دانلود استاندارد VDI 2053

خرید استاندارد VDI 2053

برای دانلود استاندارد VDI 2053 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد به دو زبان انگلیسی و المانی در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2004 می باشد. همچنین فایل VDI 2053 Blatt 1 به زبان المانی نسخه سال 2013 نیز ارسال می شود.

کلیه استانداردهای VDI استانداردهاي انجمن مهندسين آلمان موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد  VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE E.V مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد VDI 2053 دانلود استاندارد خرید VDI 2053 Original languageGerman, English Publisher: Verlag des Vereins Deutscher Ingenieure
خرید استاندارد VDI 2053 دانلود استاندارد خرید VDI 2053 Original languageGerman, English Publisher: Verlag des Vereins Deutscher Ingenieure

لینک استاندارد VDI 2053 :

VDI 2053
Air treatment systems for car parks
STANDARD by Verband Deutscher Ingenieure / Association of German Engineers, 01/01/2004

German title
Messen und Prüfen von Verzahnungen – Auswertung von Profil- und Flankenlinienmessungen an Zylinderrädern mit Evolventenprofil
Publication date : 2018-11
Original language : German, English

https://www.techstreet.com/standards/vdi-2053?product_id=1147360

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد VDI 2053

برای اطمینان از کیفیت استاندارد VDI 2053، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

VDI 2053 Blatt 1:2014-12
Air conditioning – Car parks – Exhaust ventilation (VDI Ventilation Code of Practice)
German title
Raumlufttechnik – Garagen – Entlüftung (VDI-Lüftungsregeln)
Publication date
2014-12
Original language
German, English

 

درباره استاندارد VDI 2053

This standard applies to ventilation and air-conditioning for garages. Garages are buildings, or parts of buildings, which are dedicated to the parking of motor vehicles. Medium-sized (100 square metres, up to 1000 square metres) and large garages (above 1000 square metres) with a closed building envelope require sufficient ventilation to ensure operation without health hazards. The application of this standard ensures that pollutant concentrations do not exceed the limits which are deemed acceptable. The described required protection is intended for short-term exposure only. The standard does not apply to automated garages, open garages and rooms where extended occupation by persons is intended.

دانلود استاندارد VDI 2053

این استاندارد در مورد تهویه و تهویه هوا برای گاراژها اعمال می شود. گاراژها ساختمانها یا بخشهایی از ساختمانها هستند که اختصاص به پارکینگ وسایل نقلیه موتوری دارند. به اندازه متوسط (100 متر مربع ، تا 1000 متر مربع) و گاراژهای بزرگ (بالاتر از 1000 متر مربع) با یک پاکت ساختمان بسته احتیاج به تهویه کافی برای اطمینان از عملکرد بدون خطرات سلامتی دارد. استفاده از این استاندارد تضمین می کند که غلظت آلاینده از حد مجاز فراتر نرود. حفاظت مورد نیاز توصیف شده فقط برای قرار گرفتن در معرض کوتاه مدت قرار دارد. این استاندارد در مورد گاراژهای خودکار ، گاراژهای آزاد و اتاقهایی که اشغال افراد توسط آنها در نظر گرفته شده صدق نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا