دانلود استاندارد CSA S16 خرید Design of steel structures

خرید استاندارد CSA S16

برای دانلود استاندارد CSA S16 و خرید استاندارد Design of steel structures بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. استاندارد صدور گواهینامه شرکتها برای جوشکاری فیوژن از فولاد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای CSA استانداردهاي ملي کانادا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Canadian standard association مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود رایگان استاندارد CSA S16

برای اطمینان از کیفیت استاندارد CSA S16-2019 ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود استاندارد CSA خرید استاندارد CSA متن کامل استاندارد Canadian standard association دانلود پی دی اف استانداردهاي ملي کانادا Download pdf
دانلود استاندارد CSA خرید استاندارد CSA متن کامل استاندارد Canadian standard association دانلود پی دی اف استانداردهاي ملي کانادا Download pdf

CSA S16:19
Design of steel structures, Includes Errata (2019)
STANDARD by CSA Group, 09/01/2019

لینک استاندارد CSA S16 :

https://www.techstreet.com/hei/standards/csa-s16-19?product_id=2087427

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

درباره استاندارد CSA S16-2019

1.1 General

This Standard provides rules and requirements for the design, fabrication, and erection of a broad range of steel structures based on limit states design approach. The term “steel structures” refers to structural members and frames that consist primarily of structural steel components, including structural steel acting compositely with concrete, and detail parts, welds, bolts, or other fasteners required in fabrication and erection. This Standard also applies to structural steel components in structures framed in other materials. The clauses related to fabrication and erection serve to show that design is inextricably a part of the design-fabrication-erection sequence and cannot be considered in isolation. For matters concerning standard practice pertinent to the fabrication and erection of structural steel not covered in this Standard, see Annex A.

1.2 Requirements

Requirements for steel structures such as bridges, antenna towers, offshore structures, and cold-formed steel structural members are given in other CSA Standards.

1.3 Application

This Standard sets out minimum requirements and is expected to be used only by engineers competent in the design of steel structures. It applies unconditionally to steel structures, except that supplementary rules or requirements might be necessary for
a) unusual types of construction;
b) mixed systems of construction;
c) steel structures that
i) have great height or spans;
ii) are required to be movable or be readily dismantled;
iii) are exposed to severe environmental conditions;
iv) are exposed to severe loads such as those resulting from vehicle impact or explosion;
v) are required to satisfy aesthetic, architectural, or other requirements of a non-structural nature;
vi) employ materials or products not listed in Clause 5; or
vii) have other special features that could affect the design, fabrication, or erection;
d) tanks, stacks, other platework structures, poles, and piling; and
e) crane-supporting structures.

1.4 Other standards

The use of other standards for the design, fabrication, erection, and/or inspection of members or parts of steel structures is neither warranted nor acceptable except where specifically directed in this Standard. The design formulas provided in this Standard may be supplemented by a rational design based on theory, analysis, and engineering practice acceptable to the regulatory authority, provided that nominal margins (or factors) of safety are at least equal to those intended in the provisions of this Standard. The substitution of other standards or criteria for fabrication, erection, and/or inspection is expressly prohibited unless specifically directed in this Standard.

1.5 Terminology

In this Standard, “shall” is used to express a requirement, i.e., a provision that the user is obliged to satisfy in order to comply with the standard; “should” is used to express a recommendation or that which is advised but not required; and “may” is used to express an option or that which is permissible within the limits of the Standard. Notes accompanying clauses do not include requirements or alternative requirements; the purpose of a note accompanying a clause is to separate from the text explanatory or informative material. Notes to tables and figures are considered part of the table or figure and may be written as requirements. Annexes are designated normative (mandatory) or informative (non-mandatory) to define their application.

خرید استاندارد Design of steel structures

Edition: 9th

Published:09/01/2019

ISBN(s): 9781488315480

Number of Pages:307

File Size:1 file , 4.7 MB

Product Code(s):2426323, 2428280, 2426323

دانلود استاندارد طراحی سازه های فلزی

1.1 عمومی

این استاندارد قوانین و الزاماتی را برای طراحی ، ساخت و نصب طیف گسترده ای از سازه های فولادی بر اساس رویکرد طراحی حالتهای محدود فراهم می کند. اصطلاح “سازه های فولادی” به اعضای سازه و قابهایی گفته می شود که در وهله اول از اجزای سازه ای فولادی تشکیل شده است ، از جمله فولاد سازه ای که به صورت فشرده با بتن عمل می کند و قطعات جزئی ، جوش ، پیچ و مهره یا سایر اتصال دهنده های مورد نیاز در ساخت و نصب. این استاندارد همچنین در مورد اجزای سازه ای فولادی در سازه های قاب بندی شده در مواد دیگر اعمال می شود. بندهای مربوط به ساخت و نصب نشان می دهد که طراحی به طور جدایی ناپذیری بخشی از توالی طراحی-ساخت-نصب است و نمی تواند جداگانه در نظر گرفته شود. برای موارد مربوط به روش استاندارد مربوط به ساخت و نصب فولاد سازه ای که در این استاندارد پوشش داده نشده است ، به پیوست A مراجعه کنید.

1.2 مورد نیاز

الزامات مربوط به سازه های فلزی مانند پل ها ، برج های آنتن ، سازه های دریایی و اعضای سازه های فولادی با فرم سرد در سایر استانداردهای CSA آورده شده است.

1.3 برنامه

این استاندارد حداقل الزامات را تعیین می کند و انتظار می رود فقط مهندسان ذی صلاح در طراحی سازه های فلزی از آن استفاده کنند. این مورد بدون قید و شرط در مورد سازه های فلزی اعمال می شود ، با این تفاوت که قوانین یا الزامات تکمیلی برای آنها لازم است
الف) انواع غیر معمول ساخت و ساز ؛
ب) سیستم های مخلوط ساخت و ساز ؛
ج) سازه های فلزی که
ط) دارای ارتفاع یا دهانه بزرگ
ب) باید متحرک باشند یا به راحتی برچیده شوند.
III) در معرض شرایط شدید محیطی قرار دارند.
iv) در معرض بارهای شدید مانند بارهای ناشی از ضربه یا انفجار خودرو قرار دارند.
v) برای برآوردن نیازهای زیباشناختی ، معماری یا سایر الزامات با ماهیت غیر سازه ای مورد نیاز هستند.
vi) از مواد یا محصولاتی استفاده کنید که در بند 5 ذکر نشده اند. یا
vii) دارای ویژگی های خاص دیگری باشد که می تواند بر طراحی ، ساخت یا نصب تأثیر بگذارد.
د) مخازن ، پشته ها ، سایر سازه های صفحات ، تیرها و ستون بندی ها ؛ و
ه) سازه های پشتیبانی کننده جرثقیل.

1.4 استانداردهای دیگر

استفاده از سایر استانداردها برای طراحی ، ساخت ، نصب و / یا بازرسی از اعضا یا قطعاتی از سازه های فلزی به غیر از مواردی که به طور خاص در این استاندارد تعیین شده است ، قابل قبول و قابل قبول نیست. فرمولهای طراحی ارائه شده در این استاندارد ممكن است با یك طرح منطقی مبتنی بر تئوری ، تجزیه و تحلیل و عملكرد مهندسی قابل قبول برای مقام نظارتی ، مشروط بر اینكه حاشیه (یا عوامل) اسمی ایمنی حداقل برابر با آنچه در مفاد مقرر در نظر گرفته شده است ، اضافه شود. این استاندارد جایگزینی سایر استانداردها یا معیارهای ساخت ، نصب و / یا بازرسی صریحاً ممنوع است مگر اینکه به طور خاص در این استاندارد تعیین شده باشد.

1.5 اصطلاحات

در این استاندارد ، “باید” برای بیان یک الزام ، به عنوان مثال ، شرطی که کاربر موظف است آن را رعایت کند تا مطابق با استاندارد باشد ، استفاده شده است. “باید” برای بیان یک توصیه یا توصیه ای که لازم نیست استفاده می شود. و “ممکن” برای بیان یک گزینه یا آنچه مجاز است در محدوده استاندارد استفاده می شود. یادداشت های بندهای همراه شامل الزامات یا الزامات جایگزین نیستند. هدف از یادداشت همراه بند جدا کردن از متن توضیحی یا مطالب آموزنده است. یادداشت های مربوط به جدول ها و شکل ها بخشی از جدول یا شکل ها در نظر گرفته می شوند و ممکن است در صورت لزوم نوشته شوند. ضمائم برای تعریف کاربرد آنها هنجاری (اجباری) یا آموزنده (غیر اجباری) تعیین شده اند.

دکمه بازگشت به بالا