دانلود استاندارد CSA W47.1

خرید استاندارد CSA W47.1

برای دانلود استاندارد CSA W47.1 و خرید استاندارد Certification of companies for fusion welding of steel بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. استاندارد صدور گواهینامه شرکتها برای جوشکاری فیوژن از فولاد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای CSA استانداردهاي ملي کانادا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Canadian standard association مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

لینک استاندارد CSA W47.1 :

https://www.techstreet.com/standards/csa-w47-1-19?product_id=2090100

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد CSA W47.1

برای اطمینان از کیفیت استاندارد CSA W47.1، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود استاندارد CSA خرید استاندارد CSA متن کامل استاندارد Canadian standard association دانلود پی دی اف استانداردهاي ملي کانادا Download pdf
دانلود استاندارد CSA خرید استاندارد CSA متن کامل استاندارد Canadian standard association دانلود پی دی اف استانداردهاي ملي کانادا Download pdf

CSA W47.1 2019
Certification of companies for fusion welding of steel
STANDARD by CSA Group, 10/01/2019

درباره استاندارد CSA W47.1

1.1
This Standard provides the requirements for the certification of companies engaged in the fusion welding of steel and the qualification of their personnel and welding procedures.

Note: This Standard is not intended for applications governed by codes such as the American Society of Mechanical Engineers (ASME) Boiler and Pressure Vessel Code and codes of the American Petroleum Institute (API).

1.2
The requirements of this Standard are based on the principle that a certified company has full responsibility for the quality of the welded product it produces and this responsibility cannot be transferred to its employed or retained personnel, or to the administrator of this Standard.

1.3
This Standard governs the certification of companies. Certification pertains to the capability of the company with respect to welding. Certification should not be construed as approving any products or services of the certified company.

1.4
This Standard stipulates requirements for
a) welding engineers;
b) welding supervisors;
c) tack welders, welders, and welding operators; and
d) documentation.

1.5
The qualification requirements for tack welders, welders, and welding operators specified in this Standard are intended to demonstrate an individual’s basic welding skills and to provide a means of verifying that individual’s continuing ability in the fusion welding of steel.

1.6
Provisions for recognition of personnel qualified under other jurisdictions are included in this Standard.

1.7
For welding of stainless steel, Annex K of this Standard specifies provisions for the qualification of welding procedures and personnel.

1.8
This Standard does not address the safety issues associated with welding and welding practices.

Note: CSA W117.2 addresses safety in welding and should be followed, in addition to any applicable workplace health and safety legislation in effect. It is the responsibility of the user of this Standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

1.9
In this Standard, “shall” is used to express a requirement, i.e., a provision that the user is obliged to satisfy in order to comply with the standard; “should” is used to express a recommendation or that which is advised but not required; and “may” is used to express an option or that which is permissible within the limits of the Standard.

Notes accompanying clauses do not include requirements or alternative requirements; the purpose of a note accompanying a clause is to separate from the text explanatory or informative material.

Notes to tables and figures are considered part of the table or figure and may be written as requirements.

Annexes are designated normative (mandatory) or informative (non-mandatory) to define their application.

1.10
The values given in SI units are the units of record for the purposes of this Standard. The values given in parentheses are for information and comparison only.

خرید استاندارد Certification of companies for fusion welding of steel

Edition:7th

Published:10/01/2019

ISBN(s):9781488318948

Number of Pages:299

File Size: 3.7 MB

Product Code(s):2426803, 2426801, 2426801

دانلود استاندارد صدور گواهینامه شرکتها برای جوشکاری فیوژن از فولاد

این استاندارد شرایط لازم برای صدور گواهینامه شرکتهای درگیر در جوشکاری فیوژن فولاد و صلاحیت پرسنل آنها و مراحل جوشکاری را فراهم می کند.

توجه: این استاندارد برای برنامه های حاوی کدهایی مانند انجمن دیجیتال مهندسان مکانیک آمریکا (ASME) و دیافراگم مخازن فشار و کدهای موسسه نفت آمریکا (API) در نظر گرفته نشده است.

1.2
الزامات این استاندارد بر اساس این اصل استوار است که یک شرکت معتبر نسبت به کیفیت محصول جوش داده شده ای که تولید می کند ، مسئولیت کامل دارد و این مسئولیت را نمی توان به پرسنل شاغل یا نگهدار خود یا مدیر این استاندارد منتقل کرد.

1.3
این استاندارد بر صدور گواهینامه شرکت ها حاکم است. صدور گواهینامه مربوط به توانایی شرکت با توجه به جوشکاری است. صدور گواهینامه نباید به عنوان تأیید هرگونه محصولات یا خدمات شرکت معتبر تعبیر شود.

1.4
این استاندارد الزامات مربوط به آن را تعیین می کند
الف) مهندسان جوشکاری.
ب) سرپرستان جوشکاری.
ج) جوشکارهای جوشکار ، جوشکارها و اپراتورهای جوشکاری. و
د) مستندات.

1.5
شرایط لازم برای جوشکارهای جوشکار ، جوشکارها و اپراتورهای جوشکاری مشخص شده در این استاندارد برای نشان دادن مهارتهای اساسی جوشکاری یک فرد و فراهم کردن وسیله ای برای تأیید توانایی مداوم فرد در جوشکاری فیوژن از فولاد است.

1.6
مقررات مربوط به تشخیص کارمندان واجد شرایط در سایر حوزه های قضایی در این استاندارد گنجانده شده است.

1.7
برای جوشکاری فولاد ضد زنگ ، ضمیمه K این استاندارد مقررات مربوط به صلاحیت مراحل جوشکاری و پرسنل را مشخص می کند.

1.8
این استاندارد به موارد ایمنی مرتبط با روشهای جوشکاری و جوشکاری نمی پردازد.

توجه: CSA W117.2 ایمنی در جوشکاری را مورد توجه قرار می دهد ، علاوه بر این هر قانون قانونی در مورد بهداشت و ایمنی در محل کار قابل اجرا است. مسئولیت استفاده از این استاندارد بر عهده استفاده کننده از این استاندارد است که اقدامات ایمنی و بهداشتی مناسب را تعیین کرده و کاربرد محدودیت های نظارتی را قبل از استفاده تعیین می کند.

1.9
در این استاندارد از “” “برای بیان یک نیاز استفاده می شود ، یعنی شرایطی که کاربر برای رعایت استاندارد موظف است آن را برآورده سازد. “باید” برای بیان یک توصیه یا آنچه توصیه می شود اما مورد نیاز نیست استفاده می شود. و “ممکن” برای بیان گزینه یا مواردی که در حدود استاندارد مجاز است استفاده می شود.

یادداشتهای بندهای همراه شامل الزامات یا الزامات جایگزین نیستند. هدف از یادداشت همراه با بند جدا كردن از متن توضیحی یا آموزنده است.

یادداشت ها به جداول و شکل ها بخشی از جدول یا شکل در نظر گرفته شده است و ممکن است به عنوان الزامات نوشته شود.

ضمائم برای تعریف کاربرد آنها هنجاری (اجباری) یا آموزنده (غیر اجباری) تعیین شده است.

1.10
مقادیر داده شده در واحد SI واحد ضبط اهداف این استاندارد است. مقادیر داده شده در پرانتز فقط برای اطلاعات و مقایسه است.

دکمه بازگشت به بالا