دانلود استاندارد IES RP-40 خرید Technical Memorandum Projecting Long-Term Lumen Photon Radiant Flux Maintenance LED Light Sources

خرید استاندارد IES RP-40

برای دانلود استاندارد IES RP-40 و خرید استاندارد Technical Memorandum Projecting Long-Term Lumen Photon Radiant Flux Maintenance LED Light Sources بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای IES از استاندارد های انجمن مهندسی روشنایی Illuminating Engineering Society موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد IESNA مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد IES RP-40 انجمن مهندسی روشنایی IES RP-40 خرید Technical Memorandum Projecting Long-Term Lumen Photon Radiant Flux Maintenance LED Light Sources
دانلود استاندارد IES RP-40 انجمن مهندسی روشنایی IES RP-40 خرید Technical Memorandum Projecting Long-Term Lumen Photon Radiant Flux Maintenance LED Light Sources

IES RP-40-19
Recommended Practice: Lighting Port Terminals
standard by Illuminating Engineering Society, 2019

لینک استاندارد IES :

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

https://www.techstreet.com/standards/ies-rp-40-19?product_id=2100837

دانلود رایگان استاندارد IES RP-40

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد IES RP-40، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

IES RP-40-19
Recommended Practice: Lighting Port Terminals
standard by Illuminating Engineering Society, 2019

درباره استاندارد IES RP-40

The purpose of this document is to provide design recommendations for the illumination of a cargo handling terminal from a permanently installed lighting system.

 

دانلود آیین نامه IES RP-40 دانلود Technical Memorandum Projecting Long-Term Lumen Photon Radiant Flux Maintenance LED Light Sources

Published:
2019
ISBN(s):
9780879950187
ANSI Approved
Number of Pages:
35
File Size:
1 file , 4.5 MB

 

دانلود استاندارد IES RP-40 تفاهم نامه فنی پیش بینی منبع نور چراغ های نگهدارنده شار تابش فوتون طولانی مدت لومن

هدف از این سند ارائه توصیه های طراحی برای روشنایی ترمینال انتقال کالا توسط سیستم روشنایی دائمی نصب شده است.

دکمه بازگشت به بالا