دانلود استاندارد NFPA 22 سال 2018

دانلود استاندارد NFPA (Fire) 22

برای خرید استاندارد NFPA 22 مخازن آب برای حفاظت خصوصی در برابر آتش، سال 2018 با عنوان Water Tanks for Private Fire Protection, 2018 Edition به زبان انگلیسی ، بر روی خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از پرداخت هزینه، لینک دانلود فایل PDF استاندارد ارسال می شود.

خرید استاندارد NFPA

کلیه استانداردهای سیستم اعلام حریق (حفاظت از آتش) آمریکا ||| National Fire Protection Association موجود است. برای سفارش استانداردهای NFPA که در سایت اعلام نشده، کافیست شماره استاندارد NFPA درخواستی خود را از طریق یکی از راههای ارتباطی برای ما ارسال کنبد تا PDF استاندارد پس از واریز هزینه اعلامی، ارسال شود.

خرید استاندارد Water Tanks for Private Fire Protection, 2018 Edition

 NFPA (Fire) 22
Water Tanks for Private Fire Protection, 2018 Edition
standard by National Fire Protection Association, 11/30/2017.

Published: 11/30/2017
ISBN(s): 9781455918874
Number of Pages: 93

Full Description NFPA 22

Stay up-to-code with new NFPA 22 for adequate water supply in private fire protection systems.

The 2018 edition of NFPA 22: Standard for Water Tanks for Private Fire Protection is your source for up-to-date requirements for the design, construction, installation and maintenance of tanks and accessory equipment that supply water for private fire protection.

Significant revisions in this clarified and streamlined edition:Chapter 5 entitled “Welded-Carbon Steel and Composite Concrete and Carbon Steel Gravity Tanks and Suction Tanks” is updated to retain requirements specific to fire protection, while all duplicate requirements in the AWWA D100 standard have been removed and references to AWWA D100 added instead.
Chapter 6 entitled “Factory-Coated, Bolted Carbon Steel Tankss updated to retain requirements specific to fire protection, while all duplicate requirements in the AWWA D103 standard have been removed and references to AWWA D103 added instead.
Chapter 14 entitled “Pipe Connections and Fittingsncludes clarified requirements for check valves in the discharge pipe of a suction tank, and modifications that require tank repairs to follow the impariment procedures in NFPA 25: Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-based Fire Protection Systems..
Chapter 16 entitled “Tank Heating” presents new criteria for electric immersion heaters. In addition, calculations to determine tank heating needs replace the lowest one-day mean temperature map..

The 2018 edition of NFPA 22 Water Tanks for Private Fire Protection

1.1 Scope. This standard provides the minimum requirements for the design, construction, installation, and maintenance of tanks and accessory equipment that supply water for private fire protection, including the following:
(1) Gravity tanks, suction tanks, pressure tanks, and embankment-supported coated fabric suction tanks
(2) Towers
(3) Foundations
(4) Pipe connections and fittings
(5) Valve enclosures
(6) Tank filling
(7) Protection against freezing

استاندارد NFPA 22 مخازن آب برای حفاظت خصوصی در برابر آتش

ا NFPA 22 جدید برای تامین آب مناسب در سیستم های حفاظت از آتش سوزی، به روز باشید.

نسخه 2018 NFPA 22: استاندارد برای مخازن آب برای حفاظت از آتش شخصی، منبع شما برای نیازهای روزآمد برای طراحی، ساخت، نصب و نگهداری مخازن و تجهیزات جانبی است که آب را برای حفاظت از آتش نشانی خصوصی تامین می کند.

اصلاحات مهم در این نسخه روشن و ساده:

فصل 5 “مخازن جاذب فولاد و کامپوزیت و مخازن جاذب فولاد کربن و فولاد کربن” به روز می شود تا نیازهای خاصی را برای حفاظت از آتش حفظ کند، در حالی که تمام الزامات تکثیر شده در استاندارد AWWA D100 حذف شده است و به جای آنها به منابع AWWA D100 اضافه شده است.
فصل 6 تحت عنوان “مخازن فلزی کربن پیچ خورده و کاربید، به روز شده برای حفظ الزامات خاص برای حفاظت از آتش، در حالی که تمام الزامات تکراری در استاندارد AWWA D103 حذف شده و اشاره به AWWA D103 به جای اضافه شده است.
فصل 14 “اتصالات لوله و اتصالات” شامل الزامات روشن برای شیرهای سوپاپ در لوله تخلیه مخزن مکش و اصلاحاتی است که نیاز به تعمیرات مخزن برای پیروی از روش های موجود در NFPA 25: استاندارد برای بازرسی، آزمایش و نگهداری از آب سیستم های حفاظت آتش
فصل 16 تحت عنوان “گرمایش مخزن” معیارهای جدید برای بخاری های برقی را ارائه می دهد. علاوه بر این، محاسبات برای تعیین گرمای مخزن نیاز به جایگزینی پایینترین میانگین دمای یک روزه را دارد.

دکمه بازگشت به بالا