دانلود استاندارد ISO IEC TS 20000-11 خرید استاندارد Information technology Service management Part 11

خرید استاندارد ایزو ISO IEC TS 20000-11

برای دانلود استاندارد ایزو ISO IEC TS 20000-11 و خرید استاندارد Information technology Service management Part 11 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 می باشد.

کلیه استانداردهای ISO سازمان بين ‌المللي استاندارد ایزو موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد ایزو ISO 7864 سال 2018 دانلود استاندارد ISO 16739-1 خرید ایزو ISO 7864 سال 2018

ISO/IEC TS 20000-11:2021
Information technology – Service management – Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: ITIL®
STANDARD by International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission, 09/01/2021

لینک استاندارد ایزو ISO IEC TS 20000-11 :

https://www.techstreet.com/standards/iso-iec-ts-20000-11-2021?product_id=2233293

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

دانلود رایگان استاندارد ایزو ISO IEC TS 20000-11

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ISO IEC TS 20000-11، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد ایزو ISO IEC TS 20000-11 خرید ایزو ISO IEC TS 20000-11

This document provides guidance on the relationship between ISO/IEC 20000°°°1 and a commonly used service management framework, ITIL 4. It can be used by any organization or person wishing to understand how ITIL can be used with ISO/IEC 20000°°°1, including:

a) an organization that has claimed or demonstrated or intends to claim or demonstrate conformity to the requirements specified in ISO/IEC 20000°°°1 and is seeking guidance on the use of ITIL to establish and improve an SMS and the services;

b) an organization that already uses ITIL and is seeking guidance on how ITIL can be used to support efforts to demonstrate conformity to the requirements specified in ISO/IEC 20000°°°1;

c) an assessor or auditor who wishes to understand the use of ITIL as a support in achieving the requirements specified in ISO/IEC 20000°°°1.

Clause°4 describes how ITIL can support the demonstration of conformity to ISO/IEC 20000°°°1. Clause°5 correlates the ITIL documents to requirements in ISO/IEC 20000°°°1. The tables in Annex°A correlate terms and clauses in ISO/IEC 20000°°°1 to ITIL and vice versa; the tables in Annex°B correlate clauses in ISO/IEC 20000-1 to the ITIL 4 publications and vice versa.

دانلود استاندارد ایزو ISO IEC TS 20000-11

این سند راهنمایی در مورد رابطه بین ISO/IEC 20000°°1 و چارچوب مدیریت خدمات متداول مورد استفاده، ITIL 4 ارائه می دهد. هر سازمان یا فردی که مایل به درک نحوه استفاده از ITIL با ISO/IEC 20000 درجه است می تواند مورد استفاده قرار گیرد. °°1 شامل:

الف) سازمانی که ادعا یا نشان داده است یا قصد دارد مطابقت با الزامات مشخص شده در ISO/IEC 20000°°1 را ادعا یا نشان دهد و به دنبال راهنمایی در مورد استفاده از ITIL برای ایجاد و بهبود پیامک و خدمات است.

ب) سازمانی که قبلاً از ITIL استفاده می کند و به دنبال راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از ITIL برای حمایت از تلاش ها برای نشان دادن انطباق با الزامات مشخص شده در ISO/IEC 20000°°°1 است.

ج) ارزیاب یا حسابرسی که مایل است استفاده از ITIL را به عنوان پشتیبان در دستیابی به الزامات مشخص شده در ISO/IEC 20000°°°1 درک کند.

بند°4 توضیح می دهد که چگونه ITIL می تواند از نمایش انطباق با ISO/IEC 20000°°°1 پشتیبانی کند. بند°5 اسناد ITIL را با الزامات ISO/IEC 20000°°°1 مرتبط می کند. جداول در ضمیمه A شرایط و بندهای ISO/IEC 20000°°1 را با ITIL و بالعکس مرتبط می‌کند. جداول در ضمیمه B، بندهای ISO/IEC 20000-1 را با انتشارات ITIL 4 و بالعکس مرتبط می کند.

 

دکمه بازگشت به بالا