دانلود استاندارد UL 217 UL Standard for Safety Smoke Alarms Ninth Edition

خرید استاندارد UL 217 UL Standard for Safety Smoke Alarms Ninth Edition

برای دانلود استاندارد UL 217 UL Standard for Safety Smoke Alarms Ninth Edition و خرید استاندارد UL 217 UL Standard for Safety Smoke Alarms Ninth Edition بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 می باشد.

کلیه استانداردهای UL از مجموعه استانداردهاي آزمايشگاههاي ايمني موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Underwriters Laboratories مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

درباره استاندارد UL

 Underwriters Laboratories Inc. is chartered to establish, maintain, and operate laboratories for the examination and testing of devices, systems and materials to determine their relation to hazards to life and property, and to ascertain, define and publish standards, classifications and specification for materials, devices, products, equipment, constructions, methods, and systems affecting such hazards.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد UL 217 UL Standard for Safety Smoke Alarms Ninth Edition دانلود استاندارد UL 217 UL استاندارد برای دزدگیرهای دود ایمنی
خرید استاندارد UL 217 UL Standard for Safety Smoke Alarms Ninth Edition دانلود استاندارد UL 217 UL استاندارد برای دزدگیرهای دود ایمنی

UL 217
9th Edition, January 2, 2020
Complete Document
UL Standard for Safety Smoke Alarms

Revision: 9th Edition, January 2, 2020
Published Date: January 2, 2020
Status: Active, Most Current
Document Language: English
Published By: Underwriters Laboratories Inc. (UL)
Page Count: 213
ANSI Approved: Yes
DoD Adopted: No

لینک UL 217:

https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?document_name=UL%20217&item_s_key=00097011

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد UL 217 UL Standard for Safety Smoke Alarms Ninth Edition

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ایزو UL 217 UL Standard for Safety Smoke Alarms Ninth Edition، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد UL 217 UL Standard for Safety Smoke Alarms Ninth Edition

These requirements cover electrically operated single and multiple station smoke alarms intended for open area protection in indoor locations and portable smoke alarms used as “travel” alarms in accordance with:

a) National Fire Alarm and Signaling Code, NFPA 72;

b) Standard for Recreational Vehicles, NFPA 501C, for smoke alarms intended for use in recreational vehicles;

c) For smoke alarms intended for use in recreational boats:

1) Fire Protection Standard for Pleasure and Commercial Motor Craft, NFPA 302,

2) AC and DC Electrical Systems on Boats, ABYC E-11, and

3) The applicable regulations of the United States Coast Guard.

A single station smoke alarm (e. g. ionization-type, photoelectric-type, smoke alarm with supplementary heat detection type, combination smoke type, multi-criteria type), as defined by these requirements, is a self-contained fire alarm device that consists of an assembly of electrical components including a smoke sensor/ chamber, alarm sounding appliance, and provision for connection to a power supply source, either by splice leads, terminals, a cord and plug arrangement or containing integral batteries to detect one or more products of combustion. The products of combustion may consist of visible as well as invisible smoke particles, gases, heat, radiant energy, and water vapor. Additional functionality such as, a supplemental heat detector, terminals for connection to a remote audible signaling appliance (device) or accessory, and an integral transmitter to energize a remote audible signaling appliance (device) is permitted to be incorporated as part of the smoke alarm assembly.

Smoke alarms not intended for interconnection are defined as single-station type.

Multiple station units are single station smoke alarms that are:

a) Interconnected so that actuation of one results in alarm sounding by all interconnected smoke alarms, or

b) Smoke alarms that are connected to remote heat detectors or heat alarms.

These requirements, where applicable, also cover all remote accessories that are to be connected.

This standard does not cover the following:

a) Smoke detectors of the non-self-contained type that are intended for connection to a household or industrial system control unit. These are included in the Standard for Smoke Detectors for Fire Protective Signaling Systems, UL 268;

b) Mechanically operated single and multiple station fire alarm devices that are specified in the Standard for Single and Multiple Station Heat Alarms, UL 539;

c) Heat detectors – except for the requirements in the Fire Test – Smoke Alarm with Heat Detection, Section 72, incorporated as part of a single station smoke alarm assembly whose requirements are covered in the Standard for Heat Detectors for Fire Alarm Signaling Systems, UL 521 or and/or when part of a multi-criteria smoke alarm.

d) An accessory that is provided with a means to transmit alarm signals to a constantly attended, remote monitoring location. Any accessory capable of transmitting these types of signals is covered by the requirements in the Standard for Household Fire-Warning System Units, UL 985 or;

e) A gas and vapor detector or sensor incorporated as a part of a smoke alarm assembly and covered by the Standard for Single and Multiple Station Carbon Monoxide Alarms, UL 2034, or except when part of a multi-criteria smoke alarm.

دانلود استاندارد UL 217 UL استاندارد برای دزدگیرهای دود ایمنی نسخه نهم

این الزامات آلارم دود ایستگاه یک و چند ایستگاه برقی را که برای محافظت از فضای باز در مکانهای داخلی در نظر گرفته شده و آلارم دود قابل حمل که به عنوان آلارم “مسافرتی” استفاده می شود ، مطابق با موارد زیر پوشش می دهد:

الف) کد زنگ خطر و سیگنالینگ ملی ، NFPA 72؛

b) استاندارد برای وسایل نقلیه تفریحی ، NFPA 501C ، برای آلارم دود در نظر گرفته شده برای استفاده در وسایل نقلیه تفریحی.

ج) برای آلارم دود در نظر گرفته شده برای استفاده در قایق های تفریحی:

1) استاندارد محافظت در برابر آتش سوزی برای صنایع دستی لذت بخش و تجاری ، NFPA 302 ،

2) سیستمهای برق AC و DC در قایقها ، ABYC E-11 و

3) مقررات مربوط به گارد ساحلی ایالات متحده.

دزدگیر دود یک ایستگاه (به عنوان مثال از نوع یونیزاسیون ، نوع فوتوالکتریک ، زنگ دود با نوع تشخیص حرارتی مکمل ، نوع دود ترکیبی ، نوع چند معیار) ، مطابق با این الزامات تعریف شده ، یک دستگاه زنگ خطر آتش نشانی است که شامل مونتاژ قطعات الکتریکی از جمله سنسور دودکش / محفظه ، دستگاه صدای زنگ هشدار ، و تهیه اتصال به منبع تغذیه ، یا از طریق سیمهای اتصال ، ترمینالها ، ترتیب سیم و کابل و یا حاوی باتریهای انتگرال برای شناسایی یک یا چند محصول احتراق . محصولات احتراق ممکن است از ذرات دود قابل مشاهده و همچنین نامرئی ، گازها ، گرما ، انرژی تابشی و بخار آب تشکیل شده باشد. قابلیت های اضافی از قبیل ، یک آشکارساز حرارتی تکمیلی ، پایانه های اتصال به یک دستگاه سیگنال شنیداری از راه دور (دستگاه) یا لوازم جانبی ، و یک فرستنده انتگرال برای انرژی یک دستگاه سیگنالینگ قابل شنیدن از راه دور (دستگاه) مجاز است که به عنوان بخشی از زنگ دود گنجانیده شود. مونتاژ.

هشدارهای دودی که برای اتصال در نظر گرفته نشده اند ، از نوع تک ایستگاهی تعریف می شوند.

واحدهای ایستگاه چندگانه آلارم دود تک ایستگاه هستند که عبارتند از:

الف) بهم پیوسته است به طوری که فعال شدن یکی منجر به صدا در زنگ هشدار توسط همه آلارم های دود بهم پیوسته ، یا

ب) دزدگیرهای دودی که به ردیاب های دزدگیر یا هشدارهای گرما وصل می شوند.

این الزامات ، در صورت امکان ، کلیه لوازم جانبی از راه دور را که باید وصل شوند نیز پوشش می دهد.

این استاندارد موارد زیر را شامل نمی شود:

الف) آشکارسازهای دود از نوع غیر خود که برای اتصال به یک واحد کنترل خانگی یا صنعتی سیستم در نظر گرفته شده اند. این موارد در استاندارد آشکارسازهای دود برای سیستم های سیگنالینگ محافظت از آتش ، UL 268 درج شده است.

ب) دستگاه های اعلام حریق ایستگاه تک و چند مکانیکی که در استاندارد هشدارهای حرارتی یک و چند ایستگاه ، UL 539 مشخص شده اند ، مکانیکی عمل می کنند.

ج) آشکارسازهای گرما – به جز موارد مورد نیاز در آزمایش آتش – زنگ دود با ردیابی گرما ، بخش 72 ، به عنوان بخشی از مونتاژ دزدگیر ایستگاه منفرد که الزامات آن در استاندارد آشکارسازهای گرما برای سیستم های هشدار آتش نشانی ، UL درج شده است. 521 یا / و یا بخشی از زنگ دود چند معیار.

د) لوازم جانبی که وسیله ای برای انتقال سیگنال های زنگ دار به یک مکان کنترل از راه دور که دائماً در آن حضور دارد ، فراهم شده است. هر گونه لوازم جانبی قادر به انتقال این نوع سیگنالها توسط استاندارد موجود در واحدهای سیستم اخطار آتش نشانی خانگی ، UL 985 یا موارد زیر پوشش داده می شود.

ه) یک آشکارساز گاز یا بخار یا سنسور که به عنوان بخشی از مونتاژ دزدگیر دود گنجانده شده است و تحت پوشش استاندارد هشدارهای تک و چند ایستگاه کربن مونوکسید کربن ، UL 2034 یا جز در مواردی که بخشی از زنگ دود چند معیاری باشد ، پوشانده می شود.

دکمه بازگشت به بالا