دانلود استاندارد IEC 60730-1 خرید Automatic electrical controls – Part 1

خرید استاندارد IEC 60730-1

برای دانلود استاندارد IEC 60730-1 خرید Automatic electrical controls – Part 1 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 و فایل Red می باشد.یعنی تغییرات نسبت به قبل در ان به رنگ قرمز مشخص شده است.

کلیه استانداردهای IEC استانداردهاي کميته بين المللي الکترونيک موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد International Electrotechnical Commission مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد کمیته ویژه بین المللی تداخل رادیویی International Special Committee on Radio Interference - دانلود پکیج کامل استانداردهای IEC خرید استاندارد IEC
دانلود استاندارد کمیته ویژه بین المللی تداخل رادیویی International Special Committee on Radio Interference – دانلود پکیج کامل استانداردهای IEC خرید استاندارد IEC

لینک استاندارد IEC 60730-1 :

https://www.techstreet.com/hei/standards/iec-60730-1-ed-5-2-b-2020?product_id=2110817

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد Automatic electrical controls – Part 1

برای اطمینان از کیفیت استاندارد Automatic electrical controls – Part 1، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

IEC 60730-1 ED. 5.2 B:2020
Automatic electrical controls – Part 1: General requirements CONSOLIDATED EDITION
STANDARD by International Electrotechnical Commission, 04/08/2020

درباره استاندارد IEC 60730-1

IEC 60730-1 applies to automatic electrical controls for use in, on, or in association with equipment for household and similar use. The equipment may use electricity, gas, oil, solid fuel, solar thermal energy, etc., or a combination thereof. This standard is applicable to controls for building automation within the scope of ISO 16484. This standard also applies to automatic electrical controls for equipment that may be used by the public, such as equipment intended to be used in shops, offices, hospitals, farms and commercial and industrial applications. This standard is also applicable to individual controls utilized as part of a control system or controls which are mechanically integral with multifunctional controls having non electrical outputs. This standard is also applicable to relays when used as controls for IEC 60335 appliances. Additional requirements for the safety and operating values of relays when used as controls for IEC 60335 appliances are contained in Annex U. This standard does not apply to automatic electrical controls intended exclusively for industrial process applications unless explicitly mentioned in the relevant part 2 or the equipment standard. This fifth edition cancels and replaces the fourth edition published in 2010. It constitutes a technical revision. The major changes with respect to the previous edition are as follows:
– modification of the title and scope;
– revisions to Clause H.26 based on changes in technology, applications, and to improve consistency and layout;
– modification to Table H.12 to align with CISPR 22;
– revisions to Annex J to correlate the fault modes of thermistors and to exempt thermistors used in conjunction with type 1 controls in SELV low power circuits from the tests specified in Annex J;
– new requirements covering battery-powered controls, and the use of batteries in controls;
– revision addressing the exclusion of relay faults;
– new/updated requirements in Clause 24, for switch mode power supplies;
– revisions covering the allowance of screwless-type clamping units complying with IEC 60999-1;
– new requirements addressing remotely actuated control functions;
– addition of a new/updated leakage current diagram to align the Annex E diagram with the diagram in IEC 60990 and updated requirements for temperature sensing controls. Key words: controls, electrical controls, automatic

دانلود استاندارد کنترل های الکتریکی خودکار – قسمت 1

IEC 60730-1 برای کنترل های الکتریکی خودکار برای استفاده در ، روشن یا همراه با تجهیزات خانگی و موارد مشابه اعمال می شود. این تجهیزات ممکن است از برق ، گاز ، روغن ، سوخت جامد ، انرژی حرارتی خورشیدی و غیره یا ترکیبی از آن استفاده کنند. این استاندارد برای کنترلهای اتوماسیون ساختمان در محدوده ISO 16484 اعمال می شود. این استاندارد همچنین برای کنترلهای الکتریکی اتوماتیک برای تجهیزات مورد استفاده عموم ، مانند تجهیزات مورد استفاده در مغازه ها ، ادارات ، بیمارستانها ، مزارع و برنامه های تجاری و صنعتی. این استاندارد همچنین برای کنترلهای فردی که به عنوان بخشی از سیستم کنترل یا کنترلهایی که از نظر مکانیکی با کنترلهای چند منظوره دارای خروجی غیر الکتریکی یکپارچه هستند ، کاربرد دارد. این استاندارد در مورد رله هایی که به عنوان کنترل لوازم خانگی IEC 60335 استفاده می شود نیز کاربرد دارد. الزامات اضافی برای مقادیر ایمنی و عملیاتی رله ها هنگامی که به عنوان کنترل لوازم خانگی IEC 60335 استفاده می شود ، در ضمیمه U موجود است. این استاندارد برای کنترل های الکتریکی اتوماتیک که فقط برای کاربردهای فرآیند صنعتی طراحی شده اند اعمال نمی شود ، مگر اینکه به طور صریح در قسمت مربوطه 2 یا تجهیزات ذکر شده باشد استاندارد این نسخه پنجم نسخه چهارم را که در سال 2010 منتشر شده لغو و جایگزین می کند. این یک نسخه فنی است. عمده تغییرات مربوط به نسخه قبلی به شرح زیر است:
– تغییر عنوان و دامنه ؛
– تجدید نظر در بند H.26 براساس تغییرات در فن آوری ، برنامه ها ، و برای بهبود ثبات و چیدمان ؛
– تغییر در جدول H.12 برای همسویی با CISPR 22 ؛
– تجدید نظر در ضمیمه J برای ارتباط حالتهای خطای ترمیستورها و معافیت ترمیستورهای مورد استفاده در رابطه با کنترلهای نوع 1 در مدارهای کم قدرت SELV از آزمایشات مشخص شده در ضمیمه J ؛
– الزامات جدید شامل کنترلهای مجهز به باتری و استفاده از باتری در کنترلها ؛
– تجدید نظر در مورد حذف خطاهای رله ؛
– الزامات جدید / به روز شده در بند 24 ، برای منابع تغذیه حالت سوئیچ ؛
– تجدید نظرهایی که در مورد حد مجاز واحدهای بست نوع بدون پیچ مطابق با IEC 60999-1 انجام می شود.
– الزامات جدید آدرس دهی توابع کنترل از راه دور ؛
– اضافه کردن نمودار جدید / به روز شده جریان نشتی برای هم ترازی نمودار ضمیمه E با نمودار موجود در IEC 60990 و نیازهای به روز شده برای کنترل های سنجش دما. کلمات کلیدی: کنترل ، کنترل الکتریکی ، خودکار

دکمه بازگشت به بالا