دانلود استاندارد IEC 60335-2-79 خرید Household and similar electrical appliances

خرید استاندارد IEC 60335-2-79

برای دانلود استاندارد IEC 60335-2-79 خرید Household and similar electrical appliances بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه 2021  می باشد.

کلیه استانداردهای IEC استانداردهاي کميته بين المللي الکترونيک موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد International Electrotechnical Commission مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد کمیته ویژه بین المللی تداخل رادیویی International Special Committee on Radio Interference - دانلود پکیج کامل استانداردهای IEC خرید استاندارد IEC
دانلود استاندارد کمیته ویژه بین المللی تداخل رادیویی International Special Committee on Radio Interference – دانلود پکیج کامل استانداردهای IEC خرید استاندارد IEC

لینک استاندارد IEC 60335-2-79 :

https://webstore.iec.ch/publication/64779

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

دانلود رایگان استاندارد Household and similar electrical appliances

برای اطمینان از کیفیت استاندارد Household and similar electrical appliances، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

IEC 60335-2-79:2021
Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners

درباره استاندارد IEC 60335-2-79

IEC 60335-2-79:2021 is available as IEC 60335-2-79:2021 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition.

IEC 60335-2-79:2021 deals with the safety of high-pressure cleaners without traction drive, intended for household and commercial indoor or outdoor use, having a rated pressure not less than 2,5 MPa and not exceeding 35 MPa. It also applies to steam cleaners and those parts of hot water high pressure cleaners incorporating a steam stage which have a capacity not exceeding 100 l, a rated pressure not exceeding 2,5 MPa and a product of capacity and rated pressure not exceeding 5 MPa·l. They are not equipped with a traction drive. The following power systems of the drive for the high pressure pump are covered:
– mains powered motors up to a rated voltage of 250 V for single-phase machines and 480 V for other machines,
– battery-operated motors,
– internal combustion engines,
– hydraulic or pneumatic motors.
This standard does not apply to:
– high pressure water jet machines having a rated pressure exceeding 35 MPa;
– liquid or steam cleaners intended for domestic use (IEC 60335-2-54);
– hand-held and transportable motor-operated electric tools (IEC 60745 series, IEC 61029 series, IEC 62841 series);
– appliances for medical purposes (IEC 60601);
– agricultural sprayers (ISO 4254-6);
– non-liquid, solid abrasive cleaners;
– machines designed to be part of a production process;
– machines designed for use in corrosive or explosive environments (dust, vapour or gas);
– machines designed for use in vehicles or on board of ships or aircraft.
This fifth edition cancels and replaces the fourth edition published in 2016. It constitutes a technical revision.
This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition (minor changes are not listed):
– editorial and technical alignment with IEC 60335-1:2020;
– clarification on hand-held and battery-operated high pressure cleaners;
– general editorial improvements.
This part 2 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 60335-1 and its amendments. It was established on the basis of the sixth edition (2020) of that standard.

دانلود استاندارد لوازم خانگی و لوازم الکتریکی همسان

IEC 60335-2-79: 2021 به عنوان IEC 60335-2-79: 2021 RLV موجود است که حاوی استاندارد بین المللی و نسخه خط قرمز آن است ، که کلیه تغییرات محتوای فنی را نسبت به نسخه قبلی نشان می دهد.

IEC 60335-2-79: 2021 با ایمنی پاک کننده های فشار قوی بدون درایو کششی که برای مصارف خانگی و تجاری در محیط داخلی یا خارجی طراحی شده است ، دارای فشار نامی کمتر از 2.5 مگاپاسکال و حداکثر 35 مگاپاسکال نیست. این امر در مورد پاک کننده های بخار و قسمت هایی از پاک کننده های فشار قوی آب گرم که دارای مرحله بخار هستند دارای ظرفیت بیش از 100 لیتر ، فشار نامی بیش از 2.5 مگاپاسکال و محصول ظرفیت و فشار حداکثر 5 مگاپاسکال نیست. ل آنها مجهز به درایو کششی نیستند. سیستم های قدرت زیر درایو برای پمپ فشار قوی پوشش داده شده است:
– موتورهای تغذیه اصلی تا ولتاژ نامی 250 ولت برای ماشینهای تکفاز و 480 ولت برای ماشینهای دیگر ،
– موتورهای باتری ،
– موتورهای احتراق داخلی ،
– موتورهای هیدرولیک یا پنوماتیک.
این استاندارد شامل موارد زیر نمی شود:
– ماشین های فشار قوی فشار جت با فشار نامی بیش از 35 مگاپاسکال ؛
-پاک کننده های مایع یا بخار برای مصارف خانگی (IEC 60335-2-54) ؛
-ابزارهای برقی دستی و قابل حمل برقی (سری IEC 60745 ، سری IEC 61029 ، سری IEC 62841) ؛
– لوازم مورد نیاز پزشکی (IEC 60601) ؛
– سمپاش های کشاورزی (ISO 4254-6) ؛
– پاک کننده های ساینده غیر مایع و جامد ؛
– ماشین آلات طراحی شده به عنوان بخشی از یک فرایند تولید ؛
– ماشین آلات طراحی شده برای استفاده در محیط های خورنده یا منفجره (گرد و غبار ، بخار یا گاز) ؛
– ماشین آلاتی که برای استفاده در وسایل نقلیه یا کشتی ها یا هواپیماها طراحی شده اند.
این ویرایش پنجم لغو و جایگزین ویرایش چهارم چاپ شده در سال 2016 می شود. این یک تجدید نظر فنی است.
این نسخه شامل تغییرات فنی مهم زیر نسبت به نسخه قبلی است (تغییرات جزئی ذکر نشده است):
– هماهنگی تحریریه و فنی با IEC 60335-1: 2020 ؛
-توضیح در مورد پاک کننده های فشار قوی دستی و باتری ؛
– بهبودهای ویراستاری عمومی
این قسمت 2 باید همراه با آخرین نسخه IEC 60335-1 و اصلاحات آن مورد استفاده قرار گیرد. این بر اساس ویرایش ششم (2020) آن استاندارد تأسیس شد.

دکمه بازگشت به بالا