دانلود استاندارد IEC 60255-27 2023 خرید Measuring relays and protection equipment Part 27 Product safety requirements

خرید استاندارد IEC 60255-27 2023

برای دانلود استاندارد IEC 60255-27 2023 خرید Measuring relays and protection equipment Part 27 Product safety requirements بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه 2023  می باشد.

کلیه استانداردهای IEC استانداردهاي کميته بين المللي الکترونيک موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد International Electrotechnical Commission مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد کمیته ویژه بین المللی تداخل رادیویی International Special Committee on Radio Interference - دانلود پکیج کامل استانداردهای IEC خرید استاندارد IEC
دانلود استاندارد کمیته ویژه بین المللی تداخل رادیویی International Special Committee on Radio Interference – دانلود پکیج کامل استانداردهای IEC خرید استاندارد IEC

لینک استاندارد IEC 60255-27 2023 :

https://www.techstreet.com/standards/iec-60255-27-ed-3-0-b-2023?product_id=2524192

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد Measuring relays and protection equipment Part 27 Product safety requirements

برای اطمینان از کیفیت استاندارد رله های اندازه گیری و تجهیزات حفاظتی قسمت 27 الزامات ایمنی محصول، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

IEC 60255-27 ED. 3.0 B:2023
Measuring relays and protection equipment – Part 27: Product safety requirements
STANDARD by International Electrotechnical Commission, 02/01/2023

درباره استاندارد IEC 60255-27 2023

This part of IEC 60255 specifies the product safety requirements for measuring relays and protection equipment having a rated AC voltage up to 1 000 V, or a rated DC voltage up to 1 500 V. Above these limits, IEC 60664-1 is applicable for the determination of clearance, creepage distance and withstand test voltage.

This document specifies essential safety requirements to minimize the risk of fire and hazards caused by electric shock or injury to the user and property. This document specifies only product safety requirements; functional performance of the equipment is not covered.

This document covers all the ways in which the equipment can be mounted and used in cabinets, racks and panels. This document also applies to auxiliary devices such as shunts, series resistors, transformers, auxiliary control panels, display devices, etc., that are used in conjunction with measuring relays and protection equipment and are tested together.

It is possible that ancillary equipment such as network switches used in conjunction with measuring relays and protection equipment needs to comply with additional safety requirements.

This document does not specify the implementation of individual equipment, circuits and components.

This document applies to equipment designed to be safe at least under the following environmental conditions:
– indoor use;
– altitude up to 2 000 m, in accordance with IEC 60255-1;
– rated ambient temperature range, in accordance with IEC 60255-1;
– maximum external relative humidity, in accordance with IEC 60255-1;
– operating range of auxiliary energizing voltage in accordance with IEC 60255-1;
– applicable overvoltage category;
– applicable pollution degree of the intended environment (pollution degree 2 in most cases).

دانلود استاندارد رله های اندازه گیری و تجهیزات حفاظتی قسمت 27 الزامات ایمنی محصول

این بخش از IEC 60255 الزامات ایمنی محصول را برای اندازه گیری رله ها و تجهیزات حفاظتی که دارای ولتاژ AC دارای امتیاز تا 1 000 ولت هستند ، یا یک ولتاژ DC دارای امتیاز تا 1 500 ولت مشخص می کند. بالاتر از این محدودیت ها ، IEC 60664-1 برای تعیین ترخیص کالا از گمرک ، فاصله خزش و ولتاژ تست را تحمل می کند.

این سند الزامات ایمنی اساسی را برای به حداقل رساندن خطر آتش سوزی و خطرات ناشی از شوک الکتریکی یا آسیب دیدگی به کاربر و خاصیت مشخص می کند. این سند فقط الزامات ایمنی محصول را مشخص می کند. عملکرد عملکردی تجهیزات پوشش داده نمی شود.

این سند تمام راه هایی را که می توان تجهیزات را می توان در کابینت ، قفسه و پانل استفاده کرد ، در بر می گیرد. این سند همچنین در مورد دستگاه های کمکی مانند شنت ، مقاومت سری ، ترانسفورماتور ، پانل های کنترل کمکی ، دستگاه های نمایشگر و غیره اعمال می شود که در رابطه با رله های اندازه گیری و تجهیزات حفاظت استفاده می شوند و با هم آزمایش می شوند.

این امکان وجود دارد که تجهیزات جانبی مانند سوئیچ های شبکه ای که در رابطه با رله های اندازه گیری و تجهیزات حفاظت مورد استفاده قرار می گیرند ، نیاز به رعایت الزامات ایمنی اضافی داشته باشند.

این سند اجرای تجهیزات ، مدارها و مؤلفه ها را مشخص نمی کند.

این سند در مورد تجهیزات طراحی شده برای ایمن بودن حداقل در شرایط محیطی زیر اعمال می شود:
– استفاده داخلی ؛
-ارتفاع تا 2000 متر ، مطابق با IEC 60255-1 ؛
-محدوده دمای محیط ، مطابق با IEC 60255-1 ؛
-حداکثر رطوبت نسبی خارجی ، مطابق با IEC 60255-1 ؛
-دامنه عملیاتی ولتاژ انرژی کمکی مطابق با IEC 60255-1 ؛
– دسته ولتاژ قابل اجرا ؛
– درجه آلودگی قابل استفاده در محیط مورد نظر (درجه آلودگی 2 در بیشتر موارد).

دکمه بازگشت به بالا