دانلود استاندارد UL 263 خرید Fire Tests of Building Construction and Materials

خرید استاندارد Fire Tests of Building Construction and Materials

برای دانلود استاندارد Fire Tests of Building Construction and Materials و خرید استاندارد UL 263 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 می باشد.

کلیه استانداردهای UL از مجموعه استانداردهاي آزمايشگاههاي ايمني موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Underwriters Laboratories مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

درباره استاندارد Fire Tests of Building Construction and Materials

 Underwriters Laboratories Inc. is chartered to establish, maintain, and operate laboratories for the examination and testing of devices, systems and materials to determine their relation to hazards to life and property, and to ascertain, define and publish standards, classifications and specification for materials, devices, products, equipment, constructions, methods, and systems affecting such hazards.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد Fire Tests of Building Construction and Materials استاندارد آزمایشات آتش سوزی ساخت و ساز ساختمان و مصالح
خرید استاندارد Fire Tests of Building Construction and Materials استاندارد آزمایشات آتش سوزی ساخت و ساز ساختمان و مصالح

UL 217
9th Edition, January 2, 2020
Complete Document
UL Standard for Safety Smoke Alarms

Revision: 9th Edition, January 2, 2020
Published Date: January 2, 2020
Status: Active, Most Current
Document Language: English
Published By: Underwriters Laboratories Inc. (UL)
Page Count: 213
ANSI Approved: Yes
DoD Adopted: No

لینک UL 263:

https://standardscatalog.ul.com/ProductDetail.aspx?productId=UL263

https://www.techstreet.com/standards/ul-263?product_id=1817475

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد Fire Tests of Building Construction and Materials

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ایزو Fire Tests of Building Construction and Materials، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد Fire Tests of Building Construction and Materials

Fire Tests of Building Construction and Materials

UL 263

1 Scope

1.1 These fire tests are applicable to assemblies of masonry units and to composite assemblies of structural materials for buildings, including bearing and other walls and partitions, columns, girders, beams, slabs, and composite slab and beam assemblies for floors and roofs. They are also applicable to other assemblies and structural units that constitute permanent integral parts of a finished building.

1.2 The classifications for building construction and materials are intended to register performance during the period of fire exposure and are not intended to be interpreted as having determined their acceptability for use after fire exposure.

1.3 These requirements are intended to evaluate the length of time that the types of assemblies specified in 1.1 will contain a fire or retain their structural integrity, or both, dependent upon the type of assembly involved, during a predetermined test exposure. The test evaluates the assembly’s resistance to heat, and in some instances to a hose stream, while carrying an applied load, if the assembly is load bearing.

1.4 Under these requirements a specimen is subjected to a standard fire exposure controlled to achieve specified temperatures throughout a specified time period. In some instances, the fire exposure may be followed by the application of a specified standard fire hose stream. This exposure by itself may not be representative of all fire conditions; conditions may vary with changes in the amount, nature, and distribution of fire loading, ventilation, compartment size and configuration, and heat sink characteristics of the compartment. These requirements provide a relative measure of fire performance of comparable assemblies under these specified fire exposure conditions. Any variation from the construction or conditions that are tested such as size, method of assembly, and materials, may substantially change the performance characteristics of the assembly.

1.5 These requirements cover the following measurements and determinations during the test exposure:

a) Measurement of the transmission through the assembly of heat, and of gases sufficiently hot to ignite cotton waste in walls, partitions, floors, and roofs.

b) Measurement of the load carrying ability of load bearing elements in wall, partition, floor, and roof assemblies.

c) Measurement of the load carrying ability of individual load bearing assemblies, such as beams and columns, with consideration for the end support conditions, either restrained or not restrained.

1.6 These requirements do not cover:

a) Accumulation of data as to performance of assemblies constructed with components or lengths other than those tested.

b) Evaluation of the contribution of the assembly to generation of smoke, toxic gases, or other products of combustion.

c) Measurement of the degree of control or limitation of the passage of smoke or products of combustion through the assembly.

d) Simulation of the fire behavior of joints between building elements, such as floor-wall or wall-wall, and like connections.

e) Measurement of flame spread over the surface of the tested element.

f) The effect on fire endurance of conventional openings in the assembly, such as openings for electrical receptacle outlets, plumbing pipe, or the like, unless specifically provided for in the construction tested.

1.7 Tests for burning characteristics of building materials, based on the rate of flame spread, can be found in the Standard for Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials, UL 723.

1.8 The tests described herein may be cited as the “Standard Fire Tests,” and the performance of exposure expressed as “2-hour,” “6-hour,” “1/2-hour,” or the like.

1.9 The results of these tests represent one factor in assessing fire performance of building construction and assemblies. These requirements prescribe a standard fire exposure for comparing the performance of building construction assemblies. Application of these test results to predict the performance of actual building construction requires careful evaluation of test conditions.

1.10 If a factor of safety exceeding that inherent in the test conditions is desired, a proportional increase should be made in the specified time classification period.

دانلود استاندارد UL 217 UL استاندارد برای دزدگیرهای دود ایمنی نسخه نهم

آزمایشات آتش سوزی ساخت و ساز ساختمان و مصالح

UL 263

1 محدوده

1.1 این آزمایشات آتش سوزی در مجموعه واحدهای سنگ تراشی و در مجامع ترکیبی مصالح ساختاری ساختمانها ، از جمله یاتاقان و سایر دیوارها و پارتیشن ها ، ستون ها ، تیرها ، تیرها ، دال ها و مجموعه های دال و تیرهای مرکب برای کف و سقف قابل اجرا است. آنها همچنین برای سایر مجامع و واحدهای سازه ای که اجزا دائمی یک ساختمان تمام شده را تشکیل می دهند ، قابل استفاده هستند.

1.2 طبقه بندی برای ساخت و ساز ساختمان و مصالح برای ثبت عملکرد در طول دوره قرار گرفتن در معرض آتش سوزی است و به این معنی نیست که مقبولیت آنها را برای استفاده پس از قرار گرفتن در معرض آتش تعیین کرده است.

1.3 این الزامات برای ارزیابی مدت زمانی است که انواع مجامع مشخص شده در 1.1 دارای یک آتش سوزی هستند یا یکپارچگی ساختاری خود را حفظ می کنند ، یا هر دو ، بسته به نوع مونتاژ درگیر ، در معرض آزمایش از پیش تعیین شده است. در صورت تحمل بار ، مقاومت مجموعه در برابر گرما و در بعضی موارد در برابر جریان شیلنگ هنگام حمل بار اعمال شده ارزیابی می شود.

1.4 بر اساس این الزامات ، یک نمونه در معرض قرار گرفتن در معرض استاندارد آتش قرار می گیرد تا برای رسیدن به دمای مشخص در طول یک دوره زمانی مشخص ، کنترل شود. در برخی موارد ، قرار گرفتن در معرض آتش سوزی ممکن است با استفاده از یک جریان استاندارد شیلنگ آتش نشانی انجام شود. این قرار گرفتن در معرض ممکن است به تنهایی نمایانگر همه شرایط آتش سوزی نباشد. شرایط ممکن است با تغییر در مقدار ، ماهیت و توزیع بارگیری در آتش ، تهویه ، اندازه و پیکربندی محفظه و ویژگی های مخزن گرم شدن محفظه متفاوت باشد. این الزامات اندازه گیری نسبی عملکرد آتش در مجامع قابل مقایسه را تحت این شرایط قرار گرفتن در معرض آتش ارائه می دهد. هرگونه تغییر در ساخت و ساز یا شرایط آزمایش شده مانند اندازه ، روش مونتاژ و مواد ، ممکن است به طور قابل توجهی ویژگی های عملکرد مونتاژ را تغییر دهد.

1.5 این الزامات اندازه گیری ها و تعیین های زیر را در معرض آزمایش قرار می دهد:

الف) اندازه گیری انتقال از طریق مونتاژ گرما و گازهایی که به اندازه کافی داغ هستند تا زباله های پنبه را در دیوارها ، پارتیشن ها ، کف ها و سقف ها روشن کند.

ب) اندازه گیری توانایی حمل بار عناصر تحمل کننده بار در مجموعه های دیوار ، پارتیشن ، کف و سقف.

ج) اندازه گیری توانایی حمل بار مجموعه های تحمل کننده بار فردی ، مانند تیرها و ستون ها ، با در نظر گرفتن شرایط پشتیبانی نهایی ، مهار یا مهار نشده.

1.6 این الزامات شامل موارد زیر نمی شود:

الف) تجمع داده ها در مورد عملکرد مجموعه های ساخته شده با اجزا یا طول های دیگر از موارد آزمایش شده.

ب) ارزیابی سهم مجمع در تولید دود ، گازهای سمی یا سایر محصولات احتراق.

ج) اندازه گیری میزان کنترل یا محدودیت عبور دود یا محصولات احتراق از طریق مجموعه.

د) شبیه سازی رفتار آتش سوزی اتصالات بین عناصر ساختمان ، مانند اتصالات کف-دیوار یا دیوار-دیوار و مانند آن.

ه) اندازه گیری شعله پخش شده روی سطح عنصر آزمایش شده.

و) تأثیر بر مقاومت در برابر آتش دهانه های متداول در مجموعه ، مانند دهانه های ورودی مخازن الکتریکی ، لوله کشی لوله ها یا موارد مشابه ، مگر اینکه به طور خاص در ساخت آزمایش شده پیش بینی شده باشد.

1.7 آزمایشات مربوط به سوزاندن خصوصیات مصالح ساختمانی ، بر اساس میزان انتشار شعله ، را می توان در استاندارد آزمون خصوصیات سوختن سطحی مصالح ساختمانی ، UL 723 یافت.

1.8 از تستهای توصیف شده در اینجا می توان به عنوان “تستهای استاندارد آتش” نام برد و عملکرد قرار گرفتن در معرض به صورت “2 ساعت” ، “6 ساعت” ، “1/2 ساعت” یا موارد دیگر بیان شد.

1.9 نتایج این آزمایشات یک عامل در ارزیابی عملکرد آتش سوزی ساخت و ساز ساختمان و مجموعه ها را نشان می دهد. این الزامات برای مقایسه عملکرد مجامع ساخت و ساز ساختمان ، قرار گرفتن در معرض آتش سوزی استاندارد را تجویز می کند. استفاده از این نتایج آزمون برای پیش بینی عملکرد ساخت و ساز واقعی ساختمان نیاز به ارزیابی دقیق شرایط آزمون دارد.

1.10 اگر ضریب ایمنی بیش از ذاتی بودن شرایط آزمون مورد نظر باشد ، باید در دوره طبقه بندی زمانی مشخص ، افزایش متناسب ایجاد شود.

دکمه بازگشت به بالا