دانلود استاندارد Standard 90.1 خرید Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential

خرید استاندارد ASHRAE 90.1-2019 I-P

برای دانلود استاندارد Standard 90.1 خرید Standard 90.1 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود.

کلیه استانداردهای ASHRAE استانداردهاي سرمايش و گرمايش دما در ساختمان موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد Standard 90.1 دانلود استاندارد Standard 90.1 خرید Standard 90.1 خرید استاندارد Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential
خرید استاندارد Standard 90.1 دانلود استاندارد Standard 90.1 خرید Standard 90.1 خرید استاندارد Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential

لینک استاندارد Standard 90.1:

https://www.techstreet.com/ashrae/searches/27448516

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ASHRAE 90.1-2019 I-P – Energy Standard for Buildings Except Low-Rise

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ASHRAE 90.1-2019 I-P، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ASHRAE 90.1-2019 (IP)
Standard 90.1-2019 (IP Edition) — Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings (ANSI Approved; IES Co-sponsored)
STANDARD by ASHRAE, 2020

درباره استاندارد ASHRAE Energy Standard for Buildings Except Low-Rise

Full Description
New! Get more out of ASHRAE Standard 90.1 with a new online portal.

Once purchased, users can personalize their experience to access up-to-date Standard 90.1 resources in one consolidated location. Features of the portal include:A multi-publication online tool that enables users to view each publication side by side or separately, as well as copy, paste, print or annotate content as needed.
The ability to view official ASHRAE Interpretations in the context where they matter.
Access to Standard 90.1 User’s Manual, which provides detailed instruction for design of commercial and high-rise residential buildings to ensure standard compliance. The user’s manual also includes measurements and calculations in both I-P and SI units, sample calculations, application examples, forms to demonstrate compliance, and references to related resources and websites.
A redlined version of Standard 90.1 showing what changes were made from the previous edition.

View Purchasing Options

Standard 90.1 has been a benchmark for commercial building energy codes in the United States and a key basis for codes and standards around the world for more than 35 years. This standard provides the minimum requirements for energy-efficient design of most buildings, except low-rise residential buildings. It offers, in detail, the minimum energy efficiency requirements for design and construction of new buildings and their systems, new portions of buildings and their systems, and new systems and equipment in existing buildings, as well as criteria for determining compliance with these requirements. It is an indispensable reference for engineers and other professionals involved in design of buildings and building systems.

The 2019 edition includes various modifications and clarifications to improve internal consistency and to standardize the structure and language of the document.

Significant changes to requirements include the following

Administration and Enforcement

New commissioning requirements in accordance with ASHRAE/IES Standard 202
Building Envelope

Combined categories of “nonmetal framed” and “metal framed” products for vertical fenestration
Upgraded minimum criteria for SHGC and U-factor across all climate zones
Revised air leakage section to clarify compliance
Refined exceptions related to vestibules, added new option and associated criteria for using air curtains
Lighting

Modified lighting power allowances for Space-by-Space Method and the Building Area Method
New simplified method for lighting for contractors and designers of renovated office buildings and retail buildings up to 25,000 ft2 (2300 m2).
Updated lighting control requirements for parking garages to account for the use of LEDs
Updated daylight responsive requirements, added definition for “continuous dimming” based on NEMA LSD-64-2014
Clarified side-lighting requirements and associated exceptions
Mechanical

New requirements to allow the option of using ASHRAE Standard 90.4 instead of ASHRAE Standard 90.1 in computer rooms that have an IT equipment load larger than 10 kW
Added pump definitions, requirements, and efficiency tables to the standard for the first time
New equipment efficiency requirement tables and changes to existing tables
Replaced fan efficiency grade (FEG) efficiency metric with fan energy index (FEI)
New requirements for reporting fan power for ceiling fans and updated requirements for fan motor selections to increase design options for load-matching variable-speed fan applications
New energy recovery requirements for high-rise residential building
New requirement for condenser heat recovery for acute care inpatient hospitals
Energy Cost Budget (ECB) Method (Section 11)

Numerous changes to ensure continuity
Set baseline for on-site electricity generation systems
Performance Rating Method (Appendix G)

Clarified Appendix G rules and corresponding baseline efficiency requirement when combining multiple thermal zones into a single thermal block
New explicit heating and cooling COPs without fan for baseline packaged cooling equipment
New rules for modeling impact of automatic receptacle controls
Set more specific baseline rules for infiltration modeling
Clarified how plant and coil sizing should be performed
Updated building performance factors
Both Compliance Paths

Clearer, more specific rules for treatment of renewables
New updates to rules for lighting modeling

 

دانلود استاندارد Standard 90.1

توضیحات کامل
جدید! از ASHRAE Standard 90.1 با پورتال آنلاین جدید بیشتر کسب کنید.

پس از خرید ، کاربران می توانند تجربه خود را شخصی سازی کنند تا به منابع استاندارد 90.1 به روز شده در یک مکان تلفیقی دسترسی پیدا کنند. از ویژگی های این پورتال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
یک ابزار آنلاین با چند نشریه که کاربران را قادر می سازد هر یک از نشریات را در کنار یا جداگانه مشاهده کنند ، همچنین کپی ، چسباندن ، چاپ یا حاشیه نویسی مطالب را در صورت لزوم.
امکان مشاهده تفسیرهای رسمی ASHRAE در شرایطی که اهمیت دارند.
دسترسی به کتابچه راهنمای کاربر استاندارد 90.1 ، که دستورالعمل مفصلی را برای طراحی ساختمانهای مسکونی تجاری و مرتفع ارائه می دهد تا از انطباق استاندارد اطمینان حاصل شود. دفترچه راهنمای کاربر همچنین شامل اندازه گیری ها و محاسبات در هر دو واحد I-P و SI ، محاسبات نمونه ، نمونه برنامه ها ، فرم هایی برای نشان دادن انطباق ، و مراجعه به منابع و وب سایت های مرتبط است.
نسخه کاهش یافته استاندارد 90.1 که نشان می دهد چه تغییراتی در نسخه قبلی ایجاد شده است.

گزینه های خرید را مشاهده کنید

استاندارد 90.1 برای بیش از 35 سال یک معیار برای کدهای انرژی در ساختمان های تجاری در ایالات متحده و یک پایه اساسی برای کدها و استانداردهای مختلف در سراسر جهان بوده است. این استاندارد حداقل الزامات لازم را برای طراحی با صرفه اقتصادی در اکثر ساختمانها به جز ساختمانهای مسکونی کم ارتفاع فراهم می کند. این تفصیل حداقل شرایط لازم برای بهره وری انرژی را برای طراحی و ساخت ساختمان های جدید و سیستم های آنها ، قسمت های جدید ساختمان ها و سیستم های آنها و سیستم ها و تجهیزات جدید در ساختمان های موجود و همچنین معیارهایی برای تعیین انطباق با این الزامات ارائه می دهد. این یک مرجع ضروری برای مهندسین و سایر متخصصان درگیر در طراحی ساختمان ها و سیستم های ساختمان است.

نسخه 2019 شامل اصلاحات و شفاف سازی های مختلف برای بهبود قوام درونی و استاندارد سازی ساختار و زبان سند است.

تغییرات مهم در مورد نیازها شامل موارد زیر است

اداره و اجرای

الزامات راه اندازی جدید مطابق با استاندارد ASHRAE / IES استاندارد 202
پاکت ساختمان

دسته بندی ترکیبی از محصولات “قاب غیر فلزی” و “قاب فلزی” برای فنساندن عمودی
حداقل معیارهای SHGC و U-Factor را در تمام مناطق آب و هوایی به روز کرده است
در بخش نشت هوا تجدید نظر شده برای روشن شدن انطباق
استثنائات تصفیه شده مربوط به هشتی ، گزینه جدید و معیارهای مرتبط با استفاده از پرده هوا را اضافه کرد
روشنایی

هزینه های روشنایی اصلاح شده برای روش فضایی به فضا و روش منطقه ساختمان
روش ساده جدید برای روشنایی برای پیمانکاران و طراحان ساختمانهای اداری نوسازی و خرده فروشیها تا 25000 فوت 2 (2300 مترمربع).
به روز شده در مورد الزامات کنترل روشنایی برای پارکینگ ها برای استفاده از LED ها
به روزرسانی شده در مورد نیازهای روزانه پاسخگو ، تعریف برای “کم رنگ شدن مداوم” بر اساس NEMA LSD-64-2014 اضافه شده است
مورد نیاز روشنایی جانبی و استثنائات مرتبط
مکانیکی

شرایط جدید برای اجازه استفاده از ASHRAE Standard 90.4 به جای ASHRAE Standard 90.1 در اتاقهای رایانه ای که دارای تجهیزات فناوری اطلاعات بزرگتر از 10 کیلو وات هستند
تعاریف ، الزامات و جداول کارایی پمپ برای اولین بار اضافه شده است
جداول مورد نیاز بهره وری تجهیزات جدید و تغییر در جداول موجود
جایگزین معیار بهره وری درجه فن (FEG) با شاخص انرژی فن (FEI)
الزامات جدید برای گزارش قدرت فن برای فن های سقفی و الزامات به روز شده در انتخاب موتور فن برای افزایش گزینه های طراحی برای برنامه های فن متغیر با سرعت متغیر
الزامات جدید برای بازیابی انرژی برای ساختمان مسکونی مرتفع
مورد نیاز جدید برای بازیابی حرارت کندانسور در بیمارستانهای مراقبت ویژه حاد
روش بودجه هزینه انرژی (ECB) (بخش 11)

تغییرات زیادی برای اطمینان از تداوم
مبانی اولیه را برای سیستم های تولید برق در محل تعیین کنید
روش رتبه بندی عملکرد (پیوست G)

ضميمه ضميمه ضميمه هاي G و نياز به راندمان مبناي مربوطه هنگام تركيه چند ناحيه حرارتي در يك بلوك حرارتي واحد
کولرهای گرمایش و سرمایش صریح جدید بدون فن برای تجهیزات خنک کننده بسته بندی شده اولیه
قوانین جدید برای مدل سازی تأثیر کنترل های کنترل کننده گیرنده های اتوماتیک
برای مدل سازی نفوذ ، قوانین پایه خاص تری را تنظیم کنید
نحوه انجام اندازه گیری گیاه و سیم پیچ روشن شد
عوامل عملکرد ساختمان به روز شده است
هر دو مسیر سازگاری

قوانین واضح تر و مشخص تر برای درمان منابع تجدید پذیر
به روزرسانی های جدید برای قوانین برای مدل سازی روشنایی

 

دکمه بازگشت به بالا