دانلود استاندارد IES LM-75 خرید APPROVED METHOD GUIDE TO GONIOMETER MEASUREMENTS TYPES PHOTOMETRIC COORDINATE SYSTEMS

خرید استاندارد IES LM-75

برای دانلود استاندارد IES LM-75 و خرید استاندارد APPROVED METHOD GUIDE TO GONIOMETER MEASUREMENTS TYPES PHOTOMETRIC COORDINATE SYSTEMS بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای IES از استاندارد های انجمن مهندسی روشنایی Illuminating Engineering Society موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد IESNA مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد IES LM-75 انجمن IES LM-75 خرید APPROVED METHOD GUIDE TO GONIOMETER MEASUREMENTS TYPES PHOTOMETRIC COORDINATE SYSTEMS
دانلود استاندارد IES LM-75 انجمن IES LM-75 خرید APPROVED METHOD GUIDE TO GONIOMETER MEASUREMENTS TYPES PHOTOMETRIC COORDINATE SYSTEMS

IES LM-75-19
Approved Method: Guide to Goniometer Measurements and Types, and Photometric Coordinate Systems
standard by Illuminating Engineering Society, 2019

لینک استاندارد IES :

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

https://www.techstreet.com/standards/ies-lm-75-19?product_id=2100836

دانلود رایگان استاندارد IES LM-75

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد IES LM-75، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

IES LM-75-19
Approved Method: Guide to Goniometer Measurements and Types, and Photometric Coordinate Systems
standard by Illuminating Engineering Society, 2019

درباره استاندارد IES LM-75

This document provides definitions of spherical coordinate systems and goniophotometer types used to measure light sources. It does not address the use of goniophotometers to measure media or surfaces. The operating principles behind each type of goniophotometer are addressed, and a general guide to goniophotometer calibration, stray light elimination, and stray light correction is presented. A methodology for zeroing data when measuring upward light is also provided. In addition, the correspondences between relevant IES and CIE definitions are described.

دانلود آیین نامه IES LM-75 دانلود APPROVED METHOD GUIDE TO GONIOMETER MEASUREMENTS TYPES PHOTOMETRIC COORDINATE SYSTEMS

Published:
2019
ISBN(s):
9780879950101
ANSI Approved
Number of Pages:
39
File Size:
1 file , 5.4 MB

 

دانلود استاندارد IES LM-75 راهنمای روش تأیید شده برای اندازه گیری GONIOMETER انواع سیستم های هماهنگی فوتو

این سند تعاریفی از سیستم های مختصات کروی و انواع گونیوفوتومتر را برای اندازه گیری منابع نور ارائه می دهد. این استفاده از goniophotometers برای اندازه گیری رسانه یا سطوح نیست. اصول عملیاتی در پشت هر نوع گونیوفوتومتر سنجیده شده است ، و یک راهنمای کلی برای کالیبراسیون گونیوفوتومتر ، حذف نور ولگرد و تصحیح نور ولگرد ارائه شده است. یک روش برای صفر کردن داده ها هنگام اندازه گیری نور رو به بالا نیز ارائه شده است. علاوه بر این ، مکاتبات بین تعاریف مربوط به IES و CIE شرح داده شده است.

دکمه بازگشت به بالا