دانلود استاندارد UIC 760 خرید Level crossings Road signs and signals

دانلود استاندارد UIC 760

برای دانلود استاندارد UIC 760 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود استاندارد Level crossings Road signs and signals ایمیل می شود.  این استاندارد در فرمت پی دی اف ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر استانداردی از shop-etf.com دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از International Union of Railways دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد  UIC را برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد UIC خرید استاندارد International Union of Railways متن کامل استاندارد UIC استانداردهای اتحاديه بين المللي راه آهن
دانلود استاندارد UIC خرید استاندارد International Union of Railways متن کامل استاندارد UIC استانداردهای اتحاديه بين المللي راه آهن
760
Level crossings – Road signs and signals
Format : Downloadable
Ed. no.7 , September 2007
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

https://www.shop-etf.com/en/level-crossings-road-signs-and-signals-2311

لینک استاندارد UIC 760

دانلود رایگان استاندارد Level crossings Road signs and signals

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود استاندارد Level crossings Road signs and signals

The leaflet is “for information only”, it provides rules for marking level crossing towards road user by specifying road signs and signals. The leaflet is fully conform with and based on valid road regulatory documents.

The leaflet consists of two parts:

The first part provides definitions, classification of level crossings and reference to the Convention on road signs and signals including supplementary European Agreement.
The second part prescribes rules to be applied for road signs and signals at individual types of level crossing. All European specific requirements are clearly marked. There is also an Appendix containing signs and symbols to be used at level crossings.

Preliminary Remarks

All regulations reported are for information only. Railway members which are not fully compliant with the regulations reported in point 1.3 [1] and [2] are recommended to initiate a process at national level to enlarge them in order to be compliant in the future.
Where a string “EUROPE” is introduced under any regulation, it indicates additional limitations or different requirements related to the regulation which apply to the European countries only (according to the Agreement [2]).

دانلود استاندارد گذرگاه های سطح علائم و سیگنال های جاده ای

این جزوه “فقط برای اطلاعات” است ، قوانینی را برای تعیین سطح عبور از سمت کاربر جاده با مشخص نمودن علائم و سیگنالهای جاده فراهم می کند. این جزوه کاملاً مطابق با اسناد معتبر تنظیم مقررات جاده است.

این جزوه از دو بخش تشکیل شده است:

بخش اول تعاریف ، طبقه بندی گذرگاه های سطح و مراجعه به کنوانسیون علائم جاده و سیگنال ها از جمله توافق نامه تکمیلی اروپا را ارائه می دهد.
در بخش دوم قوانینی برای علائم راهنمایی و سیگنالهای جاده ای در انواع مختلف عبور از سطح اعمال می شود. کلیه الزامات خاص اروپا به وضوح مشخص شده است. همچنین ضمیمه ای وجود دارد که شامل علائم و نمادهایی است که در گذرگاه های سطح مورد استفاده قرار می گیرد.

سخنان مقدماتی

تمام مقررات گزارش شده فقط برای اطلاعات است. به اعضای راه آهن كه كاملاً مطابق با مقررات گزارش شده در بندهای 1.3 [1] و [2] نیستند ، توصیه می شود كه فرایندهایی را در سطح ملی آغاز كنند تا آنها را بزرگتر كنند تا در آینده سازگار باشند.
در جایی که رشته “اروپا” تحت هر آیین نامه ای معرفی می شود ، محدودیت های اضافی یا الزامات مختلف مربوط به مقررات مربوط به مقررات مربوط به کشورهای اروپایی را نشان می دهد (طبق توافق نامه [2]).

دکمه بازگشت به بالا