دانلود استاندارد IES RP-7-17 Recommended Practice for Lighting Industrial

خرید استاندارد IES RP-7-17

برای خرید استاندارد IES RP-7-17 بر روی کلید خرید در پایان صفحه کلیک کنید. این استاندارد با عنوان Recommended Practice for Lighting Industrial Facilities و به ادرس https://www.techstreet.com/standards/aashto-t-244-18?product_id=2017261  در ارشیو گیگاپیپر موجود است.

 

خرید استاندارد IES RP-7-17 دانلود استاندارد Recommended Practice for Lighting Industrial Facilities دانلود استاندارد روشنایی امکانات صنعتی استاندارد انجمن مهندسی روشنایی
خرید استاندارد IES RP-7-17 دانلود استاندارد Recommended Practice for Lighting Industrial Facilities دانلود استاندارد روشنایی امکانات صنعتی استاندارد انجمن مهندسی روشنایی

IES RP-7-17
Recommended Practice for Lighting Industrial Facilities
standard by Illuminating Engineering Society, 06/16/2017.

Languages: English

Historical Editions: IES RP-7-01

 

دانلود استاندارد IES RP-7

Download IES RP-7

The primary purpose of IES RP-7-17 is to serve as a guide and educational tool for the design of permanently installed lighting systems for industrial facilities. This Recommended Practice deals entirely with lighting and does not give advice on the construction of a facility. The scope of this practice covers the design of new indoor and outdoor lighting systems for new industrial facilities as well as the redesign of lighting systems in existing industrial facilities. Recommendations are based on quality lighting practices, including: the safe movement of vehicles and people, enhancing the productivity and comfort of employees, conserving energy, and minimizing maintenance. Recommended minimum maintained lighting levels and maximum uniformity ratio guidelines are provided but are subject to variation for special circumstances when based upon sound engineering judgment.

This Practice does not include all information for mixed application areas such as parking lots, offices, outdoor environments, commercial facilities, or daylighting design. For these crossover applications, the associated Recommended Practice documents should be used in conjunction with this Practice to provide the lighting recommendations.

In short, this Recommended Practice will help the reader make intelligent choices to achieve the lighting goals with a minimum of expense of time and capital.

 

دانلود استاندارد روشنایی امکانات صنعتی
استاندارد توسط انجمن مهندسی روشنایی

هدف اصلی IES RP-7-17 این است که به عنوان یک راهنما و ابزار آموزشی برای طراحی سیستم های نورپردازی نصب شده برای تاسیسات صنعتی به کار گرفته شود. این تمرین توصیه شده به طور کامل با نورپردازی و مشاوره در مورد ساخت یک مرکز ارائه نمی دهد. دامنه این تمرین، طراحی سیستم های نورپردازی در محیط داخلی و خارجی را برای تاسیسات صنعتی جدید و همچنین طراحی مجدد سیستم های نورپردازی در تاسیسات صنعتی موجود را پوشش می دهد. توصیه ها بر مبنای روش های نورپردازی با کیفیت، از جمله: حرکت ایمن وسایل نقلیه و افراد، افزایش بهره وری و آسایش کارکنان، حفظ انرژی و به حداقل رساندن تعمیر و نگهداری است. توصیه شده حداقل سطح نگهداری روشنایی و حداکثر رهنمودهای نسبت یکنواختی ارائه شده است، اما در شرایط خاصی که براساس قضاوت فنی مهندسی صورت میگیرد، تغییر شرایط خاصی صورت میگیرد.

این تمرین شامل تمام اطلاعات برای مناطق کاربردی مخلوط مانند پارکینگ، دفاتر، محیط های در فضای باز، امکانات تجاری یا طراحی روزانه نیست. برای این برنامه های متقاطع، مدارک توصیه شده مربوطه باید در رابطه با این تمرین برای ارائه توصیه های نور استفاده شود.

به طور خلاصه، این تمرین توصیه شده به خواننده کمک می کند تا انتخاب های هوشمندانه برای دستیابی به اهداف روشنایی با حداقل هزینه زمان و سرمایه.

https://gigapaper.ir/wp-content/uploads/2019/03/ GigaPaperIR

 

دانلود رایگان استاندارد IES RP-7-17

برای اطمینان از کیفیت و کامل بودن صفحات استاندارد ، چند صفحه از استاندارد IES RP-7
Recommended Practice for Lighting Industrial Facilities بصورت رایگان اورده شده است.

Free Download IES RP-7-17
Standard Recommended Practice for Lighting Industrial Facilities

دکمه بازگشت به بالا