دانلود استاندارد UOP 1023 – 18

خرید استاندارد UOP1023 – 18

برای دانلود استاندارد UOP 1023 – 18 خرید UOP 1023 – 18 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2018 می باشد.

کلیه استانداردهای UOP استانداردهاي کمپانی هانی ول موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد A Honeywell Company مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد UOP 1023 - 18 دانلود استاندارد UOP1023 - 18Determination of Trace Arsine and Phosphine in Polymer Grade Ethylene & Propylene by Gas Chromatography Mass Spectrometry خرید کفپوش UOP1023 - 18Determination of Trace Arsine and Phosphine in Polymer Grade Ethylene & Propylene by Gas Chromatography Mass Spectrometry
خرید استاندارد UOP 1023 – 18 دانلود استاندارد UOP1023 – 18Determination of Trace Arsine and Phosphine in Polymer Grade Ethylene & Propylene by Gas Chromatography Mass Spectrometry خرید کفپوش UOP1023 – 18Determination of Trace Arsine and Phosphine in Polymer Grade Ethylene & Propylene by Gas Chromatography Mass Spectrometry

لینک استاندارد :

https://www.astm.org/Standards/UOP1023.htm

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد UOP 1023 – 18

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ASTM Volume 15.04 Soaps and Other Detergents Polishes Leather Resilient Floor Coverings، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

UOP1023 – 18
Determination of Trace Arsine and Phosphine in Polymer Grade Ethylene & Propylene by Gas Chromatography Mass Spectrometry

درباره استاندارد UOP1023 – 18
Determination of Trace Arsine and Phosphine in Polymer Grade Ethylene & Propylene by Gas Chromatography Mass Spectrometry
خرید UOP1023 – 18
Determination of Trace Arsine and Phosphine in Polymer Grade Ethylene & Propylene by Gas Chromatography Mass Spectrometry

 

This method is for determining trace arsine and phosphine in high purity polymer grade ethylene and propylene gas or liquid using a gas chromatograph equipped with a mass spectrometer run in selected ion monitoring mode. The specific instrument is preconfigured and is capable of determining typical impurities in polymer grade ethylene or propylene, however this method only outlines the procedure for determining arsine and phosphine. Arsine and phosphine are readily extracted as unique ions with selected ion monitoring. The lower limit of quantitation for arsine and phosphine is 0.02 mol-ppm and 0.20 mol-ppm respectively.

 

دانلود استاندارد کفپوش ASTM تعیین ردیابی آرسین و فسفین در پلیمر درجه اتیلن و پروپیلن توسط طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی گازی

این روش برای تعیین ردیابی آرسنیک و فسفین در گاز با خلوص بالا پلیمر اتیلن و پروپیلن یا مایع با استفاده از کروماتوگرافی گازی مجهز به طیف سنج جرمی است که در حالت نظارت بر یون انتخاب شده است. ابزار خاص از پیش تنظیم شده است و قادر به تعیین ناخالصی های معمولی در پلیمر اتیلن یا پروپیلن است ، اما این روش تنها روش تعیین آرسنیک و فسفین را تشریح می کند. آرسین و فسفین به راحتی به عنوان یونهای بی نظیر با نظارت بر یون انتخاب می شوند. حد كمترين مقدار كمتري براي آرسن و فسفين به ترتيب 0.02 mol-ppm و 0.20 mol-ppm است.

 

دکمه بازگشت به بالا