دانلود استاندارد MSS SP-97 خرید Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings – Socket Welding, Threaded and Buttwelding Ends

خرید استاندارد MSS SP-97

برای دانلود استاندارد MSS SP-97 و خرید استاندارد Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings – Socket Welding, Threaded and Buttwelding Ends بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 می باشد.کد chr

کلیه استانداردهای MSS SP استانداردهاي آزمون مایعات نافذ موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Liquid Pentrant Examination مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

MSS SP-97-2019
Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings – Socket Welding, Threaded and Buttwelding Ends
STANDARD by Manufacturers Standardization Society, 03/01/2019
خرید استاندارد MSS SP-97 دانلود استاندارد Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings - Socket Welding, Threaded and Buttwelding Ends
خرید استاندارد MSS SP-97 دانلود استاندارد Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings – Socket Welding, Threaded and Buttwelding Ends

لینک استاندارد MSS SP-97:

https://www.techstreet.com/standards/mss-sp-97-2019?product_id=2042157

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

Price : 5$

دانلود رایگان استاندارد MSS SP-97

برای اطمینان از کیفیت استاندارد MSS SP-97، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

MSS SP-97-2019
Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings – Socket Welding, Threaded and Buttwelding Ends
STANDARD by Manufacturers Standardization Society, 03/01/2019

درباره استاندارد MSS SP-97 خرید MSS SP-97

MSS SP-97-2019 includes essential dimensions, finish, tolerances, testing, marking, material, and minimum strength requirements for 90° and 45° integrally reinforced forged branch outlet fittings of buttwelding, socket welding, and threaded types.

Unless specified otherwise by the manufacturer, conventional integrally reinforced forged branch outlet fittings are intended for the following header by branch combinations: STD × STD, XS × XS, SCH. 160 × SCH 160, XXS × XXS, XS × 3000, SCH 160 × 6000, and XXS × 9000. When the run and branch pipes are of differing or mixed schedules, then the selection of the branch connection shall be determined by contacting the manufacturer. Such selections shall be agreed upon by purchaser and manufacturer at time of order and may involve supplemental marking requirements determined by other standards (e.g., material grade determination, other factors). See Section 1.3. Mixed schedule branch outlet fittings are unique to the design of each system, and thus outside the scope of this Standard Practice. The adequacy of the design for light, intermediate, and heavy wall branch outlet fittings may be established by mathematical analysis as contained in the applicable pressure vessel or piping codes, or by finite element analysis.

Fittings manufactured to this Standard Practice are designed to make a fully reinforced branch connection in accordance with applicable piping code requirements, when attached, at an opening in a run pipe by means of a full penetration weld.

Fittings, otherwise conforming to this Standard Practice, may be made to special dimensions, size, shape, tolerances, or other dimensional requirements of other wrought material by agreement between the manufacturer and the purchaser. See Section 4.2 (f) for supplemental marking requirements.

Standard Units Tables 2 through 7 show the fitting’s dimensional requirements in U.S. customary units or inches (decimal). Tables A2 through A7 show the fitting’s dimensional requirements in SI (metric) units (e.g., millimeters). The values stated in either U.S. customary or SI (metric) units are to be regarded separately as the Standard. Within the body text, the SI (metric) units are shown in parenthesis. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the Standard Practice. The values stated in each option are not exact equivalents; therefore, each measurement system must be used independently of the other.

دانلود استاندارد اتصالات خروجی شعبه جعلی یکپارچه تقویت شده – جوشکاری سوکت ، پایان و قلاب بافی

MSS SP-97-2019 شامل ابعاد اساسی ، پایان ، تحمل ، آزمایش ، علامت گذاری ، مواد و حداقل مقاومت لازم برای 90 درجه و 45 درجه اتصالات پریز جعلی تقویت شده به صورت یکپارچه از کوله پشتی ، جوشکاری سوکت و انواع نخ می باشد.

مگر در مواردی که توسط سازنده مشخص شده باشد ، اتصالات پریز جعلی تقویت شده با یکپارچه معمولی برای سرصفحه زیر توسط شعب در نظر گرفته شده است: STD × STD، XS × XS، SCH. 160 × SCH 160 ، XXS × XXS ، 3000 XS، 3000 ، SCH 160 × 6000 و XXS × 9000. هنگامی که لوله های اجرا و شاخه از برنامه های مختلف یا مختلط هستند ، انتخاب اتصال شعبه با تماس با سازنده مشخص می شود. . این انتخاب ها باید در زمان سفارش توسط خریدار و تولید کننده توافق صورت گیرد و ممکن است شامل الزامات مارک اضافی باشد که توسط سایر استانداردها تعیین شده است (به عنوان مثال ، تعیین درجه مواد ، سایر عوامل). بخش 1.3 را ببینید. اتصالات خروجی شاخه برنامه مختلط برای طراحی هر سیستم بی نظیر است و بنابراین خارج از محدوده این تمرین استاندارد است. کفایت طرح برای اتصالات خروجی شاخه ، نور ، میانی و سنگین دیواره سنگین را می توان با تجزیه و تحلیل ریاضی مطابق با مخازن تحت فشار یا کدهای لوله کشی ، یا با استفاده از تجزیه و تحلیل عناصر محدود مشخص کرد.

اتصالات تولید شده در این روش استاندارد به گونه ای طراحی شده اند كه اتصال شاخه كاملاً تقویت شده را مطابق با الزامات مربوط به كد لوله گذاری ، در هنگام اتصال ، در یك بازشو در لوله اجرا با استفاده از جوش نفوذ كامل ایجاد كنند.

اتصالات ، در غیر این صورت مطابق با این روش استاندارد ، ممکن است با توافق بین تولید کننده و خریدار ، به ابعاد خاص ، اندازه ، شکل ، تحمل یا سایر الزامات بعدی سایر مواد فرفورژه تبدیل شود. برای الزامات مارک تکمیلی به بخش 4.2 (f) مراجعه کنید.

جداول واحدهای استاندارد 2 تا 7 الزامات بعدی ابعاد اتصالات را در واحدهای معمولی ایالات متحده یا اینچ (اعشاری) نشان می دهد. جداول A2 از A7 نیازهای بعدی اتصالات را در واحدهای SI (متریک) نشان می دهد (به عنوان مثال ، میلی متر). مقادیر بیان شده در واحدهای مرسوم ایالات متحده یا SI (متریک) به طور جداگانه استاندارد در نظر گرفته می شوند. در متن بدن ، واحدهای SI (متریک) در پرانتز نشان داده شده است. ترکیب مقادیر دو سیستم ممکن است منجر به عدم مطابقت با تمرین استاندارد شود. مقادیر بیان شده در هر گزینه معادل دقیقی نیستند. بنابراین ، هر سیستم اندازه گیری باید مستقل از دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

دکمه بازگشت به بالا