber (CLT);
d) unsanded plywood;
e) oriented strand board (OSB);
f) composite building components;
g) shearwalls and diaphragms;
h) timber piling;
i) pole-type construction;
j) prefabricated wood I-joists;
k) structural composite lumber;
l) permanent wood foundations;
m) plank decking;
n) nail-laminated decking; and
o) structural connections.

1.2 Exclusions
This Standard does not include design of timber bridges.

1.3 Design method
This Standard employs the limit states design method.

1.4 Terminology

In this Standard, “shall” is used to express a requirement, i.e., a provision that the user is obliged to satisfy in order to comply with the standard; “should” is used to express a recommendation or that which is advised but not required; “may” is used to express an option or that which is permissible within the limits of the Standard. Notes accompanying clauses do not include requirements or alternative requirements; the purpose of a note accompanying a Clause is to separate from the text explanatory or informative material. Notes to tables and figures are considered part of the table or figure and may be written as requirements. Annexes are designated normative (mandatory) or informative (non-mandatory) to define their application.

1.5 Units
If a value for measurement as given in this Standard is followed by an equivalent value in other units, the first stated value is to be regarded as the specification.

خرید استاندارد Engineering design in wood

Edition:11th
Published:10/01/2019
ISBN(s):9781488320439
Number of Pages:344
File Size:1 file , 5.1 MB
Product Code(s):2426995, 2428137, 2426995

دانلود استاندارد طراحی مهندسی در چوب

مقدمه:

این یازدهمین نسخه از CSA O86 ، طراحی مهندسی در چوب است. این نسخه در قالب حالت های محدود (LSD) ارائه شده و جایگزین نسخه های قبلی منتشر شده در سال های 2014 ، 2009 ، 2001 ، 1994 ، 1989 ، 1984 ، 1980 ، 1976 ، 1970 و 1959 ، از جمله مکمل های آنها می شود.

نسخه های CSA O86 که در سالهای 1959 ، 1970 ، 1976 ، 1980 و 1984 منتشر شده است ، همه با استفاده از تئوری طراحی استرس (WSD) طراحی شده اند. آخرین نسخه WSD ، CSA CAN3-O86-M84 ، طراحی مهندسی در چوب (طراحی تنش کاری) ، همزمان با نسخه های اول (1984) و دوم (1989) LSD ، طراحی مهندسی در چوب (طراحی حالت های محدود) وجود داشت. نسخه WSD با انتشار نسخه LSD 1994 پس گرفته شد.

سه نسخه LSD در سالهای 1984 ، 1989 و 1994 با نام CSA O86.1 منتشر شد. ضمیمه های هر یک از این نسخه ها به ترتیب در 1987 ، 1993 و 1998 منتشر شده است. اگرچه نسخه سال 2001 نیز بر اساس روش LSD ساخته شده بود ، اما نام O86 بازگردانده شد.

تغییرات قابل توجه در این نسخه شامل موارد زیر است: تغییرات تحریریه و برخی اصلاحات و بازسازی کلیه بندها برای وضوح طرح ، به ویژه بندهای 11 و 12 ؛
تجدید نظر در طراحی مقررات مربوط به قابلیت ارتعاش سیستم های کف دوپوش ؛
اصلاحات برای افزودن محصولات چوبی NLGA SPS 5 و SPS 6 دارای مهر و موم چسب چسب دار و محصولات چوبی NLGA SPS 5 و SPS 6 با مهر و موم صورت-چسب / انگشت
اصلاح جدول 6.6 برای تجدید نظر در نقاط قوت مشخص برای تیرها و رشته های هم-Fir.
اصلاح جدول 6.8 شامل 38 میلی متر؟ ابعاد 64 میلیمتر (2 اینچ؟ 3 اینچ) تحت مقاومتهای مشخص شده برای کشش.
اصلاح جدول 9.3 برای افزودن تخته رشته ای دارای درجه بندی W24 (OSB) ؛
بازنگری برای روشن کردن مقاومت برشی اعضای با شکاف.
تجدید نظر در عامل KZc برای چوب اره.
تجدید نظر در استفاده از عامل سیستم ، KH ؛
اصلاحات در حد طول بریدگی در سمت فشرده سازی ؛
به روزرسانی اصطلاحات و نمادهای الوار چند لایه (CLT) ؛
حذف عامل شکل برشی برای CLT.
تجدید نظر در حداکثر قطر ناخن برای دیوارهای برشی و منابع جدید برای ناخن ها.
بازنگری در نمودارهای پیکربندی دیافراگم ؛
تجدید نظر در Nu برای دیوار شیار و دیافراگم.
تجدید نظر در ضخامت عضو چوب برای اتصالات پیچ ناخن و چوب.
بازنگری در بند 11.9 برای طراحی دیوارهای برشی و دیافراگمهای CLT برای ساخت از نوع سکو.
تجدید نظر در الزامات و ارجاعات اضافه شده به رولپلاک در بندهای مختلف ؛
اضافه کردن جدول A.22 برای ناخن های ASTM ؛ و
اصلاحات تحریریه پیوست B ، در مورد مقاومت در برابر آتش از عناصر چوب مقطع بزرگ برای وضوح.
این استاندارد با رعایت الزامات شورای استاندارد كانادا برای استاندارد ملی كانادا تدوین شده است. توسط CSA Group به عنوان یک استاندارد ملی کانادا منتشر شده است.

محدوده:

1.1 عمومی
این استاندارد برای طراحی و ارزیابی سازه ها یا عناصر ساختاری ساخته شده از چوب یا محصولات چوبی معیارهایی مطابق با قانون ملی ساختمان کانادا ارائه می دهد ، از جمله:
الف) الوار درجه بندی شده ؛
ب) چوب روکش دار
ج) الوار چند لایه (CLT) ؛
د) تخته سه لا بدون شن و ماسه ؛
ه) تخته رشته گرا (OSB) ؛
و) اجزای ساختمان مرکب ؛
ز) دیوارهای برشی و دیافراگم ها ؛
ح) شمع گذاری
من) ساخت قطب ؛
ی) تیرچه چوبی پیش ساخته ؛
k) الوار کامپوزیت ساختاری ؛
ل) پایه های چوبی دائمی ؛
م) تخته تخته ؛
n) ضخیم ورقه ورقه شده و
پ) اتصالات ساختاری.

1.2 استثنا
این استاندارد شامل طراحی پل های چوبی نیست.

1.3 روش طراحی
این استاندارد از روش طراحی حالتهای محدود استفاده می کند.

1.4 اصطلاحات
در این استاندارد ، “باید” برای بیان یک الزام ، به عنوان مثال ، شرطی که کاربر موظف است آن را رعایت کند تا مطابق با استاندارد باشد ، استفاده شده است. “باید” برای بیان یک توصیه یا توصیه ای که لازم نیست استفاده می شود. “می” برای بیان یک گزینه یا آن چیزی که در محدوده استاندارد مجاز است استفاده می شود. یادداشت های بندهای همراه شامل الزامات یا الزامات جایگزین نیستند. هدف از یادداشت همراه مقاله جدا کردن از متن توضیحی یا مطالب آموزنده است. یادداشت های مربوط به جدول ها و شکل ها بخشی از جدول یا شکل ها در نظر گرفته می شوند و ممکن است در صورت لزوم نوشته شوند. ضمائم برای تعریف کاربرد آنها هنجاری (اجباری) یا آموزنده (غیر اجباری) تعیین شده اند.

1.5 واحد
اگر مقداری برای اندازه گیری همانطور که در این استاندارد آورده شده است با یک مقدار معادل در سایر واحدها دنبال شود ، اولین مقدار اعلام شده به عنوان مشخصات در نظر گرفته می شود.

دکمه بازگشت به بالا